Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Priporočila ARSO za bolj kakovostne vloge na področju dovoljenj, soglasij in vpisov v evidence

Na ARSO so zaradi optimizacije upravnih postopkov izvedli postopkovni in vsebinski pregled reševanja vlog na področju:

Priporočila ARSO za bolj kakovostne vloge na področju dovoljenj, soglasij in vpisov v evidence

Na ARSO so zaradi optimizacije upravnih postopkov izvedli postopkovni in vsebinski pregled reševanja vlog na področju:

·izdaje okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) in odločbe o spremembi OVD za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega (t.i. IED naprava),

·izdaje OVD za t.i. obrat SEVESO in odločbe o spremembi OVD,

·izdaje OVD za t.i. "skupni OVD" za področja odpadkov, voda, zraka in hrupa,

·izdaje OVD za obratovanje naprave glede emisij v vode po 82. členu Zakona o varstvu okolja,

·postopka izdaje potrdila za vpis v evidenco zbiralcev odpadkov,

·predhodnega postopka in

·okoljevarstvenega soglasja.

Istočasno so za pomoč vlagateljem v teh postopkih opisali tudi:

·kaj mora vsebovati vloga,

·najpogostejše formalne in vsebinske pomanjkljivosti vlog ter

·priporočila vlagateljem.

Več:http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/novice/#N17136

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!