Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Z urejanjem parkirišč do prostih parkirnih mest

Mestna občina Koper nadaljuje s sistematičnim urejanjem mirujočega prometa z namenom občankam in občanom ter drugim uporabnikom javnih storitev omogočiti kratkotrajno parkiranje na površinah, ki so temu namenjene. V mrežo javnih parkirišč, s katerimi upravlja Marjetica Koper, je tako vključila še štiri parkirne površine, ki so bile zaradi dolgotrajnega parkiranja nekaterih vozil skoraj vedno prezasedene.

Z urejanjem parkirišč do prostih parkirnih mest

Mestna občina Koper nadaljuje s sistematičnim urejanjem mirujočega prometa z namenom občankam in občanom ter drugim uporabnikom javnih storitev omogočiti kratkotrajno parkiranje na površinah, ki so temu namenjene. V mrežo javnih parkirišč, s katerimi upravlja Marjetica Koper, je tako vključila še štiri parkirne površine, ki so bile zaradi dolgotrajnega parkiranja nekaterih vozil skoraj vedno prezasedene.

Občina je javno službo upravljanja s parkirišči uvedla ob Rižanskem vodovodu Koper in Marjetici Koper na Ulici 15. maja, na območju gospodarsko obrtne cone Sermin in ob vrtcu Slavček v Semedeli, kjer so številni vozniki svoja vozila parkirali tudi po več dni oziroma tednov in tako onemogočali parkiranje dnevnim uporabnikom.

Z ureditvijo je občina uvedla tudi plačljiv parkirni režim, ki je enak režimu na drugih javnih parkiriščih na obrobju mesta. Parkiranje je plačljivo od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro, medtem ko ob sobotah, nedeljah in praznikih za parkiranje ni treba plačati. Prva ura parkiranja je brezplačna, za vsako naslednjo je treba odšteti 1 evro. Na vseh parkiriščih je mogoče parkirati tudi s splošnim abonmajem, ki občane Mestne občine Koper stane 20 eurov mesečno oziroma 15 evrov v primeru sklenitve letne pogodbe.

Bo pa občina še naprej spremljala zasedenost in uporabo parkirišč, še posebej na območju Sermina, ter režim po potrebi usklajevala z uporabniki, saj bomo le tako lahko zagotovili kratkotrajno parkiranje stanovalcev, zaposlenih in drugih uporabnikov storitev v neposredni bližini.

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Koper

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!