Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

INOVATIVNI MLADI KMET 2019 JE IGOR PALDAUF

KGZS in ZSPM izbrala že 12. inovativnega mladega kmeta

INOVATIVNI MLADI KMET 2019 JE IGOR PALDAUF

KGZS in ZSPM izbrala že 12. inovativnega mladega kmeta

(Ljubljana, 28.oktober 2019)– Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) sta vpetek, 25. oktobra, na 12. izboru Inovativna mlada kmetica / Inovativni mladi kmet razglasili zmagovalca izbora. Zmagovalec izbora jeIgor Paldaufiz Vučje vasi. Kmetija Paldauf je poljedelsko-živinorejska in je v postopku preusmeritve v ekološko pridelavo in prirejo krškopoljskih prašičev, ki bodo služili predelavi v lokalne, suhomesnate proizvode najvišje kakovosti in za prodajo svežega mesa. Kmetija je tudi poljedelsko usmerjena s kolobarjem poljščin za krmo prašičev, žit, oljnic, konopljo. Dovolj velik delež žit v kolobarju vzpostavlja pogoje za mlinarstvo (na kamen), sprotno mletje žit in opravljanja uslug za druge kmetije predvsem za mletje in luščenje žit. Na lastni kmetiji Igor razvija blagovno znamko BeEko, vodi oglede svoje kmetije, ponuja degustacije, organizira otroške delavnice na kmetiji. Igorjev cilj je čim bolje razviti skupno prodajo na potrošniku čim bolj dostopen način in obenem dobro poskrbeti za prepoznavnost nove, skupne blagovne znamke. Za naziv Inovativnega mladega kmeta se je letos potegovalo osem kandidatov. Poleg zmagovalca so sodelovali šeMarko Cesariz Radvanj,Bojan Firbasiz Cogetincev,Blaž Lečnikiz Šentjanža pri Dravogradu,Miloš Majceniz Šentjanža,Matija Mohoričiz Starega trga pri Ložu,Tilen Sokličiz Zgornjih Gorij inKatja Temnikiz Žič.

Video predstavitve vseh kandidatov si lahko ogledateTUKAJ. ___________________________________________________________________________ Strokovna komisija v sestavi Anja Mager, Slavica Gašparič, Jan Mehak, Franci Sterle in predsednica Jožica Vodopivec Rozman je pri kandidatih ocenjevala inovativnost ideje, trajnost projekta, vključenost vidika zaščite okolja, vpliv na lokalno skupnost in podeželsko območje, napoved ekonomskega učinka in tržno usmerjenost kmetije. Kandidati so se izkazali s svežimi idejami, ki njihovim kmetijam dajejo dobro podlago za nadaljnji razvoj. S svojimi pristopi in prijemi dokazujejo, da so v kmetijstvu številne poslovne priložnosti, le idejo in pogum je treba imeti. Cilj tekmovanja je odkrivati in spodbujati inovativnost pri mladih. KGZS in ZSPM s tekmovanjem širita in poglabljata znanje mladih nosilcev in nosilk kmetijskih gospodarstev, preverjata praktično usposobljenost mladih kmetic in kmetov ter jih spodbujata k nadaljnji inovativnosti. Namen tekmovanja je tudi popularizirati kmetijstvo in podeželje, spodbujati pozitivno tekmovalnost in druženje med mladimi.

Dodatne informacije: Robert Peklaj, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,

T:01 513 66 40, E:robert.peklaj@kgzs.si

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!