Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Jutri 6. seja Sveta Mestne občine Velenje

Jutri, v torek, bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) od 8. ure dalje potekala 6. seja Sveta Mestne občine Velenje.

Jutri 6. seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 4.november 2019–Jutri, vtorek, bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) od 8. ure dalje potekala 6. seja Sveta Mestne občine Velenje.

Članice in člani sveta bodo obravnavalitočke po naslednjem dnevnem redu:

1.Potrditev zapisnika 5. seje Sveta Mestne občine Velenje

2.Predlog Sklepa o potrditvi mandata članici Sveta Mestne občine Velenje

3.Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave

4.Predstavitev projektov Mestne občine Velenje

5.Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2020

6.Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod

7.Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško

8.Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda Lekarna Velenje

9.Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika pacientov v Svet zavoda Lekarna Velenje

10.Predlog Sklepa o seznanitvi s poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 v obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019

11.Predlog Sklepa o povečanju vrednostiprojekta403-1805-002dograditev in posodobitev zimskega bazena v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2019-2022

12.Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta405-1206-009EERAdata v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2019-2022

13.Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3567/6)

14.Predlog Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje

15.Predlog Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Velenje

16.Predlog Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje

17.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje (po skrajšanem postopku)

18.Predlog Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije

19.Osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Velenje

20.Osnutek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje

21.Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod

Potek seje bo mogočev živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavihttp://live.velenje.si/.

Vljudno vabljeni, da se udeležite seje!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER,univ. dipl. politologKabinet župana

T: 03 8961 736

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!