Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

SID banka podpisala sporazum o financiranju vzpostavitve in izvajanja investicijskih svetovalnih storitev za različne oblike naložb, zato lahko odslej nosilcem projektov v Sloveniji nudi še več tehnične pomoči

Evropsko svetovalno vozlišče (European Investment Advisory Hub - EIAH) je skupna pobuda Evropske komisije in Evropske investicijske banke v okviru Naložbenega načrta za Evropo, ki je sestavni del EFSI (t.i. Junckerjev sklad), da bi prijaviteljem projektov omogočili usmerjeno tehnično pomoč pri identifikaciji, pripravi in razvoju projektov v EU. Cilj projekta je izboljšati naložbeno okolje v EU in odpraviti pomanjkljivosti oz. ozka grla pri mobilizaciji financiranja, vključno preko Evropskega sklada za strateške naložbe – t.i. EFSI, zlasti s spodbujanjem investicijskih svetovalnih storitev na lokalni ravni in s tem podporo predlagateljem projektov pri razvoju uspešnih, trajnostnih in kakovostnih projektov.

SID banka podpisala sporazum o financiranju vzpostavitve in izvajanja investicijskih svetovalnih storitev za različne oblike naložb, zato lahko odslej nosilcem projektov v Sloveniji nudi še več tehnične pomoči

Evropsko svetovalno vozlišče (European Investment Advisory Hub - EIAH) je skupna pobuda Evropske komisije in Evropske investicijske banke v okviru Naložbenega načrta za Evropo, ki je sestavni del EFSI (t.i. Junckerjev sklad), da bi prijaviteljem projektov omogočili usmerjeno tehnično pomoč pri identifikaciji, pripravi in razvoju projektov v EU. Cilj projekta je izboljšati naložbeno okolje v EU in odpraviti pomanjkljivosti oz. ozka grla pri mobilizaciji financiranja, vključno preko Evropskega sklada za strateške naložbe – t.i. EFSI, zlasti s spodbujanjem investicijskih svetovalnih storitev na lokalni ravni in s tem podporo predlagateljem projektov pri razvoju uspešnih, trajnostnih in kakovostnih projektov.

V okviru EIAH je SID banka z Evropsko investicijsko banko podpisala sporazum, s katerim bo omogočena nadgradnja projektne pisarne SID banke ter financiranje izvajanja svetovalnega vozlišča v Sloveniji.

Z nadgradnjo lokalnega svetovalnega vozlišča bo SID banka sposobna razvoja in presoje najzahtevnejših naložbenih projektov. Financiranje projekta je odobreno v okviru trenutne EU finančne perspektive (2014-2020), SID banka je s sporazumom upravičena do nepovratnih sredstev EU v višini 440 tisoč evrov.

Slovenska podjetja, občine in druge organizacije, ki imajo načrt / projekt in potrebujejo pomoč pri pripravi projektov za pridobitev sredstev Naložbenega načrta za Evropo (https://ec.europa.eu/slovenia/news/20170720_investeu_sl) oziroma konkretneje Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), se lahko obrnejo neposredno na SID banko (https://www.sid.si/nalozbeni-nacrt-za-evropo). Storitve vozlišča SID banke vključujejo svetovanje pri razvoju in strukturiranju projektov, finančno svetovanje, pomoč pri pridobitvi sredstev EU in kombiniranje z drugimi viri financiranja.

###

SID banka je že novembra 2015 z Evropsko investicijsko banko (EIB) sklenila memorandum o sodelovanju, na podlagi katerega banki skupaj delujeta v okviruEvropskega svetovalnega vozlišča za naložbe (EIAH) in takrat postala vstopna točka za Slovenijo za Naložbeni načrt za Evropo (t.i. Junckerjev načrt ).

Projekt financira EU preko EIAH (https://eiah.eib.org/).

Dodatne informacije

Saša Podpeskar

Direktorica oddelka za marketing in odnose z javnostmi

sasa.podpeskar@sid.si

( 01/ 2007 264

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!