Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Potrjen Predlog Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti

Svet Mestne občine Velenje je danes potrdil tudi Predlog Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti.

Potrjen Predlog Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti

Velenje, 5.november 2019–Svet Mestne občine Velenje je danes potrdil tudiPredlog Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti.

Uprava Mestne občine Velenje je pripravila odlok, v katerem so zajete vse socialnovarstvene dejavnosti, ki jih v Mestni občini Velenje (so)financiramo, in jih nameravamo (so)financirati tudi v prihodnje, torej zakonske obveznosti, ki so v zakonu natančno napisane, in tudi zakonske obveznosti, ki so odvisne od življenja v posameznem lokalnem okolju. Predmetni odlok namreč na ta način ureja celotno problematiko socialno varstvene dejavnosti v Mestni občini Velenje, natančneje pa obravnava tiste storitve, ki do sedaj niso bile urejene s predpisi. Ker je veliko sprememb, smo se odločili za pripravo novega odloka, saj bi spremembe in dopolnitve do sedaj veljavnega odloka povzročile nepreglednost.

Razlogi za sprejem akta so naslednji:

- v odlok sta dodani socialno varstveni storitvi, ki sta zakonska obveza: socialni servis in pomoč družini za dom;

- novi Razvojni in dopolnilni programi, pomembni za MOV: Center za družine, Večgeneracijski center, Kamerat, Humanitarni prevozi …;

- natančnejša opredelitev postopkov izvajanja programa in nova višina prispevka uporabnikov Centra za brezdomne osebe.

Sprejem predlaganega Odloka predstavlja dodatne finančne posledice za občinski proračun zaradi spremembe zakonodaje in novih dopolnilnih programov iz področja socialnega varstva.

Osnutek Odloka zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje je bil obravnavan 18. junija na 5. seji Sveta Mestne občine Velenje. V razpravi so bile podane pripombe, ki smo jih proučili in nekatere od njih upoštevali.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša KočevarKabinet župana

T: 03 8961 546

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!