Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Prejeli odločitev o podpori za CTN Stari trg 11

Danes smo od Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejeli odločitev o podpori za operacijo CTN Stari trg 11. Z odločitvijo se odobri finančni prispevek iz Evropskega sklada za regionalni razvoj kot prispevek Evropske unije in pripadajoči nacionalni prispevek kot prispevek Republike Slovenije. Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo operacije znaša 1.559.397 evrov.

Prejeli odločitev o podpori za CTN Stari trg 11

Velenje, 6.november 2019–Danes smo od Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejeli odločitev o podpori za operacijo CTN Stari trg 11. Z odločitvijo se odobri finančni prispevek iz Evropskega sklada za regionalni razvoj kot prispevek Evropske unije in pripadajoči nacionalni prispevek kot prispevek Republike Slovenije. Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo operacije znaša 1.559.397 evrov.

V okviru projekta bomo porušili objekt, ki ga občani poznajo pod imenom Čuk in zgradili nov objekt z zunanjo ureditvijo v skladu s smernicami Zavoda za varovanje naravne in kulturne dediščine. V zgrajenem objektu bodo poslovni prostori za obrtne dejavnosti.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Gre za projekt, ki se izvaja po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe (CTN), z njim pa bomo učinkoviteje izrabili prostor znotraj mesta, izboljšali kakovost javnih in zelenih površin, odpravili degradacije prostora na tem območju, izboljšali podporno okolje za nastanek novih podjetij in rast obstoječih ter hkrati ohranili spomeniško vrednost objekta.

Prispevek na programskem območju Vzhodna Slovenija znaša1.233.670,15evra, in sicer 986.936,12 evra podpora Evropske unije (80 %) in 246.734,03 evra nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša KočevarKabinet župana

T: 03 8961 546

Foto: MOV

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!