Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Izvajanje projekta CTN Mestno kolesarsko omreľje – zahod

V teh dneh smo začeli z izvedbo projekta CTN Mestno kolesarsko omreľje – zahod. Skupna vrednost izgradnje 8.171 metrov kolesarskih poti, ątirih pokritih kolesarskih parkiriąč, dveh novih Bicy postaj s kolesi in večjega zunanjega parkiriąča za skoraj 200 koles znaąa 1,8 milijona evrov. Od tega bomo večji del sredstev črpali iz evropskih skladov za regionalni razvoj.

Izvajanje projekta CTN Mestno kolesarsko omreľje – zahod

Velenje, 14.februar 2020–V teh dneh smo začeli z izvedbo projekta CTN Mestno kolesarsko omreľje – zahod. Skupna vrednost izgradnje 8.171 metrov kolesarskih poti, ątirih pokritih kolesarskih parkiriąč, dveh novih Bicy postaj s kolesi in večjega zunanjega parkiriąča za skoraj 200 koles znaąa 1,8 milijona evrov. Od tega bomo večji del sredstev črpali iz evropskih skladov za regionalni razvoj.

V sklopu ureditve kolesarskega omreľja se bodo izvedle naslednje povezave:

-Velenjka–Velenjsko jezero, Velenjska plaľa–deponija (vključno z dvema brvema in podvozom pod ľeleznico) – 4.988 metrov,

-Cesta talcev – 713 metrov,

-Jenkova cesta (med Tomąičevo in Kidričevo cesto) – 250 metrov,

-ob Glasbeni ąoli Fran Korun Koľeljski – 250 metrov,

-pot ob Paki (med Jenkovo cesto in TC Supernova) – 480 metrov,

-ob ľelezniąki progi (med Cesto talcev in Gorenjem) – 370 metrov,

-ob Cesti Simona Blatnika in Cesti na jezero – 1.120 metrov.

Uredili bomo tudi ątiri pokrita kolesarska parkiriąča za skupno več kot 120 koles. Dve pokriti kolesarski parkiriąči bosta ob sedeľu druľbe Gorenje – Hisense, in sicer za 85 koles, eno ob Velenjski plaľi za 22 mest in eno pri Glasbeni ąoli Fran Korun Koľeljski za 16 parkirnih mest. Uredili bomo tudi dve novi postaji Bicy s kolesi, in sicer za 20 parkirnih mest na Velenjski plaľi in za 8 parkirnih mest v Stari vasi. Na Velenjski plaľi pa bomo uredili ąe dodatnih 44 odprtih parkirnih mest.

Vsa drevesa, ki so bila zaradi izgradnje kolesarskega omreľja odstranjena, bomo ustrezno nadomestili z novimi drevesi. Dela bo izvajalo podjetje Nivig, d. o. o., in bodo zaključena predvidoma do septembra letos. Prosimo za upoątevanje spremenjene prometne signalizacije v času del na omenjenih območjih.

Prijazen pozdrav

Sluľba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Alma Glotić,dipl. inľ. med. kom. (UN)Kabinet ľupana –Sluľba za odnose z javnostmi

T: 03 8961 603

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!