Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

POSLANSKA POBUDA

Slovenija in celotna Evropa se te dni soočata z realnostjo drugega vala epidemije covid-19, ki s seboj, zavoljo zaskrbljujočih, tudi "rekordnih" podatkov o okužbah, prinaša skrbi in negotovost.

POSLANSKA POBUDA:

Slovenija in celotna Evropa se te dni soočata z realnostjo drugega vala epidemije covid-19, ki s seboj, zavoljo zaskrbljujočih, tudi "rekordnih" podatkov ookužbah, prinaša skrbi in negotovost.

Glede na izkušnje prvega vala, ko je Slovenija, podobno kot preostale države v bližnji soseščini, pa tudi drugod po svetu odreagirala na način popolne ustavitve javnega življenja, pa tudi s strogim režimom zapor državnih meja, se teh ukrepov poslužujemo tudi sedaj, v drugem valu, ko so se ti ukrepi - po delni umiritvi okužb v pomladanskem času - izkazali kot učinkoviti.

Vendar ne gre vseh ukrepov ocenjevati kot enako "uspešnih", za manj učinkovite oziroma še bolje, za izjemno nesorazmerne so se med sprejetimi ukrepi izkazali prav tisti, katere je Vlada RS sprejela brez ustreznega premisleka, kaj ti prinašajo za območja, med drugim obmejna, katera imajo zaradi svoje lege določene specifike. Prav ljudje teh območij, so bili zavoljo tovrstnega, pogosto enostranskega območja, zelo prizadeti.

Namreč življenja teh ljudi v prvi vrsti, če sploh, niso omejena z državami mejami.Še več, glede na to, da Slovenija meji na države, ki so vse del širše evropske skupnosti, se te meje v vsakodnevnem življenju ljudi vse bolj brišejo. Še posebej to velja na območjih strnjenih urbanih obmejnih mest in naseljih, še več, med njimi sta Nova Gorica in italijanska Gorica, ki tvorita enovito urbano naselje na obeh straneh državne meje. Prepletenost njunih prebivalcev, njihovih dejavnosti, službenih obveznosti, sodelovanja in sobivanja je tolikšna, davsak ukrep glede prehajanja državne meje, ne glede na to, katera država ga sprejme, močno vpliva na vso tamkajšnje prebivalstvo.

Izkušnje fizične zapore na zahodni državni meji, ki smo ji bili priča v spomladanskem času, kažejo, da so lahko enostranski ukrepi omejevanja ali zapore državne meje izjemno škodljivi, njihove posledice pane trajajo zgolj za čas trajanja ukrepov, temveč so precej dolgoročnejše in lahko znatno prispevajo k krhanju gospodarskih, kulturnih in političnih odnosov med državami in regijami, katere so ljudje, tudi na izjemno bolečih zgodovinskih izkušnjah, ki so za sabo pustile ogromno nezaupanja, gradili trudoma in postopoma, z veliko sodelovanja in medsebojnega zaupanja. Ravno zaupanje, ki se je zaradi hitrih ukrepov zapore zahodne državne meje v spomladanskem valu že močno omajalo, pa je tudi sedaj, ob drugem valu epidemije, zadnje dni na izjemni preizkušnji.

Namreč s tem, ko je našadržava Furlanijo – Julijsko krajino uvrstila na rdeč seznam držav in območij, se zahodna meja deloma zapira, kajti za prehod meje na slovensko stran je potrebna karantena ali negativen test na covid-19.

Kljub predvidenim izjemam za prehod meje pa te niso zadostne, da bi pomirile vse bolj zaskrbljene ljudi, živeče na obeh straneh meja, ko so ti, glede na svoje vsakodnevne službene obveznosti, družinsko povezanost in nasploh, vpetost v življenjetega območja, ne glede na "stran" meje.

Zato sem kot tudi vodstva lokalnih skupnosti tega območja prepričan, da bi morala Vlada RS, pred vsakršnim zaostrovanjem ukrepov, ki zadevajo življenje ljudi na obeh straneh meja državne meje, načrte usklajevati s sosednjimi državami na način, da bi bili ti ukrepi sorazmerni ter v najboljši meri prilagojeni življenju ljudi, živečih na obeh straneh meja. V nasprotnem, ne samo, da ukrepi ne bodo uspešni pri zajezitvi širjenja okužb s covid-19 (namreč poroča se, da ljudje že prečkajo meje na maloobmejnih prehodih), temveč bodo ti načeli tako politične in gospodarske odnose s sosednjo Italijo, poleg tega pa še močneje, kot bi bilo potrebno in v korist zamejevanje epidemije smiselno, otežkočili življenja ljudi.

Zato na Vlado RS dajem poslansko pobudo, da:

Vlada RS nemudoma vzpostavi dialog z italijanskimi oblastmi ali oblastmi Furlanije - Julijske krajine za vzpostavitev dialoga, kakšne ukrepe sprejemati na obmejnih območjih, da bodo tislužili zamejevanju virusa ter ne bodo, bolj kot je potrebno, otežkočali življenja ljudi na obeh straneh meja.

Vlada RS na podlagi vzpostavljenega dialoga z italijanskimi oblastmi ali oblastmi Furlanije – Julijske krajine pripravi poseben protokol prehajanja državne meje za ljudi, živeče na obmejnem območju, da bo ta protokol sorazmeren z ostalimi omejitvenimi ukrepi.

Se Vlada RS vzdrži enostranskih ukrepov na obmejnih območjih, ki vplivajo na življenja ljudi na obeh straneh meja, s tem pa se izogne možnosti za "povračilne" ukrepe sosedje države.

PR:

Poslanska skupina Socialnih demokratovOdnosi z javnostmi

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!