Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Poslanska pobuda Matjaža Nemca Vladi RS za takojšnjo finančno pomoč bolnišnicam, ki jim primanjkuje medicinske opreme

Finančnim, predvsem pa prostorskim in kadrovskim težavam slovenskih bolnišnic te dni, v največjem razmahu drugega vala epidemije, ni videti konca. Še več, priča smo enkratnim in doslej še nevidenim razsežnostim močnega porasta okužb, s tem pa tudi velikemu številu sprejema bolnikov s covid-19 v vse bolnišnice po Sloveniji.

Besedilo poslanske pobude:Finančnim, predvsem pa prostorskim in kadrovskim težavam slovenskih bolnišnic te dni, v največjem razmahu drugega vala epidemije, ni videti konca. Še več, priča smo enkratnim in doslej še nevidenim razsežnostim močnega porasta okužb, s tem pa tudi velikemu številu sprejema bolnikov s covid-19 v vse bolnišnice po Sloveniji. Med temi se tudi regionalne bolnišnice, poleg dveh univerzitetnih centrov, soočajo z veliko stisko, nekatere so že pred epidemijo poslovale z velikimi izgubami in se posledično stalno borijo z agonijo za nemoteno tekoče delovanje, katerega pa je sedaj še dodatno otežkočila epidemija.Bili in smo v teh časih vsakodnevno priča vse bolj zaskrbljujočim informacijam o nujnosti širitve bolnišničnih oddelkov in vzpostavljanju novih za potrebe zdravljenja vse večjega števila pacientov, obolelih s covid-19. Prav tako je vsakodnevno slišati o pozivih zdravstvenemu osebju, koncesionarjem in zasebnikom, za pomoč v bolnišnicah, pa tudi študentom in dijakom zdravstvenih in medicinskih ved. Glede na poročanje medijev so odzivi na te pozive več kot pritrdili solidarnosti med našimi državljankami in državljani, ki znajo, zmorejo in si želijo pomagati v časih, ko se naša država in praktično ves svet soočata z enormnimi težavami epidemije covid-19.Kljub tem pozivom, ki jih lahko v danih okoliščinah razumemo in tudi podpiramo, pa se mnogo nas zadnje dni sprašuje, ali res ne obstaja drugačna pot, kot ta, da morajo bolnišnice za svoje nemoteno delovanje, kar vključuje zadostno število osnovne medicinske opreme, pozivati donatorje za prispevanje sredstev za nakup te opreme?Ob tem velja opozoriti na poziv Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca v Šempetru izpred nekaj dni, v katerem strokovna direktorica zavoda gospodarstvenike in podjetja goriške regije prosi za finančna sredstva za nakup medicinskih aparatov za zdravljenje in nadzor pacientov s koronavirusno boleznijo, med drugim za prefuzor, infuzijske črpalke, monitorja za nadzor življenjskih funkcij, pulznega oksimetra. Ob tem pa za bolnišnico dodatno težavo predstavljajo še nefunkcionalni respiratorji, katere bo treba nadgraditi, kar bo bolnišnici povzročalo še dodatne stroške.Dejstvo, da nas je drugi val epidemije deloma presenetil, vsaj kar se tiče obsega, ne pomiri zaskrbljenosti ob teh pozivih, še posebej ko vemo, da je bila na ministrstvu za zdravje poleti ustanovljena strokovna skupina, ki naj bi opravila analizo in napoved morebitnega razvoja epidemije pri nas, s tem pa bi se lahko tudi bolnišnice v večji meri pripravilo in jih opremilo za večji porast bolnikov.Prav tako ne vzdrži teza, država že podpira in pomaga bolnišnicam pri širitvi prostorskih kapacitet, tudi z odredbo ministrstva za zdravje, ki začasno prekinja izvajanje nenujne zdravstvene dejavnosti. Kot kaže tudi poziv bolnišnice v Šempetru, finančne težave pri nabavi osnovne medicinske opreme za zdravljenje in nadzor bolnikov s covid-19 terjajo večji in nemuden angažma država, kajti zanašanje na donatorska sredstva že tako ohromljenega gospodarstva, je neodgovorno do vseh državljank in državljanov, še posebej pa so pacientov, ki si tudi v danih razmerah zaslužijo kakovostno oskrbo.Državna in evropska sredstva, predvidena za delo in projekte bolnišnic, v svojih načrtih za čas pred epidemijo, ne odgovarjajo na potrebe aktualnih razmer, zato bo potrebno s strani ministrstva za zdravje in vlade narediti dodaten napor – nemudoma zagotoviti finančna sredstva za nabavo potrebne medicinske opreme.To bolnišnice ter državljanke in državljani, že ob tako veliki solidarnosti tudi upravičeno pričakujejo, ne nazadnje lahko ministrstvo za zdravje primere dobre prakse poišče v sosednjih državah, tudi v italijanski Gorici, kjer država in lokalne oblasti poskrbijo za nabavo dodatne medicinske opreme, brez tovrstnih pozivom gospodarstvu za donatorska sredstva.Zato na Vlado RS dajem poslansko pobudo:

Da se vlada nemudoma odzove glede pozivov slovenskih bolnišnic za donatorska sredstva za pomoč pri nakupu nujno potrebne medicinske opreme za oskrbo bolnikov s covid-19.

Da se na Vladi RS nemudoma vzpostavi finančni fond za pomoč bolnišnicam v spopadu z epidemijo covid-19, nad razdeljevanjem sredstev iz fonda pa naj bdi operativna delovna skupina, v kateri naj bodo predstavniki ministrstva za zdravje ter predstavniki bolnišnic in zdravstvenih zavodov.Ta delovna skupina pa naj avtonomno, brez dodatnih birokratskih zapletov dnevno odgovarja na najbolj akutne potrebe bolnišnic, še posebej pri vprašanju zagotavljanja nujno potrebne medicinske opreme za zdravljenje bolnikov s covid-19.

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!