Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

SID banka organizirala mednarodno virtualno konferenco Investicijskega sklada pobude Tri morja in bo vplačala v Investicijski sklad 23 milijonov evrov

SID banka je v petek na konferenci Investicijskega sklada pobude Tri morja gostila visoke predstavnike 12 držav pobude ter nadzorni in upravni odbor Investicijskega sklada, predstavnike investicijskega svetovalca AMBER Infrastructure Group ter predstavnike Mednarodnega denarnega sklada.

SID banka organizirala mednarodno virtualno konferenco Investicijskega sklada pobude Tri morja in bo vplačala v Investicijski sklad 23 milijonov evrov

SID banka je v petek na konferenci Investicijskega sklada pobude Tri morja gostila visoke predstavnike 12 držav pobude ter nadzorni in upravni odbor Investicijskega sklada, predstavnike investicijskega svetovalca AMBER Infrastructure Group ter predstavnike Mednarodnega denarnega sklada. Po besedah predstavnika Vlade Republike Slovenije vidi RS sodelovanje v pobudi Treh morij kot eno izmed razvojnih usmeritev države. Na podlagi tega je SID banka že izvedla pristopne korake za pridružitev skladu in bo vanj skladno z investicijskimi potrebami v naslednjih letih vplačala do 23 milijonov evrov lastnih sredstev.

Na konferenci sta predsedujoča nadzornemu odboru sklada, Beata Daszyńska-Muzyczka ter član nadzornega odbora Paweł Nierada, predstavila dosedanji razvoj in napredek sklada ter njegov potencial v prihodnosti in obenem tudi pozdravila vplačilo ter novo članstvo SID banke. Generalni direktor AMBER Infrastructure Group, ki je uradna investicijska svetovalka sklada, Gavin Tait, je pojasnil vlogo svetovalcev pri vodenju projektov in zbiranju sredstev v okviru sklada. Za zaključek so predstavniki Mednarodnega denarnega sklada (IMF) predstavili svojo, konec septembra objavljeno raziskavo na temo pomembnosti infrastrukturnih investicij v državah Srednje, Vzhodne in Jugovzhodne Evrope.

SID banka je, kot organizatorka dogodka, s postopnim vplačilom 23 milijonov evrov v Investicijski sklad pobude treh morij na konferenci poudarila pomen le-tega za zapolnjevanje tržnih vrzeli na področju financiranja evropske transportne, energetske in digitalne infrastrukture tudi s povezovanjem regijskih čezmejnih projektov. SID banka posebej izpostavlja pomen investicij v infrastrukturo v trenutnih zaostrenih gospodarskih razmerah tudi za nadaljnji trajnostni razvoj gospodarstev Jugovzhodne Evrope. Pri tem bo ključnega pomena tudi sodelovanje zasebnega sektorja, tako pri sofinanciranju kot s kandidiranjem projektov, da bomo lahko skupaj omogočali realizacijo dobrih dolgoročno uspešnih, trajnostno naravnanih in donosnih projektov. Dogodek, ki ga je povezoval novinar Igor E. Bergant, se je po predstavitvah zaključil z vprašanji udeležencev, med katerimi so bili večinoma predstavniki večjih slovenskih podjetij, ki so izkazala svoje zanimanje za poslovne priložnosti in oblike financiranja, ki se bodo ponudile v okviru sklada.

Investicijski sklad pobude Tri morja je bil ustanovljen z namenom možnosti financiranja ključnih infrastrukturnih projektov v t. i. regiji Treh morij, ki obsega 12 držav članic Evropske unije med Baltikom, Črnim morjem in Jadranom, tudi Slovenijo. Ključna prioriteta sklada je razvoj transportne, energetske in digitalne infrastrukture za krepitev povezave sever-jug ter zmanjšanje razlik v razvoju teh regij in ostalega območja Evropske unije. Vlada Republike Slovenije sodelovanje v Pobudi treh morij vidi kot eno izmed razvojnih možnosti, zato spodbuja slovenska podjetja in investitorje k sodelovanju v naložbenem delu pobude Tri morja in s tem vplačilo SID banke v naložbeni sklad. SID banka z vplačilom želi prispevati k zmanjšanju investicijske vrzeli med državami članicami EU, zagotoviti vključitev slovenskih infrastrukturnih projektov v ta investicijski sklad ter nenazadnje slovenskim podjetjem olajšati dostop do sodelovanja pri projektih, ki bodo izvedeni v okviru sklada.

V naložbeni sklad so že vplačali poljska razvojna (BGK) in romunska razvojna banka (Eximbank), medtem ko Estonija in Latvija zaključujeta postopke za vstop v sklad. Na virtualnem vrhu pobude prejšnji mesec v Talinu so vstop najavile še Bolgarija, Hrvaška, Litva, Madžarska in Slovenija, medtem, ko je Poljska napovedala tudi povečanje svojega vložka. Interes za sodelovanje sta izrazili tudi Nemčija, ZDA ter evropske institucije. Sklad, katerega predvidena življenjska doba je 15 let, deluje na tržnih načelih in bo z vplačilom tudi zasebnega lastniškega kapitala podprla le ustrezno donosne projekte. Za geografsko razpršenost poslov sklada si upravljavec prizadeva ("best effort basis") v vseh 3SI državah ali sosednjih državah.

Predsednik uprave SID banke, mag. Sibil Svilan je ob konferenci sporočil: "V zadovoljstvo mi je, da lahko sporočim, da je SID banka podpisala pristopni sporazum in bo s postopnim vplačilom 23 milijonov evrov vstopila v Investicijski sklad pobude Tri morja. Brez dvoma so potrebe po financiranju, predvsem transportne, energetske in digitalne infrastrukture v regiji velike, na kar kaže tudi nedavna raziskava Mednarodnega denarnega sklada, ki je pokazala na veliko investicijsko vrzel v Srednji, Vzhodni in Jugovzhodni Evropi. Za zapolnitev te in dohitevanje držav EU15 bi te države potrebovale kar 600 milijard evrov. To zahteva visoke investicije in te so v tem času nujne ter tudi možne glede na stanje na kapitalskih trgih. Zato je potrebno najti alternativne vire financiranja in Investicijski sklad je zagotovo eden izmed manjkajočih delcev v mozaiku infrastrukturnih investicij. S prvo odobreno investicijo na področju železniške industrije smo že potrdili delovanje sklada in preizkusili njegovo zmožnost identifikacije pravih projektov pri katerih bodo s svojim znanjem in inovacijami lahko sodelovala tudi slovenska podjetja. Navedene možnosti vnašajo optimizem tudi v času trenutne zdravstvene in posledične ekonomske krize, saj to omogoča naš nadaljnji razvoj."

"Rada bi se zahvalila kolegom iz SID Banke, ki so aktivno sodelovali v procesu oblikovanja Investicijskega sklada pobude treh morij. Veseli smo, da je SID Banka še ena od institucij, ki podpira napore sklada v državah naše regije. Če bomo delovali na treh ravneh, bo mogoče zgraditi infrastrukturo na osi sever-jug. Prvič, na predsedniški ravni sta vzpostavljeni strateška vizija in politična podpora. Drugič, široko ter usklajeno sodelovanje je potrebno na vladni ravni. Tretjič, zagotoviti je potrebno podporo finančnih in razvojnih institucij. Takšno sodelovanje bo pomagalo ustvariti tako imenovano povezljivost, to je povezave v regiji in odpreti vrata Baltskega, Črnega in Jadranskega morja" - je povedala Beata Daszyńska-Muzyczka, predsednica nadzornega odbora 3SIIF in predsednica poljske razvojne banke BGK."

###

Pobuda Tri morja (Three Seas Initiative) je bila leta 2015 ustanovljena s strani predsednikov držav Poljske in Hrvaške v sodelovanju s predsedniki še 10 držav Evropske unije med Baltikom, Črnim morjem in Jadranom in sicer Avstrije, Bolgarije, Češke, Estonije, Madžarske, Latvije, Litve, Romunije, Slovaške in Slovenije, ki predstavljajo eno tretjino območja EU in 111 milijonov prebivalcev. Cilj pobude je zmanjšati infrastrukturno vrzel med regijo treh morij in zahodnoevropskimi državami, kar predstavlja velik izziv za države omenjene regije, v nove naložbe, gospodarsko rast in energetsko varnost. Danes pobuda vključuje letni vrh na predsedniški ravni, poslovni forum in mednarodni naložbeni sklad za financiranje infrastrukturnih projektov. Prvi predsedniški vrh pobude je potekal leta 2016 v Dubrovniku, junija 2019 je Republika Slovenija gostila četrti vrh pobude, v kar je bila vključena tudi SID banka z organizacijo mini konference.

###

SID banka je spodbujevalna, razvojna in izvozna banka, v 100 odstotni lasti države, katere ključna naloga je spodbujanje gospodarskega in družbenega razvoja. V skladu z zakonodajo preko opravljanja finančnih storitev podpira ekonomske, strukturne, socialne in druge politike ter deluje v smeri dolgoročnih družbenih koristi. Produkti SID banke učinkovito dopolnjujejo ponudbo poslovnih bank ter tako odpravljajo tržne pomanjkljivosti, ki nastanejo, kadar na trgu ni ustrezne ponudbe finančnih in zavarovalnih storitev s strani zasebnega sektorja (zlasti na področjih razvoja konkurenčnega gospodarstva, razvoja družbe znanja in inovativnega podjetništva, razvoja okolju prijazne družbe in proizvodnje ter regionalnega in družbenega razvoja). SID banka lahko zagotavlja cene pod "tržnimi", oziroma referenčnimi obrestnimi merami, ki jih objavlja Evropska komisija. Dovoljene državne pomoči podjetjem so pri programih SID banke opredeljene kot ugodnosti, ki izhajajo iz možnosti koriščenja nižjih obrestnih mer, kot bi jih za isto transakcijo ponujali morebitni poslovni finančni posredniki.

PR:

SID BANKA

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!