Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Mesečna informacija o poslovanju bank, november 2020

danes smo v Banki Slovenije izdali publikacijo Mesečna informacija o poslovanju bank, november 2020.

Spoštovani,

danes smo v Banki Slovenije izdali publikacijoMesečna informacija o poslovanju bank, november 2020.

Iz vsebine:Dobiček bančnega sistema, ustvarjen v prvih devetih mesecih letos, je za petino zaostajal za lanskim v enakem obdobju. Septembra se je sicer povečal zaradi učinka združitve dveh bank, sicer bi bil medletno nižji za 60 %. Z zaostrovanjem razmer zaradi pandemije Covid-19 so se pogoji za ustvarjanje prihodkov bank še poslabšali, povečali so se tudi stroški oslabitev in rezervacij.

Po mesecih zmanjševanja so septembra prvič nekoliko porasli vsi večji segmenti kreditiranja – krediti podjetjem so se povečali prvič po marcu letos, medtem ko krediti gospodinjstvom rastejo od julija. Likvidna sredstva so se povečala; delež nedonosnih izpostavljenosti se je ponovno znižal. Likvidnostni in kapitalski položaj bančnega sistema ostaja dober.

Publikacija je na voljo naspletih stranehBanke Slovenije.

Lep pozdrav,

BANKA SLOVENIJEEvrosistemOdnosi z javnostmiE-naslov:pr@bsi.si

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!