Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Objava Javnega poziva za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija) danes na svojem spletnem portalu, objavlja "Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19".

Objava Javnega poziva za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija) danes na svojem spletnem portalu, objavlja "Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19". Mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja gostinstva in turizma bodo sofinancirani obratovalni stroški zaradi izpada v prihodkih zaradi posledic epidemije COVID-19, ki so nastali v obdobju od 12. marca do 31. maja 2020. Podjetjem je na voljo skupno 10 milijonov evrov finančnih sredstev.

Operacija se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020", prednostne osi: "Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast"; prednostne naložbe: "Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo"; specifičnega cilja: "povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP".

Posamezno podjetje bo lahko prejelonajveč do 9999,00 evrovpomoči, in sicer v obliki pavšalnega zneska, ki se bo izračunal za vsak posamezni primer in bo znašal 16,5 % celotnih odhodkov v letu 2019, zmanjšanih za stroške dela v letu 2019. Sredstva bodo na osnovi Javnega poziva dostopna preko SPIRIT Slovenija. Namen javnega poziva je sofinanciranje obratovalnih stroškov zaradi izpada v prihodkih zaradi posledic epidemije COVID-19 v mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih, ki opravljajo dejavnost v gostinstvu in turizmu, ki predstavljajo ključne in zaradi epidemije COVID-19 zelo prizadete dele slovenske turistične ponudbe. Ta ukrep je namenjen pomoči podjetjem v turističnem in gostinskem sektorju v času, ko ta podjetja zaradi zunanjih objektivnih okoliščin in ukrepov, ki so posledica epidemije in svetovne pandemije Covid-19, niso mogla ustvarjati prihodkov, medtem ko so določeni nujni stroški za ohranjanje podjetij v minimalni kondiciji nastajali in v pogojih ogrožene likvidnosti in plačilne sposobnosti podjetij postavljali v izredno kritično situacijo ohranitev le-teh.

Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja gostinstva in turizma, ki so imela na dan 31. 12. 2019 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti:

- I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti,

- I 56.101 Restavracije in gostilne,

- N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,

- N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,

- N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,

- R 90.010 Umetniško uprizarjanje,

- R 90.020 Spremljaj. dej. za umetniško uprizarjanje.

Podjetje mora za prijavo na javni poziv izpolnjevatiše dva posebna pogoja, in sicer, da je v letu 2019 ustvarilo več kot 50.000 evrov prihodkov in da je imelo v povprečju minimalno 4 zaposlene v dejavnostih I 55, I 56.101, N 79.110, N 79.120, N 82.300 ter v povprečju minimalno 2 zaposlena v dejavnostih R 90.010 in R 90.020.

Ostali pogoji, ki jih mora podjetje izpolnjevati, so razvidni iz Javnega poziva za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19, ki je objavljen in dostopen nana spletni strani SPIRIT Slovenija.

Podjetje lahko svojo vlogo, ki mora biti oddana elektronsko, oddanajkasneje do 26. 11. 2020 do 18.00 ure.

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!