Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Javno pismo ministru za kulturo, dr. Vasku Simonitiju

Danes je širok krog podpisnikov, ki vključuje akademske institucije, nacionalna združenja, javne institucije in nevladne organizacije ter posameznike, na ministra za kulturo naslovil javno pismo.

Javno pismo ministru za kulturo, dr. Vasku Simonitiju

Danes je širok krog podpisnikov, ki vključuje akademske institucije, nacionalna združenja, javne institucije in nevladne organizacije ter posameznike, na ministra za kulturo naslovil javno pismo. V njem izpostavljajo, da je od marca, ko je minister nastopili mandat, področje kulture močno prizadela epidemija koronavirusa, dodatno pa so ga prizadeli tudi z odločitvami na Ministrstvu za kulturo, ki ogrožajo živo kulturo, kulturno dediščino, strokovnost in avtonomnost delovanja organov odločanja in kulturnih ustanov. Pri tem se osredotočajo na tri točke:

1. OGROŽANJE DELAVK IN DELAVCEV TER NEVLADNIH ORGANIZACIJ V KULTURI

V pismu opozarjajo, da je zaradi zavlačevanja pri obravnavanju vlog za status samozaposlenih v kulturi ogrožena eksistenca številnih prekarnih delavk in delavcev. Ti so v času epidemije že tako v težkem položaju in brez zagotovila prihodkov, zato v pismu izpostavljajo potrebo po zavzeti in odgovorni skrbi do njihove situacije. Z neizplačevanjem pogodbenih obveznosti ter dolgotrajnimi postopki izdajanja pogodb je ogrožena kulturna in umetniška produkcija, delovanje in obstoj številnih kulturnih organizacij in spet posledično tudi eksistenca sodelujočih. V nizu škodljivih potez, ki jih očitajo ministru, je še poziv nevladnim organizacijam z Metelkove 6 k izselitvi. Gre za organizacije, ki zasedajo prostore na navedenem naslovu legalno in legitimno, ter delujejo v javnem interesu in pomembno prispevajo k slovenski kulturi, umetnosti, raziskovanju in izobraževanju. Številne v svojih prostorih skrbijo tudi za specializirane knjižnice in hranijo dragocene arhive, ki so pomemben del naše kulturne dediščine.

2. NEUPOŠTEVANJE STROKE IN STROKOVNOSTI

Podpisniki javnega pisma izpostavljajo, da spremembe, ki jih na ministrstvu uvajajo v Pravilnik o strokovnih komisijah Ministrstva za kulturo, zmanjšujejo avtonomnost in strokovnost teh komisij, s čimer je ogrožena vrhunskost in demokratičnost kulturne in umetniške produkcije. Nižanje števila članov komisij na 3–5 (s trenutnih 5–7), vključevanje predstavnikov ministrstva (do dva predstavnika ministrstva, kar v primeru 3-članske komisije pomeni večino glasov) ter oblikovanje komisij ne na osnovi javnega razpisa, pač pa na povabilo ministra, ne zagotavljajo učinkovitejšega in strokovnejšega dela komisij, temveč predvsem odpirajo možnosti za politične odločitve. Podobno podpisniki ugotavljajo ob nedavnih postopkih izbora direktorjev nacionalnih kulturnih institucij (MAO, MG, SEM, NMS). Z neupoštevanjem strokovnih kriterijev, delovnih referenc in s spremembami ustanovitvenih aktov nacionalnih kulturnih institucij, kar vse olajšuje kadrovanje politično sprejemljivejših kandidatov, sta ogrožena kakovostno in mednarodno vpeto delovanje številnih javnih zavodoh, kar povzroča državi resno ekonomsko in simbolno škodo.

3. NEODGOVORNO GOSPODARJENJE IN MUZEJ OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE

Javno pismo problematizira tudi odločitev za ustanovitev Muzeja osamosvojitve Slovenije, za kar je vlada v predlogu proračuna za leto 2022 prerazporedila sredstva v proračunu kulturnega resorja, in kar ogroža delovanje obstoječih kulturnih programov. Ustanavljanje Muzeja osamosvojitve Slovenije, ob tem da nekateri podobni muzeji, na primer Muzej novejše zgodovine Slovenije, že pokrivajo ta del zgodovine in da je kulturni resor v proračunu za 2022 že utrpel nižanje sredstev, podpisniki razumejo kot ideološki projekt v korist trenutne vladajoče garniture in ne dejanja, ki bi bilo v korist izboljšanja položaja kulture v Sloveniji, kar od bi od ministra kot skrbnika kulturnega resorja pričakovali. Podpisniki odločno nasprotujejo tovrstnemu delovanju, ki izvaja kulturi škodljive poteze ter ogroža same nosilce kulturne in umetniške dejavnosti – od samozaposlenih, prek nevladnih organizacij do javnih zavodov. Zato ministra pozivajo, da prisluhne strokovnjakom in zainteresirani javnosti ter začne končno delovati dialoško, konstruktivno in v dobro področja, ki ga predstavlja in je zanj odgovoren.

Spletna povezava na javno pismo in zbiranje podpisov

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!