Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

SŽ-ŽGP – današnja skupščina, uspešno in varno izpeljana na prostem, soglasno potrdila vse predlagane sklepe ter ob nekaterih vprašanjih VZMD osvetlila aktualne teme, pomembne za družbo in delničarje

Za razliko od nekaterih družb, ki so ob sklicevanju na epidemiološke razmere skupščine preklicale (npr. včerajšnja SAVA RE, d.d.), se vodstvo družbe SŽ – ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE, d.d. (SŽ-ŽGP), za takšen korak ni odločilo, pač pa je za skupščino zagotovilo varne pogoje za vse udeležence tako, da je današnja skupščina ob upoštevanju vseh ukrepov potekala neposredno pod jesenskim soncem, ob/na sedežu družbe. Tako je bilo prisotnega kar 92,29 % kapitala z glasovalno pravico.

Za razliko od nekaterih družb, ki so ob sklicevanju na epidemiološke razmere skupščine preklicale (npr.včerajšnja SAVA RE, d.d.), se vodstvo družbe SŽ – ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE, d.d. (SŽ-ŽGP), za takšen korak ni odločilo, pač pa jeza skupščino zagotovilo varne pogoje za vse udeležence tako, da jedanašnja skupščinaob upoštevanju vseh ukrepov potekala neposredno pod jesenskim soncem, ob/na sedežu družbe.Tako je bilo prisotnega kar 92,29 % kapitalaz glasovalno pravico. Skupščine se je - poleg največjih dveh delničarjev, SŽ - Slovenskih železnic, d.o.o. (79,82 %), in RAFAEL, d.o.o. (12,22 %) - udeležil le še Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki je zastopal interese 0,25 % delnic, združenih v"Delniški OPORI"in Delničarskem sporazumu pri VZMD. Delničarji sosoglasno potrdili predlagane spremembe Statuta družbe ter - skladno s sprejetimi spremembami - potrdili tudi nadaljevanje mandatov že imenovanim članom Nadzornega sveta in za nadzornico imenovali še Nino Marin.

Ob siceršnjem dnevnem redu jemag. Verbič priložnost izkoristil tudi zazastavljanje nekaterih vprašanj poslovodstvu družbe. Tako je med drugim ponovno odprl vprašanje o možnostih izstopa/prodaje manjšinskih delničarjev preko sklada lastnih delnic.Predsednik Nadzornega sveta, dr. Gorazd Podbevšek, je pojasnil, da bi se takšno pridobivanje lastnih delnic, glede na veljavno zakonodajo, štelo kotpridobivanje delnic s strani največjega delničarja, Slovenskih železnic, zaradi česar bi morale slednje objaviti prevzemno ponudbo. Dokler se SŽ ne loti postopka prevzemne ponudbe, pa torej tudi SŽ-ŽGP ne sme kupovati lastnih delnic. Kdaj se bo in ali se bo SŽ odločil za oddajo prevzemne ponudbe in povečanje svojega deleža, pa je vprašanje za večinskega delničarja in ne družbo samo.

Predsednik VZMD je zastavil tudi vprašanje gledesodelovanja SŽ-ŽGPpriprojektu 2. tira in razpisih 2TDKter razlogih, da družba ne sodeluje z nobenim od konzorcijev. Kot je pojasnil Direktor, Tine Svoljšak, družba omenjeni projekt pozorno spremlja, se pa na prva dva razpisa ni prijavljala, saj se nanašata na izgradnjo tunelskih cevi, kjer pa družba nima referenc, tehnike in zadostnega znanja. Takočakajo na3. razpis, ki še ni bil objavljen(pričakujejo ga v letu 2021) in se bo nanašal na zgornji ustroj, vozno mrežo, strojno opremo in daljinsko vodenje prometa na novo-izgrajenem kraku.

V VZMD si bodo še naprejprizadevali zaskupno prodajo svežnja delnic SŽ-ŽGPpod primernimi oz. višjimi pogoji, kot veljajo na trgu SIENTER Ljubljanske borze. Njihovim prizadevanjem se jedoslejpridružilo dobrih10 %, od skupno 221 malih delničarjev, ob tem pa v Združenju vabijo tudi vse preostale, naj se pridružijo njihovim prizadevanjem. Glede na aktualne razmere v VZMD pričakujejo, da bodoprimerni pogoji doseženi v doglednem času - bodisi prekopogajanj s potencialnimi kupci, bodisi preko prevzemne ponudbe.

Foto: VZMD

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!