Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

VZMD vabi k oddaji ponudb za ODKUP 64 SVEŽNJEV DELNIC iz "Delniške OPORE", v skupni ocenjeni vrednosti vsaj 2 mio €

Kot poslovodja civilne družbe "Delniška OPORA" (VIDEO) je VZMD - v okviru intenzivnih prizadevanj za skupne prodaje delnic manjšinskih delničarjev in maksimiziranje njihovih donosov - včeraj objavil Vabilo k oddaji (nezavezujočih) ponudb za odkup 64 svežnjev različnih vrednostnih papirjev iz "Delniške OPORE", v skupni ocenjeni vrednosti vsaj 2 mio € (glede na vrednotenje pri KDD, d.d.).

Kotposlovodja civilne družbe"Delniška OPORA"(VIDEO) je VZMD - v okviru intenzivnih prizadevanj za skupne prodaje delnic manjšinskih delničarjev in maksimiziranje njihovih donosov - včerajobjavilVabilo k oddaji (nezavezujočih) ponudbza odkup64 svežnjev različnih vrednostnih papirjeviz"Delniške OPORE", v skupni ocenjenivrednosti vsaj 2 mio €(glede na vrednotenje pri KDD, d.d.). Poleg siceršnjih aktivnosti - pogajanj, sodnih postopkov, skupščinskih aktivnosti, udeležb na poslovnih srečanjih doma in v tujini, ipd., ki jih kontinuirano vodijo - v Združenju upajo, da bodo tudi na ta način, vsaj v nekaterih primerih uspeli zagotovitidodatne možnosti zaskupne prodaje delnic malih delničarjevpod ustreznimi oz. čim boljšimi pogoji.

VZMDponudbe zbira do vključno 1. 12. 2020, kot vselej pa tudi tokrat od morebitnih interesentov oz. potencialnih kupcev pričakujejo vsaj 12-mesečno jamstvo najboljše cene, s čimer še dodatno ščitijo interese imetnikov v "Delniški OPORI".

VZMD je"Delniško OPORO"vzpostavil septembra 2016 (VIDEO),ob ukinjanju registrskih računov pri KDDter kotalternativo dragim trgovalnim računom pri borznoposredniških družbahin bankah. Spričo potreb delničarjev, pa tudi poskusov onemogočanja in posledičnega neprestanega spreminjanja zakonodaje, se je"Delniška OPORA"razvila v civilno družbo, ki imetnikomomogočaskupne nakupe in prodaje. VZMD za delnice, vključene v"Delniško OPORO"redno in aktivno spremljaskupščine družb, njihovo poslovanjein pomembne poslovne dogodketer si vselejprizadeva zaustvarjanje pogojev za ustrezne donose, bodisi preko izplačil dividend, bodisi z vzpostavljanjem pogojev za skupne prodaje delnic, ki so pred tem veljale za ne-prodajljive, pa tudi vsodnih postopkih ob iztisnitvah, preoblikovanjih, umikih z borzeipd.

Prav tako je VZMD v številnih primerih za delničarje uspel zagotovitiboljše pogoje za prodajopreko neposrednih pogajanjz večjimi ali večinskimi delničarji oz. drugimi interesenti. V primeru neuspešnih pogajanj ter primerih iztisnitev pa sproža sodne postopke za določitev primerne oz. poštene denarne odpravnine. VZMD se je v okviru"Delniške OPORE"uspešno lotil tudiizterjav zapadlih upravičenj, kot so dividende in denarne odpravnineza delničarje, ki že vse od leta 2017, zaradi ukinitve registrskih računov, niso več prejemali denarnih izplačil.

V"Delniško OPORO"jetrenutnovključenih preko 1.600 imetnikov- od septembra 2016 pa je, spričo prizadevanj VZMD,do sredstev iz naslova njihovih naložb prišlocca. 6.000 malih delničarjev. Delničarji, ki imajo svoje delnice še vedno na prehodnih oz. ukinjenih registrskih računih pri KDD, lahko k"Delniški OPORI"pristopijo z enostavno izpolnitvijoPRISTOPNE IZJAVEinNALOGA ZA PRENOS.

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!