Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Stališče Stranke mladih – Zeleni Evrope do sežigalnice odpadkov in prodaje podjetja Farmadent

Sežigalnica odpadkov: V Stranki mladih – Zeleni Evrope Akcijski načrt trajnostne oskrbe mesta Maribor s toploto v večjem delu sicer podpiramo, ne moremo pa ga podpreti v delu, kjer se načrtuje izgradnja sežigalnice odpadkov. To pa ni zgolj naše mnenje, ampak tudi večkrat izraženo mnenje prebivalcev Maribora.

Stališče Stranke mladih – Zeleni Evrope do sežigalnice odpadkov in prodaje podjetja Farmadent

Sežigalnica odpadkov: V Stranki mladih – Zeleni Evrope Akcijski načrt trajnostne oskrbe mesta Maribor s toploto v večjem delu sicer podpiramo, ne moremo pa ga podpreti v delu, kjer se načrtuje izgradnja sežigalnice odpadkov. To pa ni zgolj naše mnenje, ampak tudi večkrat izraženo mnenje prebivalcev Maribora.

Prav na mnenju prebivalcev Maribora je bila pripravljena trenutno veljavna "STRATEGIJA PREHODA MESTA MARIBOR V KROŽNO GOSPODARSTVO", dosegljiva na https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=33421 in kjer je na tretji strani izrecno zapisano: "Izhodišče projekta zaradi dogajanja v mestu v preteklih letih je tudi, da mesto nima in ne želi odlagališča odpadkov, prav tako ne želi sežigalnice odpadkov, kar so prebivalci Maribora že večkrat javno izkazali.", hkrati pa podkrepljeno na 12. strani pod prvo točko projektnih izhodišč: "Mesto nima odlagališča odpadkov in ga tudi ne želi imeti, prav tako ne želi odpadkov odstranjevati s sežiganjem"

V Stranki mladih – Zeleni Evrope zato ugotavljamo, da gradivo ni skladno z veljavno strategijo in zato ni primerno za obravnavo. Svetnik Stranke mladih – Zeleni Evrope Igor Jurišič bom zato zahteval, da se točka umakne z dnevnega reda, pripravljalalca pa zadolži, da jo uskladi s strategijo prehoda mesta Maribor v krožno gospodarstvo in takšno pošlje v obravnavo. V kolikor bi večina mestnih svetnic in svetnikov podprla dnevni red s to točko, pa nameravam pri točki dnevnega reda zahtevati sprejem sklepa, da se do druge obravnave dokument uskladi z omenjeno strategijo mesta.

Farmadent: V Stranki mladih – Zeleni Evrope ugotavljamo, da je župan predlagal obravnavo rebalansa proračuna po skrajšanjem postopku, kar pomeni, da v istem dokumentu (brez možnosti razprave o dokumentu ampak zgolj o amandmajih) sprejemamo tudi odločitev o začetku prodaje podjetja Farmadent, ki se bo skladno z gradivom predvidoma zaključila do konca 2021. Na seji nameravam predlagati vsaj sprejemanje po rednem postopku in v razpravi predlagati, da se o podjetju Farmadent ponovno temeljito razmisli, predvsem v luči, da večje težave časovno sovpadajo z menjavo vodstva podjetja. Nadzornemu svetu bomo predlagali, da v imenu večinskega lastnika (občine oziroma občanov Maribora) pretehta vse možnosti od sprememb v vodstvu, do iskanja strateškega partnerja za dokapitalizacijo podjetja, o prodaji pa šele kot o zadnji možnosti in še to zgolj takšnemu kupcu, ki bi se zadovoljil zgolj z delom podjetja in ki ima resne namene širitve tržišča, ki bi proračunu MOM prinašala podoben dobiček, kot do sedaj.

Na seji pa postavljamo vprašanje županu, kaj vse je storil za prenehanje nepravičnega in tudi nezakonitega nalaganja obveznosti države na MOM brez ustreznega zagotavljanja finančnih sredstev in v kolikor odgovor ne bo zadovoljiv, nameravamo sami sprožiti postopke, da se (podobno, kot pri cestninjenju na H2), desetletje trajajoče krivice nehajo.

Stranka mladih – Zeleni Evrope pa na seji dajemo pobudo za nabavo zaščitne opreme v kateri bi lahko svojci epidemioško varno obiskovali varovance v mariborskih domovih za starejše občanke in občane ter hkrati, da mestnim redarjem, ki skrbijo tudi za spoštovanje odlokov vlade glede nošenja mask, priskrbimo določeno količino mask, ki bi jih ob opozorilu tudi predali

tistim, ki so morda masko pozabili v stanovanju, avtomobilu, jo izgubili ali zaradi iztrošenosti odvrgli.

PR:

Igor Jurišič, predsednik Stranke mladih – Zeleni Evrope

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!