Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Svet potrdil Odlok o sofinanciranju programov organizacij upokojencev

Danes je Svet Mestne občine Velenje potrdil Predlog Odloka o sofinanciranju programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje. Starostna struktura prebivalstva v Sloveniji se spreminja in delež starejših od 65 hitro narašča. V prihodnjih letih pa bodo ti trendi še izrazitejši in tega se v Velenju zavedamo.

Svet potrdil Odloko sofinanciranju programov organizacij upokojencev

Velenje, 24. november 2020– Danes je Svet Mestne občine Velenje potrdil Predlog Odloka o sofinanciranju programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje.Starostna struktura prebivalstva v Sloveniji se spreminja in delež starejših od 65 hitro narašča.V prihodnjih letih pa bodo ti trendi še izrazitejši in tega se v Velenju zavedamo. Demografske spremembe so dejstvo in temu moramo prilagoditi obstoječe sisteme ter tako izkoristiti zmogljivosti spremenjene starostneskupine. Z odlokom želimo v Mestni občini Velenje, ki se ponaša z nazivom Starosti prijazno mesto že vrsto let, ustvariti še boljše možnosti in priložnosti za kakovostno življenje vseh generacij in dostojno staranje. Tako bomo preko javnega razpisa organizacijam upokojencev zagotavljala dodatna sredstva za njihove programe. Letni obseg razpoložljivih sredstev bo določal vsakoletni proračun Mestne občine Velenje. Razpis bo predvidoma objavljen v mesecu marcu, in sicer za programe organizacij upokojencev, katerih vsebina bo vključevala informiranje ter svetovanje svojim članom, prostovoljno delo, aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa, strokovno vzgojo članov, skrb za lastno zdravje, programe druženj, medgeneracijsko sodelovanje in spodbujala kulturno izražanje in kreativnost.

Občinasicerv okviruUstaveRepublike Slovenijein zakonovsamostojno ureja in opravlja naloge, določene v 21. členu Zakona o lokalni samoupravi, ter naloge, določene s predpisi občine na podlagi zakona. Mestna občina Velenjeje vstatutu med svoje naloge postavila tudi pomoč pri pospeševanju teh dejavnosti.Starejšim občankam in občanom v Velenju namenjamo posebno pozornost. Zanje ustvarjamo programe za varnejšo starost in omogočamo aktivnosti, ki izboljšujejo bivanje in življenje starejših. Prizadevamo si tudi, da imajo starostniki kar najboljše možnosti za zdravje, zato sofinanciramo programe namenjene starejšim.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!