Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

DOM-TITAN

V mesecu novembru je VZMD - s podpisom pogodbe z večinskim delničarjem družbe DOM-TITAN, d.d., francosko družbo DOM SECURITY (98,72 % vseh delnic), sklenil zahtevna, več kot 3-letna intenzivna prizadevanja za skupno prodajo delnic manjšinskih delničarjev pod primernimi oz. čim boljšimi pogoji.

V mesecu novembru je VZMD -spodpisom pogodbe z večinskim delničarjemdružbe DOM-TITAN, d.d., francosko družbo DOM SECURITY(98,72 % vseh delnic),sklenil zahtevna, več kot 3-letna intenzivna prizadevanja zaskupno prodajo delnicmanjšinskih delničarjevpod primernimi oz. čim boljšimi pogoji. Tako so v Združenju zavseh preostalih88 malih delničarjev družbe zagotovili možnost prejemakupnine na podlagi izpogajane Poravnave in posebnih prodajnih pogojev – 10,50 € za delnico. Pri takšni ceni somali delničarji skupnoupravičeni dokar104.328,00€ kupnine- za le 1,28 % delež- ker bi za celotno družbo pomenilo8.169.609,00.

Doslej se je prizadevanjem VZMD pridružila dobra četrtina vseh malih delničarjev družbe, zato iz VZMDše zadnjič VABIJO tudi vse preostale, najšepravočasno izkoristijo to priložnostin -NAJKASNEJE do petka, 4. 12. 2020- pristopijok"Delniški OPORI"oz. Delničarskemu sporazumu v okviru VZMD ter opravijo prenos njihovih delnic na odvetniški fiduciarni račun in si zagotovijo prodajo delnic po trdo izpogajanih pogojih. V VZMD izpostavljajo, da omenjena možnost prodaje najverjetneje predstavljašezadnjo možnost, da delničarji za svoje delniceprejmejo ustrezen donos oz. neprimernoveč, kot so lahko prejeli kadarkoli doslej.

Delnice družbe DOM-TITAN namreč ne kotirajo na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, zato jih je bilo doslej pod primernimi pogojipraktično nemogoče prodati.Družba ne izplačuje nikakršnega dobička, skupščin pa se poleg večinskega delničarja udeležujejo le predstavniki VZMD, ki so v preteklosti prejeli pojasnila, da dividende vsaj še nekaj časa zagotovo ne bodo izplačane. Zaradi navedenega so v VZMD že leta 2018 vložilizahtevo za izstop iz družbeoz. odprodajo delnic, na kar se je večinski delničarsprva odzval s ponudbo za odkup v višini 7,00 €za posamezno delnico. Ker so strokovni sodelavci VZMD ocenili, da jeprimerna cena za delnico precej višja, sododatnosprožili še sodni postopekzadoločitev poštene denarne odpravnine, ki je zdaj zaključen, spričoporavnave inizpogajane prodajne pogodbe.

Zamožnost dodatnega pristopa k skupni prodajimalih delničarjevse lahko zainteresirani obrnejo na sodelavce VZMD- vsak delavnik med 10:00 in 16:00, na telefonskih številkah 01 25 11 420 ali 031 770 771 in e-naslovudelnice@vzmd.si., vendarNAJKASNEJE do petka, 4. 12. 2020.

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!