Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Enotna vstopna točka glede poročanja o trgovinskih ovirah na tretjih trgih

Evropska komisija je uvedla nov pritožbeni sistem – Enotno vstopno točko (Single Entry Point) za poročanje o ovirah za dostop na trge izven EU ter o kršitvah zavez glede trgovine in trajnostnega razvoja v okviru trgovinskih sporazumov EU ter v okviru splošne sheme preferencialov.

Enotna vstopna točka glede poročanja o trgovinskih ovirah na tretjih trgih

Evropska komisija je uvedla nov pritožbeni sistem – Enotno vstopno točko (Single Entry Point) za poročanje o ovirah za dostop na trge izven EU ter o kršitvah zavez glede trgovine in trajnostnega razvoja v okviru trgovinskih sporazumov EU ter v okviru splošne sheme preferencialov.

Nov spletni pritožbeni sistem je eden izmed instrumentov Evropske komisije za okrepitev izvrševanja in izvajanja trgovinske politike in trgovinskih sporazumov EU. Vstopna točka bo pomagala vsem deležnikom, da bodo lahko vložili pritožbe neposredno na Evropsko komisijo. Pritožbeni postopek je odprt za tako za države članice, kot tudi posamezna EU podjetja, poslovna ali trgovinska združenja, organizacije civilne družbe, in podobno.

Pred oddajo pritožbe se zainteresirane strani lahko povežejo neposredno z Evropsko komisijo, svojim gospodarskim interesnim združenjem, ali se za več informacij obrnejo na predstavnike v državi članici.

Glede ovir pri dostopu na trge tretjih držav, trgovine in trajnostnega razvoja, splošnega sistema preferencialov, na ravni EU sodeluje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za notranji trg, Sektor za trgovinsko politiko.

Postopek oddaje pritožbe

Obrazci za pritožbe so dostopni na portaluAccess2Markets, kjer v zavihku Kontakt, v polju "Vrsta zahtevka", izberete vrsto pritožbe:

pritožba glede dostopa na trg ("Market Access") alipritožba glede trgovine in trajnostnega razvoja ("Trade and Sustainable Development / General Scheme of preferences complaint form").

Pritožniki bodo morali predložiti podroben opis zadevne ovire z zadostnimi dokazi in navesti vse ukrepe, ki so bili že sprejeti za njegovo obravnavo. Za vprašanjatrgovine in trajnostnega razvojabo moral pritožnik opisati podrobnosti o vplivu in resnosti domnevne kršitve.

V zvezi z vprašanjidostopa na trgbo moral pritožnik opisati blago ali storitev na katero se nanaša ovira, pravno podlago, potencialni gospodarski vpliv domnevne ovire in podobno. Pritožbe v zvezi z vprašanji dostopa na trg bodo sprejemljive le, če bo pritožba utemeljena in pritožniki lahko dokažejo, da jih ovira neposredno zadeva. V kolikor bo Evropska komisija presodila, da je pritožba utemeljena, bo uporabila različne poti s tretjo državo, da se bo konkretna ovira odpravila.

Podrobnosti glede zahtevanih podatkov so navedene v obrazcih ter v smernicah Evropske komisije,več informacij v angleškem jeziku.

Več informacij glede izvrševanja in izvajanja skupne trgovinske politike EU pa je na voljo na tejspletni strani v angleškem jeziku.

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!