Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Izvajalci pogrebnih dejavnosti opozarjajo na sporne prakse v času epidemije

V času epidemije se vse bolj zapleta tudi v pogrebni dejavnosti. Člani Odbora pogrebnih dejavnosti pri OZS namreč opozarjajo na sporne občinske prakse, ki zaradi prevozov pokojnikov povzročajo nepotrebne dodatke stroške svojcem umrlih.

V času epidemije se vse bolj zapleta tudi v pogrebni dejavnosti. Člani Odbora pogrebnih dejavnosti pri OZS namreč opozarjajo na sporne občinske prakse, ki zaradi prevozov pokojnikov povzročajo nepotrebne dodatke stroške svojcem umrlih.

"V času epidemije se svojcem povečujejo stroški pogreba zaradi prevozov pokojnih, ki so umrli v bolnišnicah. Vse pogosteje opažamo, da se pod krinko pomoči bolnišnicam okoriščajo javna komunalna podjetja, ki iz bolnišnic, brez vednosti svojcev, a na njihov račun, odvažajo pokojne do hladilnih prostorov občinskih podjetij. Ponekod trdijo, da to izvajajo v okviru 24-urne dežurne službe, na podlagi občinskega odloka in da je to za svojce ceneje. Izdani računi pa dokazujejo nasprotno," poudarjaJožica Coif, predsednica Odbora pogrebnih dejavnosti pri OZS, ki obenem pojasnjuje, da stroške takšnih "obveznih" prevozov izvajalci zaračunajo pogrebnemu podjetju, ki prevzame pokojnika, na ta način pa se povečajo stroški naročnika oziroma plačnika pogreba.

Izvajalci pogrebnih dejavnosti zaračunavanju dodatnih prevozov odločno nasprotujejo, saj izredne prevoze v izrednih okoliščinah, ki so nastali na zahtevo državnih organov ali drugih nosilcev javnih pooblastil, opredeljuje tudi Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Ta v 3. odstavku 16. člena namreč določa, da pri tem nastale stroške plača naročnik teh storitev, ne pa naročnik pogreba.

"Ne nazadnje so bolnišnice javne, državne ustanove in imajo patološke oddelke, kjer hranijo pokojne do izdanih izvidov in dokumentacije. Če je razglašena epidemija in sprejeti dodatni ukrepi, je treba na podlagi vseh načrtov zaščite in reševanja ob pojavu nalezljivih bolezni za vse pokojne državljane zagotoviti tudi dodatna finančna sredstva za stroške, ki nastajajo zaradi epidemije," še dodaja Jožica Coif.

Ob tem je pomembno poudariti, da v času epidemije v bolnišnicah ljudje umirajo tudi za drugimi boleznimi, ne le za posledicami COVID-19. Te bi lahko po mnenju Odbora za pogrebne dejavnosti pri OZS brez kakršnegakoli zadržka lahko dnevno prevzemala pogrebna podjetja, ki jih naročniki pogrebov angažirajo za organizacijo in izvedbo pogrebov. S tem bi odpadla potreba po odvozu na drugo lokacijo in stroški tega nepotrebnega odvoza.

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!