Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

6. izredna seja Občinskega sveta Občine Izola, četrtek, dne 17. decembra 2020, ob 16. uri, večnamenska dvorana Medgeneracijskega centra Izola, v Izoli, Livade, št. 7A

Obveščamo vas, da bo 6. izredna seja Občinskega sveta Občine Izola v četrtek, dne 17. decembra 2020, ob 16. uri, v večnamenski dvorani Medgeneracijskega centra Izola, v Izoli, Livade, št. 7A,

Obveščamo vas, da bo 6. izredna seja Občinskega sveta Občine Izolav četrtek, dne17. decembra 2020, ob 16. uri,vvečnamenski dvorani Medgeneracijskega centra Izola, v Izoli, Livade, št. 7A,

z naslednjim predlogom dnevnega reda:

Predlog Proračuna Občine Izola za leto 2021,

Predlog Proračuna Občine Izola za leto 2022,

Predlog Letnega program športa za leto 2021,

4.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Kajuhova –Hudournik Morer (Uradne objave Občine Izola, št. 15/2002, 11/04 – Sklep o obvezni razlagi, 17/10 – Obvezna razlaga, 14/2017, 22/2019) – osnutek, prva obravnava za javno razgrnitev,

5.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o delni spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta "Livade I" v Izoli (Uradne objave, št. 5/89 in 7/89) – osnutek, prva obravnava za javno razgrnitev,

Predlog Strategije razvoja turizma v občini Izola za obdobje 2021–2025, druga obravnava,

Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Izola, prva obravnava,

PredlogsklepaNadzornega odbora Občine Izola glede odobritve zunanjega strokovnjaka za pomoč pri nadzoru.

Na seji bodo sodelovali:

-pri obravnavi 3. točke dnevnega reda: g. Robert Janev, samostojni strokovni sodelavec za šport iz Centra za kulturo, šport in prireditve Izola;

-pri obravnavi 4. točke dnevnega reda: g. mag. inž. arh. Igor Marasović, pooblaščeni prostorski načrtovalec podjetja Marasovic arhitekti, d. o. o.;

-pri obravnavi 5. točke dnevnega reda: ga. mag. Manuela Varljen, univ. dipl. inž. arh., odgovorna vodja naloge pri izdelovalcu akta IB Studio, d. o. o.;

-pri obravnavi 6. točke dnevnega reda: g. mag. Dimitrij Piciga, ROS. turist – inštitut za odgovorni turizem in Dean Kocjančič, direktor Turističnega združenja Izola;

-pri obravnavi 8. točke dnevnega rada: g. Milan Bogatič, predsednik Nadzornega odbora Občine Izola.

Gradivo za obravnavo je dostopno na uradni spletni strani Občine Izola, in sicer na naslovu: Izola.si/ Občina Izola/ Organi občine/ Občinski svet/ Seje (direkten dostop do gradiva:http://izola.si/obcina-izola/organi-obcine/obcinski-svet/seje/).

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!