Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Jaka Jeraša

V treh osrednjih razstaviščih Obalnih galerij Piran bo med 18. decembrom 2020 in 14. februarjem 2021 na ogled velika pregledna fotografska razstava priznanega in uveljavljenega istrskega ustvarjalca Jake Jeraše (Ljubljana, 1953). Na njej bo predstavljen izbor več kot 100 fotografij različnih formatov iz umetnikovih že skoraj 50 let delovanja, kar bo ustrezno dokumentirano tudi v večjezični monografski publikaciji.

JAKA JERAŠA

FOTOGRAFIJA

Velika pregledna razstava

Mestna galerija Piran, Galeriji Loža in Meduza Koper

18. december 2020 – 14. februar 2021

V treh osrednjih razstaviščih Obalnih galerij Piran bo med 18. decembrom 2020 in 14. februarjem 2021 na ogled velika pregledna fotografska razstava priznanega in uveljavljenega istrskega ustvarjalca Jake Jeraše (Ljubljana, 1953). Na njej bo predstavljen izbor več kot 100 fotografij različnih formatov iz umetnikovih že skoraj 50 let delovanja, kar bo ustrezno dokumentirano tudi v večjezični monografski publikaciji.

Jeraševi številni vsebinski sklopi ali cikli – kot to sam umetnik izpostavlja – niso nikoli konkretno poimenovani. Kot navaja kustosinja razstave Nives Marvin, se pri Jeraševih opusih takoj prepozna "vrhunsko obvladovanje obrtnih znanj izbranega medija", kar seveda ponuja gledalcu tudi "možnosti za vedno nove zgodbe in interpretacije, opredeljene z lastnim intimnim psihičnim in duhovnim stanjem. Motivno izhodišče mu predstavljajo istrska pokrajina in njeni urbani ambienti ter človeška figura, zlasti ženski akt, portret in avtoportret". Prav te teme pa predstavljajo tudi rdečo nit te velike pregledne razstave.

Od 18. decembra 2020 si lahko posnetke razstavogledate na spletuwww.obalne-galerije.si.

JAKA JERAŠA

FOTOGRAFIA

Ampia rassegna fotografica

Galleria civica di Pirano, Gallerie Loggia e Medusa di Capodistria

18 dicembre 2020 − 14 febbraio 2021

Le Gallerie Costiere di Pirano sono liete di annunciare che nelle tre sedi espositive centrali di Pirano e Capodistria verràallestita un’ampiamostra fotografica di Jaka Jeraša (Lubiana, 1953), famoso e affermato artista istriano. La mostra presenteràuna significativa selezione di oltre 100 opere fotografiche storiche di grande e medio formato, realizzate dall’artistanei quasi cinquantanni di attività di Jeraša, ovvero tra il 1970 e il 2020. Accompagna la rassegna una monografia multilingue, che raccoglie immagini, materiale documentario e saggi critici.

I molteplici cicli o nuclei tematici affrontati da Jeraša – come sottolinea lo stesso artista – non sono mai intitolati o nominati in maniera concreta. Come riccorda Nives Marvin, la curatrice della mostra, nelle opere di Jeraša è immediatamentericonoscibile quella sorta "padronanza superiore delle abilità artigianali del mezzo scelto", che ovviamente offre allo spettatore anche "opportunità nuove per storie e interpretazioni sempre diverse, che si definiscono attraverso uno stato mentale e spirituale. Ilsuo motivo di partenza è il paesaggio istriano e i suoi ambienti urbani, così come la figura umana, in particolare il nudo femminile, il ritratto e l\"autoritratto". Questi temi sono anche il filo rosso di questa grande mostra panoramica.Dal 18 dicembre 2020, sarà possibile seguire lo sviluppo delle mostre sulla piattaforma onlinewww.obalne-galerije.si.

INFO COVID-19

Glede na trenutne razmere v zvezi z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v RS (Uradni list RS, št. 165/20, z dne 16. 11. 2020), ki uravnava zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19, bomo pravočasno sporočili morebitne spremembe glede poteka otvoritve ali finissaga, ogleda razstav, javnih vodstev in predstavitev ter z njimi povezanimi dogovorjenimi datumi.

Vista la situazione attuale in merito al Decreto sul divieto temporaneo di fornitura di servizi culturali e cinematografici agli utenti finali nella Repubblica di Slovenia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 165/20, del 16 novembre 2020), che regola il contenimento e il controllo dell\"epidemia di COVID. 19, annunceremo tempestivamente eventuali modifiche riguardanti le date di apertura e del finissage della mostra, oltre alle visite guidate e presentazioni pubbliche.

Za dodatne informacije, vam je na voljo: / Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:nives.marvin@obalne-galerije.si.

Info: +386 (0)41 630 689 /www.obalne-galerije.si

VEČ O RAZSTAVI IN UMETNIKU

V Obalnih galerijah Piran fotografa Jako Jerašo spremljamo in z njim sodelujemo že od sedemdesetih let prejšnjega stoletja dalje, ko se je po končanem šolanju v Ljubljani udeleževal mednarodnih fotografskih manifestacij, na primer Mednarodnega bienala kombinirane fotografije Koštabona, Fotoforuma šestih dežel in številnih drugih. Kot umetniškega fotografa smo ga predstavili na več samostojnih in skupinskih razstavah, kot avtor dokumentarnih fotografij se pojavlja tudi v neštetih publikacijah naše ustanove (zloženke, katalogi, monografije), kakor tudi na dobrodelnih umetniških akcijah in likovnih delavnicah, ki smo jih organizirali.

Njegovi številni vsebinski sklopi ali cikli - Jeraša jih nikoli konkretno ne poimenuje - dokazujejo, da sta mu po izraznosti enakovredni tradicionalna črno-bela in barvna fotografska tehnika. Vrhunsko obvladovanje obrtnih znanj izbranega medija mu ponuja možnosti za vedno nove zgodbe in interpretacije, opredeljene z lastnim intimnim psihičnim in duhovnim stanjem. Motivno izhodišče mu predstavljajo istrska pokrajina in njeni urbani ambienti ter človeška figura, zlasti ženski akt, portret in avtoportret. Avtorjevo oko in intuicija s skrajno senzibilnostjo iščeta motiv ali dogodek. Kar s fotoaparatom zabeleži - za hip ustavi konkretno fizično stanje - je torej domišljen izbor kadra in osvetljenost v nekem trenutku, ki sta enkratna in neponovljiva.

Znanemu dejstvu, da je fotografija najbolj verodostojno ogledalo nekega časa in miselnosti v njem, sledimo, ne glede na vsebino, tudi v predstavljenih Jeraševih ciklih. Vnekaterih je z eksperimentiranjem dosegel abstraktno podobo, ki deluje kot slika, grafika ali risba, saj gledalec na prvi pogled le v detajlih prepoznava oblike iz fizične resničnosti. Očitno se Jeraša ne zadovolji zgolj s posnetki trenutnih svetlobnih stanj ali hipno videnih kadrov konkretnega motiva. Uporabi jih kot vzvode za nove interpretacije, hote avtorsko določljive z likovno izraznostjo, pomensko in simbolno sporočilnostjo. V svoji biti se nam tako odstira, seveda v smislu izraznosti, ekspresivna moč mojstrove fotografije.Čas hitrega tehniciziranega načina življenja močno vpliva tudi na pojmovanje in funkcijo fotografije. Računalniki in digitalizacija ter današnji vrhunsko tehnološko izpopolnjeni pametni telefoni omogočajo nešteto hitrih učinkov in zlasti hiperprodukcijo posnetkov. Le-ti nas agresivno obdajajo povsod, ne le na družbenih omrežjih, zato je soočenje in vpogled v Jerašev fotografski opus dokaz, da le profesionalni odnos do izbranega medija lahko ustvari kakovostno delo. Na njegovih podobah je vedno opazno spoštovanje in ohranjanje tradicionalnih vrednot medija, hkrati pa sprejemanje modernizma v smislu skrajno individualne likovne interpretacije. Jeraša se iz klasične vloge fotografa dokumentarista ali poročevalca spremeni še v ustvarjalca, avtentičnega interpretatorja konkretnega časa in prostora ter lastnega doživljanja in dojemanja mikro in makro sveta, v katerem živi. Znani rek, da fotografija pove več kot tisoč besed, seveda velja tudi za Jeraševo fotografijo, kipa gledalcu ponuja mnogo več, popelje ga lahko v skrivnostne nadprostorske in nadčasovne razsežnosti, v različne zavestne in podzavestne interpretacije, skratka ga angažira in z njim vzpostavi dialog.

Bogat izbor fotografij iz Jeraševega skoraj petdesetletnega opusa bo prvič na ogled v treh razstaviščih: v Mestni galeriji Piran, v Galeriji Loža in v Galeriji Meduza v Kopru. Prav tako bo prvič ustrezno strokovno in celovito zajet v večjezični monografiji s teksti različnih avtorjev (Andrej Medved, Nives Marvin, Boris Šuligoj, Jelka Pečar) in obsežnim dokumentarnim aparatom kustosinje razstave Nives Marvin. Posebna zahvala za podporo pri realizaciji nestrpno pričakovane prve Jeraševe monografije gre seveda tudi vsem sponzorjem (Agraria Koper, Tiskarna Dtp Ljubljana, Okolje Piran d.o.o, Mennyacht Portorož, Elitek d.o.o. Koper, Vinakoper Koper, DDD d.o.o. Koper, Singavision d.o.o. Izola).

KRATKA BIOGRAFIJA

Jaka Jeraša je bil rojen 14. 10. 1953 v Ljubljani. Od drugega leta starosti do leta 1980 je živel v Piranu. Po končani fotografski šoli v Ljubljani leta 1971 se je zaposlil kot propagandni fotograf v Litostroju v Ljubljani, kjer se je seznanil s fotografskim mojstrom Petrom Kocjančičem, ki ga je navdušil z umetniško fotografijo. Leta 1975 se je vrnil v slovensko Istro, kjer je bil kot fotoreporter najprej zaposlen pri časniku Primorske novice, nato pa v Design studiu Mak. Od leta 1985 je član Društva oblikovalcev Slovenije, od leta 1986 deluje kot samostojni kulturni delavec in je član Društva fotografov Slovenije. Samostojno razstavlja od leta 1978 ter od leta 1976 sodeluje na skupinskih razstavah doma in na tujem. Udeležil se je tudi številnih likovnih delavnic. Živi in dela v Kopru.

Foto: Jaka Jeraša

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!