Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

LON – v pričakovanju prve virtualna skupščina delniške družbe v Sloveniji, ponovne dokapitalizacije in menjav v Nadzornem svetu

Z današnjo skupščino družbe Hranilnica LON, d.d., bodo virtualne skupščine tudi v Sloveniji postale resničnost. Skupščino bodo pozorno spremljali tudi v VZMD kjer so si za tovrstne možnosti izvedb skupščin prizadevali že dalj časa - v času pandemije COVID-19 pa prizadevanja in opozorila še okrepili. Zato pozdravljajo pogumno odločitev Uprave Hranilnice LON, da delničarjem kot prva zagotovi varno, dostopno in učinkovito možnost neposrednega sodelovanja na skupščini.

Z današnjo skupščino družbe Hranilnica LON, d.d., bodo virtualne skupščine tudi v Sloveniji postale resničnost. Skupščino bodo pozorno spremljali tudi v VZMD kjer so si za tovrstne možnosti izvedb skupščin prizadevali že dalj časa - v času pandemije COVID-19 paprizadevanja in opozorila še okrepili. Zato pozdravljajo pogumno odločitev Uprave Hranilnice LON, da delničarjem kot prva zagotovi varno, dostopno in učinkovito možnost neposrednega sodelovanja na skupščini.

Na skupščini bodo delničarji odločali o vnovični spremembi Statuta družbe v delu, ki se nanaša na povečanje osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala. Predlagani sklep tako med drugim predvideva podelitev pooblastila Upravi, da v roku treh let enkrat ali večkrat poveča osnovni kapital Hranilnice LON skupaj za največ 80.000 novih delnic oz. za največ 6 mio €. Ob tem bi lahko Uprava, ob soglasju Nadzornega sveta, prednostno pravico obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic upoštevala, ali pa v celoti ali delno izključila.

Trenutno veljaven sklep – sprejet naskupščini januarja letos- sicer predvideva možnost delne izključitve prednostne pravice na način, da lahko Uprava ob predhodnem soglasju Nadzornega sveta predkupno pravico ponudi le 50 največjim delničarjem družbe (od skupno 194 delničarjev).Temu so se že takrat ostro uprli v VZMD, vendar pa so poskupnem sestankus Predsednikoma Uprave in Nadzornega sveta napovedano izpodbijanje sklepa umaknili, sledila pa jezelo uspešna dokapitalizaciji, pri kateri so lahko sodelovali vsi delničarji. Dodatno dokapitalizacijo predlagatelji tako utemeljujejo z aktualno epidemijo COVID-19, ki pušča posledice na poslovnih rezultatih vseh bank, možnost popolne izključitve pravice obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic pa označuje kot nujno - zaradi možnosti hitrega odziva Uprave na potrebo po dodatnem kapitalu - takrat, ko bi bil za to na trgu najprimernejši trenutek glede na potrebe Hranilnice LON.

Skupščina bo namesto Iga Grudna, ki je oktobra postal član Uprave Hranilnice LON, v Nadzorni svet družbe imenovala novega člana, pri čemer je za to funkcijo predlagan Milan Zaletel. Skupščina bo prav tako odločala o odpoklicu nadzornikov Mihe Šlambergerja in Toneta Ropa ter imenovanju novih, pri čemer sta predlagana Tibor Šimonka in prof. dr. Matjaž Novak.

V VZMD si sicer že dalj časaaktivno prizadevajozamožnost izstopa oz.prodajo delnicmanjšinskih delničarjev pod čim boljšimi pogoji oz. čim višji donos iz naslova delnic Hranilnice LON. Pod okriljem Delničarskega sporazuma in civilne družbe "Delniška OPORA" je Združenje doslej zastopalo 31 delničarjev, s skupno 1,2 % vseh delnic. Ob tem so več kot polovico vseh delnic, ki so pristopile v Delničarski sporazum oz. "Delniško OPORO", po nasvodilu posameznih delničarjev že uspešno prodali v okviru vmesnih skupnih prodaj.

V VZMD vse delničarješe vednovabijo, dase pridružijonjihovemu Delničarskemu sporazumu, kakor tudi programu "Delniška OPORA", z navodili, ki so jih že neposredno prejeli po pošti. Za vsa dodatna pojasnila se delničarji lahko obrnejo naInformacijsko pisarno VZMD, vsak delavnik med 10.00 in 12.00, prek telefonskih številk 01 25 11 420 ali 051 770 771 in e-poštedelnice@vzmd.si.

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!