Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Nepremičninsko posredovanje - za državo očitno nepomembna dejavnost

Nepremičninsko posredovanje - za državo očitno nepomembna dejavnost

Nepremičninsko posredovanje - za državo očitno nepomembna dejavnost

Nepremičninsko posredovanje - za državo očitno nepomembna dejavnost

Na Združenju družb za nepremičninsko posredovanje, ki deluje v okviru GZS-Zbornice zaposlovanjeznepremičninamismoogorčeninadignorancoVladeRepublikeSlovenije, ki je nepremičninske posrednike tudi v tokratnem paketu sproščanj ukrepov povsem spregledala, čeprav je sprostila številne druge dejavnosti, med katerimi so nekatere za širitev virusa bistveno bolj tvegane kot storitve, ki jih opravljajo nepremičninski posredniki.

Te dni mineva 45 dni od našega poskusa, da bi vsem pristojnim ministrstvom s posebno oceno tveganja pojasnili, da dejavnost nepremičninskega posredovanja ne predstavlja praktično nobenega tveganja za prenos okužb s COVID-19. Še posebej, če se ob tem dosledno upoštevahigienska priporočila, ki jih je že v spomladanskem valu v zvezi z omenjeno dejavnostjo pripravil NIJZ.

Od takrat smo z neštetimi dopisi poskusili od vseh odločevalcev dobiti vsaj kratek odgovor na naše vprašanjev čem je dejavnost nepremičninskega posredovanja bolj tvegana ali manj pomembna od nekaterih drugih dejavnosti, ki se sedaj, vsaj v omejenem obsegu, sproščajo(frizerski saloni, cvetličarne, trgovine z obleko, obutvijo, avtosaloni). Pa si očitno v vsem tem času nismo zaslužili niti kratkega vsebinskega odgovora, ampak smo bili na celi črti ponovno spregledani.

Verjamemo, da ministrom in ostalim udeleženim v sprejemanju odločitev nepremičninsko posredovanje ni pomembno, dokler se sami ne znajdejo v situaciji, ko nepremičnino nujno rabijo. Mi pa smo na drugi strani soočeni s številnimi zgodbami državljanov, ki se jim z nakupom ali najemom nepremičnine zelo mudi. Ker nepremičninski posredniki trenutno ne morejo izvajati svojih storitev, se potrošniki pač znajdejo sami. Dokaz za to je število poslov, ki jih v tem času evidentira FURS. To pomeni,dadržavaprometaznepremičninaminizaustavili,ampakgajezgoljpreusmerila stran od nepremičninskih posrednikov, s čimer jim je bilo onemogočeno ustvarjanje prihodkov,državapasejestemodpovedalaDDV.Sevedasonaslabšemtudipotrošniki, sajjebrezsodelovanjastrokovnjakanjihovpoložajvprometuznepremičninamibistveno manjvaren.

Kot v posmeh je tokrat Vlada delodajalske centrale pozvala, da aktivno komuniciramo s članstvom v smislu upoštevanja ukrepov, kar smo, kljub zgoraj opisani ignoranci, počeli ves čas. Člane smo aktivno prepričevali naj se ukrepom ne izogibajo in jim skušali pojasniti, da bo prej ali slej prevladal razum in bodo pristojni upoštevali argumente. In medtem ko Vlada pričakuje našo solidarnost in prizadevanje za spoštovanje ukrepov, sami nismo vredni niti kratkega argumentiranega odgovora, s katerim bi lahko seznaniličlane in jih skušali pomiriti oziroma jim osmisliti trenutno situacijo, v kateri se lahko določene dejavnosti z neposrednim stikom izvajajo, sami pa ne morejo stranki pokazati nepremičnine niti z medsebojno razdaljo 5 metrov.

Ravno zato, ker so nepremičninski posredniki tudi tokratne ukrepe za zajezitev širitve virusa pretežno sprejeli z razumevanjem in zelo odgovorno, smo pričakovali, da bodo pristojni v času "lock-down-a" le pretehtali argumente in prednostno sproščali tiste dejavnosti, ki so za širitev virusa manj tvegane. Zato smo vsem pristojnim ministrstvom in vladi že konec oktobra posredovali podrobno obrazložitev dejavnosti nepremičninskega posredovanja z oceno tveganja, iz katere izhaja, da pri delu nepremičninskih posrednikov do stikov s potrošniki prihaja praktično samo pri ogledih nepremičnin. Ob tem pa se da te stike bistveno omejiti in s strogim izvajanjem zaščitnih ukrepov praktično izničiti možnost za prenos virusa. V ta namen smo že ob koncu spomladanskega vala od NIJZ prejeli podrobna in stroga higienska priporočila, ki so jih nepremičninski posredniki pri svojem delu dosledno upoštevali. Hkrati smo tudi sami pristojnim podali predlog konkretnih ukrepov, s katerimi bi bilo izvajanje storitev nepremičninskega posredovanja zelo varno, če ne povsem neškodljivo.

Ne glede na vse navedeno smo bili tudi ob tokratnem sproščanju ukrepov grdo spregledani.Očitnosepristojninitinezavedajokakšnetežaveinstiskestempovzročajo več kot 2.000 nepremičninskim posrednikom, ki s tem delom preživljajo sebe in svoje družine. S takšno ignoranco vlada velike stiske povzroča tudi državljanom, še posebej tistim,kisivtemčasurešujejostanovanjskovprašanje,alisemorajocelonujnopreseliti, ker jim poteče veljavna najemna pogodba, so nepremičnino prodali že pred časom in se morajo izseliti v pogodbenem roku, se morajo preseliti zaradi menjave ali izgube službe, smrti, ločitve, ali katere koli druge pomembne življenjskesituacije.

Pri vsem navedenem pa je popolnoma nerazumljivo, da se promet med pogodbenimi partnerji lahko nemoteno vrši (sklepanje pogodb, ogledi, pogajanja, dogovarjanja in obiski nepremičnin niso nedovoljeni). Za odločevalce je očitno pomembno samo to, da poleg ni strokovnjaka, ki posel lahko vodi varno in nadzorovano (tako z vidika pravne varnosti,kotzvidikazagotavljanjapreventivnihukrepovvzvezisprenosomokužb).Vse bi razumeli le, če bi šlo za tvegano dejavnost, kar pa nikakor ne drži. Zapisano smo že tudi večkrat argumentirali. Žal pa nas pristojni neupoštevajo.

V vsakem primeru bomo ponovno morali o nadaljnjih korakih dobro razmisliti, saj taka ignoranca žal vodi v veliko nejevoljo, gospodarsko in socialno škodo in občutek spregledanosti določene skupine državljanov, samopašnosti odločevalcev in neodgovornosti tistih, ki imajo v rokah škarje in platno usode na stotine zaposlenih pa tudi tistih, ki storitev nepremičninskega posrednika želijo in nujno potrebujejo.

Priloga:-Ocena tveganja v dejavnosti nepremičninskega posredovanja z vidika preprečevanja širjenja COVID-19 z dne30.10.2020

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!