Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

ECB / SLOVENIJA - VZMD pridobil in objavil uradni dokument ECB, po katerem cenitve slovenskih bank niso del arhivov ECB – v VZMD zgroženi spričo (namerne?!) nesposobnosti formalnih nosilcev oblasti v RS, ...

Po temeljiti proučitvi v VZMD ugotavljajo, da Sodišče EU v Luksemburgu ni sprejelo nobene konkretne odločitve o pomenu ali pravni naravi kateregakoli dokumenta, ki je pomemben za ugotovitev, ali je bil izbris oz. razlastitev malih delničarjev in imetnikov podrejenih obveznic konec leta 2013 veljavna.

Po temeljiti proučitvi v VZMD ugotavljajo, da Sodišče EU v Luksemburgu ni sprejelo nobene konkretne odločitve o pomenu ali pravni naravi kateregakoli dokumenta, ki je pomemben za ugotovitev, ali je bil izbris oz. razlastitev malih delničarjev in imetnikov podrejenih obveznic konec leta 2013 veljavna. Sodišče EU je svojo odločitev utemeljilo s tem, dazaradi nekooperativnosti nosilcev oblasti v Slovenijini moglo ugotoviti, kateri konkretni dokumenti predstavljajoarhive Evropske centralne banke (ECB) in je zatopač odločilo na splošno. V VZMD sicer pozdravljajo ugotovitev, da so arhivi ECB nedotakljivi, a hkrati izpostavljajo in se čudijo, da jeVZMD očitno edini subjekt v Republiki Sloveniji, ki jeuspel pridobiti konkretno opredelitev ECB glede pravne narave "cenitev"premoženjskega in finančnega stanja slovenskih bankkonec leta 2013.

ECB je v korespondenci s strokovnimi sodelavci VZMD izrecno izjavila, da cenitve stanja slovenskih bank niso dokumenti ECB– glejteodgovor Generalnega direktorja Sekretariata ECB, g. Pedra Gustava Teixeira, in Vodje oddelka Službe za skladnost s predpisi in upravljanje pri ECB, ge. Marguerite-Louise Karydi, članu Strokovnega sveta VZMD, dr. Petru Glaviču, z dne 14. 6. 2018:https://www.vzmd.si/images/documents/Odgovor_ECB_14_6_2018_SLO.pdf

"Tako se v VZMD sprašujemo,le zakaj slovensko Državno tožilstvo, zakaj slovensko Državno odvetništvo in zakaj drugi slovenski pristojni organiniso bili v vsem tem času zmožni od ECB pridobiti izjave, da "cenitve" premoženjskega in finančnega stanja slovenskih bank konec leta 2013niso predstavljale arhivov ECB, kot smo bili to zmožni pridobiti v VZMDtero tem že 21. 6. 2018 obvestili javnostin pristojne institucije,"je šokantno in nadvse zaskrbljujoče dejstvo komentiral Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič.

V VZMD tako ugotavljajo, da Republika Slovenija brez strokovne podpore VZMD očitno ne zmore ustrezno urediti 7-let trajajoče sage in zahtevne problematike, zato ponovno opozarjajo in izpostavljajo, da so kot prvi (in žal edini) subjekt v Republiki Sloveniji - ne le uspeli pridobiti izjavo ECB, da cenitve stanja slovenskih bank niso dokumenti ECB, temveč so kot prvi subjekt v Republiki Sloveniji pripravili tudi konkretno zakonsko besedilo, ki biv skladu z vsemi evropskimi pravili omogočil poplačilo malih delničarjev in podrejenih vlagateljev – glejtePredlog zakona o ureditvi položaja razlaščenih vlagateljev bank, ki ga je VZMD predstavil inposlal vsem pristojnim odločevalcem v RS že naslednji dan poprvi sodbi Sodišča EUv Luksemburgu, 20. 7. 2016 (VIDEO:https://youtu.be/PC9BfVnR-0k)!

"Glede na navedeno dejstvaiz VZMDapeliramo na slovenske nosilce oblasti,da v sodelovanju in širokim naborom naših strokovnih sodelavcev naposled lepripravimo evropsko skladno rešitev zapovrnitev škode neupravičeno razlaščenim vlagateljem ter takopreprečimo še nadaljnjo nepotrebno konfrontacijoz evropskimi organi. Tisočerim vlagateljem, ki so doslej pristopili k skupnim prizadevanjem VZMD, pa se ob tej priložnosti še enkrat zahvaljujemo ter potrjujemo svojo zavezo, da se bomo še naprej z vsemi močmi in pravnimi sredstvi prizadevali za njihovo pošteno poplačilo,"je odziv na tokratno odločitev Sodišča EU sklenil mag. Verbič.

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!