Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

S 1. januarjem 2021 prihajajo pomembne carinske novosti

Leto 2021 prinaša vrsto zahtevnih carinskih in davčnih sprememb, povezanih z uvozom pošiljk z blagom v EU območje. Hkrati se v naslednjem letu zaostrujejo pravila pošiljanja pošiljk z blagom pod okriljem Svetovne poštne zveze. S 1. januarjem 2021 tako stopa v veljavo zahteva Svetovne poštne zveze, po kateri je za vse pošiljke z blagom obvezen elektronski zajem vseh podatkov pred ali najkasneje ob sprejemu pošiljk v prenos ter izmenjava podatkov med poštnimi operaterji.

S 1. januarjem 2021 prihajajo pomembne carinske novosti

MARIBOR, 28. december 2020 –Leto 2021 prinaša vrsto zahtevnih carinskih in davčnih sprememb, povezanih z uvozom pošiljk z blagom v EU območje. Hkrati se v naslednjem letu zaostrujejo pravila pošiljanja pošiljk z blagom pod okriljem Svetovne poštne zveze.S 1. januarjem 2021tako stopa v veljavo zahteva Svetovne poštne zveze, po kateri je za vse pošiljke z blagom obvezen elektronski zajem vseh podatkov pred ali najkasneje ob sprejemu pošiljk v prenos ter izmenjava podatkov med poštnimi operaterji.

V skladu z zahtevo Svetovne poštne zveze bodo morale biti pošiljke, ki vsebujejo blago in bodo namenjene izven območja EU, od 1. 1. 2021 dalje opremljene zobrazcem eCN23 (Carinska izjava v elektronski obliki), ki vsebuje podrobnejši opis vsebine pošiljke. Pošta Slovenije bo tudi za pošiljke, ki so namenjene za območja v EU, uporabljala obrazec eCN23, vendar z omejenim naborom obveznih podatkov.

Pošta Slovenije je urejanje opreme mednarodnih pošiljk z blagom za svoje uporabnike uredila prekspletnega portala UVOZ-IZVOZ, dostopnega na naslovuhttps://uvoz-izvoz.posta.si/sl/export. Ta pošiljatelju omogoča, da z vnosom podatkov o pošiljki sam kreira obrazec eCN23. Pošiljatelj se lahko odloči, da obrazec natisne sam (prejme ga na svoj elektronski naslov ali si ga prenese iz spletnega brskalnika) ali pa izbere, da mu obrazec natisnejo na poštnem okencu (za kar potrebuje zgolj "potrditveno kodo", ki jo pridobi skupaj z obrazcem CN23) in jo predloži ob oddaji pošiljke. Pošiljatelji, ki uporabljajo sprejemne sisteme Pošte Slovenije, bodo ob izboru pošiljke z blagom, ki bo namenjena za mednarodni promet, avtomatsko preusmerjeni na izpolnjevanje obrazca.

Zaradi omenjenih novosti je Pošta Slovenije spremenila tudi Splošne pogoje izvajanja univerzalne poštne storitve in Splošne pogoje izvajanja drugih poštnih storitev, z veljavnostjo od 1. januarja 2021, ki so dostopni na spletni stranihttps://www.posta.si/zakoni-in-splosni-pogoji.

Bistvene spremembe splošnih pogojev se nanašajo na delitev pošiljk glede na vsebino, ki se v pošiljkah pošilja. Blago bodo lahko uporabniki tako kot do sedaj pošiljali v paketnih pošiljkah, pošiljkah Hitre pošte ter poslovnem vrednostnem pismu, medtem ko sopisemske storitvepo novem razdeljene na dve skupini, in sicer napošiljke, ki vsebujejo dokumente in korespondencoter napošiljke, ki vsebujejo blago,kar je še posebnega pomena pri pošiljanju blaga v tujino.

Z navedenimi spremembami na področju pisemskih storitev v notranjem in mednarodnem prometu, ki pričnejo veljati 1. 1. 2021, bo Pošta Slovenije zadostila zahtevam Svetovne poštne zveze glede obveznega zajema elektronskih podatkov za vse pošiljke z blagom. Delitev vseh pisemskih storitev po vsebini bo uporabnikom omogočala lažjo izbiro storitve.

Ostanite zdravi!

Pošta Slovenije

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!