Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

ZRSZ: Spremembe, ki jih za delodajalce prinaša sedmi protikoronski zakon

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije (ZIUPOPDVE), ki je bil 30. decembra 2020 objavljen v Uradnem listu RS (203/2020), je začel veljati 31. decembra 2020.

ZRSZ: Spremembe, ki jih za delodajalce prinaša sedmi protikoronski zakon

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije (ZIUPOPDVE), ki je bil 30. decembra 2020 objavljen v Uradnem listu RS (203/2020), je začel veljati 31. decembra 2020.

Izpostavljamo nekaj ključnih sprememb oziroma novosti:Povračilo nadomestila plače zaposlenimiz razlogaodrejene karantenein nezmožnosti opravljanja dela zaradivišje sile,ki je posledica obveznosti varstva otrok, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej, ne sme biti nižje od slovenske minimalne plače. Spremenjena višina se uporablja žeod 1. 12. 2020.Novostje tudi ta, da moratevlogi za povračilo nadomestila plačezaposlenimnazačasnem čakanjuna delo med drugim priložitiizjavo,s katero potrjujete, da imate plačane vse zapadle obveznosti iz naslova obveznih dajatev, predložitve vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petihlet ter da stezaposlenim na dan oddaje vloge poravnali vsa nadomestila plače. Naš Zavod ima vsa pooblastila za preverjanje resničnosti podanih izjav.Delodajalcilahko posameznemu zaposlenemu, s katerim imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas,odredite delo s skrajšanim delovnim časom,in sicerdo 30. 6. 2021.Vlogoza dodelitev subvencije lahko oddatenajpoznejedo 10. 6. 2021.Po novem moratek vlogi za skrajšani delovni čas priložiti tudiizjavo,s katero potrjujete, da ste zaposlenim izplačali plačo oziroma nadomestilo plače.Vlogood danes, 31. 12. 2020, lahkooddatenaportalu za delodajalce.Delodajalec lahko zaposlenemuodpove pogodbo o zaposlitvi brez navedbe utemeljenega razlogain z odpovednim rokom 60 dni, čezaposelni izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojninev skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje (65 let starosti in 15 let zavarovalne dobe oziroma60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa). Zaposleniima v primeru odpovedi pravico do odpravnine.

Vir:ZRSZ >>

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!