Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Nepravilno odlaganje komunalnih odpadkov je kaznivo

Odlaganje oz. odmetavanje komunalnih odpadkov, ki ne sodijo v zbiralnice za zbiranje ločenih frakcij, je prepovedano.

Nepravilno odlaganje komunalnih odpadkov je kaznivo

Velenje, 13. januar 2021 –Odlaganje oz. odmetavanje komunalnih odpadkov, ki ne sodijo v zbiralnice za zbiranje ločenih frakcij, je prepovedano. Nadzor opravlja medobčinska inšpekcija in redarstvo. Predpisana višina globe je 200 evrov za fizično osebo, za pravno osebo, samostojnega podjetnika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost,1400 oz. 800 evrov, za odgovorno osebo pravne osebe pa 400 evrov. Vsak od nas lahko prispeva k ohranitvi okolja,v katerem živimo, zato ravnajmo z odpadki pravilno.

Tudi v času epidemije je Zbirni center Velenje odprt. Do konca januarja bo odprt od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 16. ure, v soboto od 8. do 12. ure. Vstop je možen s položnico, osebnim dokumentom in masko. V zbirnem centru so lahko naenkrat največ trije uporabniki, zato je potrebno pred zapornico občasno počakati.

Prepoved in globa za takšno ravnanje oz. prekršek sta določeni v Odloku o javno-zasebnem partnerstvu na področju ravnanja z odpadki in Odloku o splošnem redu v Mestni občini Velenje, po katerem je prepovedano odmetavati odpadke na javne površine.

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!