Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

SPOROČILO ZA JAVNOST

AKTUALNE ZADEVE V SLOVENSKEM ČEBELARSTVU 2017

ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE

Brdo pri Lukovici 8

1225 Lukovica

SPOROČILO ZA JAVNOST

Datum: 6. 9. 2017

Zadeva: AKTUALNE ZADEVE V SLOVENSKEM ČEBELARSTVU 2017

6. 9. 2017 je na Čebelarski zvezi Slovenije (nadalje ČZS) potekala novinarska konferenca, ki jo je organizirala ČZS. Na novinarski konferenci smo predstavili aktualne zadeve v slovenskem čebelarstvu v letu 2017.

Na novinarski konferenci so sodelovali:

g. Boštjan Noč, predsednik ČZS; g. dr. Peter Kozmus, strokovni vodja rejskega programa za kranjsko čebelo in kandidat za podpredsednika Apimondie; g. Jure Justinek, vodja opazovalno napovedovalne službe pri ČZS; g. Vlado Auguštin, svetovalec specialist za tehnologijo čebelarjenja.

V nadaljevanju posredujemo povzetke tem, ki so bile obravnavane na novinarski konferenci.

Pobuda ČZS, da se čebele po vsem svetu razglasi za ogrožene in s tem odprta možnost do finančnih podpor na panj

ČZS si prizadeva, da Ministrstvo za okolje in prostor ob strokovni pomoči ČZS in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, čim preje pošlje uraden predlog na pristojno EU komisijo, da se čebele v EU razglasi za ogrožene. ČZS bo na letošnjem kongresu Svetovne čebelarske organizacije Apimondie septembra v Turčiji predlagala, da Apimondia naredi vse, da se povsod po svetu razglasi čebele za ogrožene.

Na ČZS verjamemo, da bo 10. letno prizadevanje slovenskih čebelarjev, da se čebele uvrsti na seznam ogroženih živalskih vrst, končno realizirano. Menimo, da je čas pravi, volja, strokovni argumenti, podpore domače in tuje politike tudi. Korajžno gremo na pot do cilja – do RAZGLASITVE ČEBEL, KOT OGROŽENE ŽIVALSKE VRSTE!

ČZS si s tem prizadeva, da se slehernemu čebelarju ne glede na število panjev dodeli finančna pomoč za vzdrževanje čebeljih družin, saj le te brez čebelarjeve pomoči ne bi preživele in ohranjale svojega osnovnega poslanstva – opraševanja!

Priprava udeležbe Slovenije na Apimondii v Turčiji

45. svetovni čebelarski kongres APIMONDIA 2017 bo potekal od 30.9. do 3.10.2017.

Sestavljen je iz znanstvenega dela in razstavnega dela ApiEXPO.

S strani ČZS se bo kongresa udeležilo 13 oseb.

Na ApiEXPO bomo predstavljali:

• slovensko čebelarstvo,

• promovirali ponudbo matic,

• čebelarski turizem,

• Slovenijo kot turistično destinacijo,

• pobudo da se 20.maj razglasi za svetovni dan čebel,

• kandidaturo za organizacijo kongresa Apimondio 2021 v Celju,

V okviru kongresa APIMONDIA 2017 bomo organizirali tudi Slovenski večer, na katerega bomo povabili delegate Apimondije in jim predstavili kandidaturo.

Kandidatura Slovenije za organizacijo Apimondie 2021 v Celju

Apimondia je mednarodna čebelarska organizacija z več kot 100 letno tradicijo in sedežem v Rimu v Italiji. Povezuje 83 polnopravnih čebelarskih organizacij s celega sveta in 35 pridruženih. Organizacija organizira številne dogodke, med katerimi so največji kongresi APIMONDIA, ki so organizirani vsaki 2 leti.

ČZS se je v letu 2016 odločila, da bo ponovno kandidirala za pridobitev mednarodnega čebelarskega kongresa APIMONDIA. Leta 2003 je kongres APIMONDIA že bil v Sloveniji – Ljubljani in takrat smo se Slovenci kot organizatorji zelo dobro izkazali. Takrat je to bil največji kongres v Sloveniji in Cankarjev dom je bil za organizacijo premajhen. Tokratni kongres bo v primeru pridobitve v Celju in pomeni pomembno priložnost ne samo za slovenske čebelarje, ampak tudi za gospodarsko dejavnost, ne samo v regiji ampak za celo Slovenijo.

Za pridobitev kandidature smo prepričani, da imamo dobre možnosti, predvsem zaradi številnih dejstev:

- Odlično smo organizirali kongres APIMONDIA 2003.

- Slovenija je v središču Evrope.

- Slovenia je cenovno ugodna destinacija.

- Slovenija je zelena, aktivna in zdrava destinacija.

- Smo vodilna država na področju čebelarskega turizma.

- Naše pobude so v čebelarski javnosti prepoznane kot odlične (svetovni dan čebel, Evropski medeni zajtrk…)

- Čebelarimo in ščitimo kranjsko čebelo.

- Slovenija je varna destinacija.

-

Poleg Slovenije se za pridobitev kongresa APIMONDIA 2021 poteguje še Danska, Srbija in Rusija. Delegati bodo izbrali organizatorja APIMONDIA kongresa za leto 2021 na tajnih volitvah, ki bodo potekale na generalni skupščini v Istanbulu dne 3. 10. 2017. Več informacij o kandidaturi je dosegljivih na spletni strani: www.sloveniacandidateapimondia2021.si

Kandidatura dr. Petra Kozmusa za podpredsednika Apimondie

Dr. Peter Kozmus je v delovanje organizacije APIMONDIA vključen od leta 2002, ko je bil generalni sekretar kongresa APIMONDIA 2003 v Ljubljani. Od takrat dalje se je udeležil vseh APIMONDIA kongresov, z izjemo kongresa leta 2007 v Avstraliji. Zaradi tega delovanje organizacije dobro pozna, poleg tega ima med člani pomembno prepoznavnost. V okviru Apimondia organizacije je koordinator delovne skupine za razglasitev čebele kot ogrožene.

Za kandidaturo se je odločil, da bi Slovenija imela v bodoče pomembnejšo vlogo pri delovanju organizacije in da bi se na ta način Slovenske ideje v mednarodni javnosti hitreje in bolje uveljavile. Poleg tega bi izvolitev kandidata slovenskemu čebelarstvu doprineslo še v boljšem reševanju problematik v čebelarstvu, ki se pojavljajo na našem in širšem območju. Izvolitev bi doprinesla k večji prepoznavnosti slovenskega čebelarstva in k dvigu ugleda slovenskega čebelarstva v svetovni čebelarski javnosti.

Kandidata za to mesto podpredsednika sta še, dosedanji podpredsednik g. Lucas Daniel Martínez iz Argentine in predsednik ruske čebelarske zveze g. Arnold Butov iz Rusije.

Dodatne informacije dobite pri peter.kozmus@czs.si.

Čebelarska sezona 2017

Opazovalno napovedovalna služba medenja pri ČZS na osnovi merilnih postaj, ki beležijo donose medičine na panj in ogledov na terenu v času čebelarske sezone, podaja oceno posameznih gospodarsko pomembnih čebeljih paš.

Paša na oljni ogrščici in spomladanska paša na cvetju in sadnem drevju se praviloma prične konec meseca marca in traja do paše na akaciji, torej do 1. maja na Primorskem in 15. maja v Pomurju. Ta paša je bila letos skromna in čebele presežkov niso uspele nabrati. Zlasti na oljni ogrščici je ves čas cvetenja bilo slabo vreme. Dodatno je to pašo uničila kasneje še pozeba.

Paša na akaciji je letos izpadla. Akacija je v pozebi utrpela toliko škode, da ni medila. Cvetela sicer je, vendar je bilo donosov toliko, kot so čebele kasneje porabile zase, točenja torej ni bilo. Enako je bilo povsod po državi, tako na Primorskem, kot Pomurju in jugu države.

Smrekova paša je bila letos povsod po državi, kjer je smreka prisotna, povprečna. Na smreki sta letos izločala veliki in mali smrekov kapar. Ta paša je bila edina, kjer so čebele uspele nabrati nekaj presežkov.

Lipova in kostanjeva paša sta bili letos v bistvu nični. Pozeba je vplivala na obe drevesni vrsti, enako kot na akaciji. Drevesa so cvetela, vendar je bilo cvetje zaradi pozebe zakrnelo in ni medilo. Donosov torej ni bilo in tako tudi ne točenja.

Kot zadnja se v čebelarski sezoni, če je ritem vremena pravi, pojavi paša na jelki ali hoji, katera pa se v letu 2017 sploh ni pojavila.

Glede na vse paše v letu 2017 letino ocenjujemo kot zelo slabo.

Povprečna pridelava na panj, ki se je doslej upoštevala pri izračunih za pavšalno oceno dohodka v Sloveniji, je 18 kg na panj. Na osnovi 50 avtomatskih tehtnic, ki jih ima v upravljanju Opazovalno napovedovalna služba medenje, je izračunana letošnja pridelava na panj. Ta znaša le 6,7 kg, to pa v primerjavi z dolgoletno povprečno pridelavo na panj, ki je upoštevana pri izračunu pavšalne ocene dohodka na panj, pomeni dobro tretjino proizvodnje.

Glede na informacije s terena, je potrebno omeniti, da je bila v letu 2017 spomladanska izzimitev čebeljih družin približno za 30 % slabša. Prav tako je pozeba uničila prvo spomladansko cvetje, ki je osnova za dober razvoj čebel spomladi in kasneje za proizvodnjo medu. Čebele so se tako slabše razvijale in pripravile na kasnejše paše.

ČZS pričakuje od države pomoč za gospodarsko škodo, ki je s tem nastala.

Pripravil: Jure Justinek, vodja opazovalno - napovedovalne službe medenja jure.justinek@czs.si.

Visoke temperature in suša

Visoke temperature in suša, katerim smo v zadnjih letih priča v juliju in avgustu, delujejo negativno tudi na čebele, saj zmanjšuje njihovo vitalnost, številčnost in dolgoživost.

Vročina kot takšna čebelam ne škoduje, saj čebele v panju vzdržujejo temperaturo do 36 stopinj Celzija. V kolikor se temperatura v okolici čebelnjaka dvigne nad to mejo, pašne čebele, ki so do tedaj mirno nabirale nektar in cvetni prah, v tem trenutku dobijo novo nalogo; dostavo vode v čebelji panj. Panjske čebele dostavljeno vodo v drobnih kapljicah spuščajo na satje in z ventiliranjem znižujejo previsoko temperaturo v čebeljem panju. Poraba vode na čebeljo družino se v takšnih trenutkih giblje okoli 4 decilitre na dan.

Visoke temperature in suša so predvsem šok za naravo, saj te povsem izsušijo polja, travnike in gozdove, tako da čebele tedaj ne najdejo niti bilke, ki bi dala kaj nektarja ali cvetnega prahu. Tako čebelam ne uspe zagotoviti sveže hrane niti za svojo dnevno prehrano in normalen razvoj. Matica se temu prilagaja in ko začuti, da je dotok sveže hrane upadel, hitro zmanjša zaleganje ali ga celo prekine. Stare čebele odmrejo, novih pa ni , zato se obseg čebelje družine krči. V kolikor v takšnih ekstremnih pogojih čebelam, z dodajanjem hrane v obliki sladkorne raztopine in z zagotavljanjem zadostnih količin higiensko neoporečne vode, na pomoč ne priskoči čebelar, lahko pride do propada čebelje družine.

Najtežja preizkušnja za čebelarje in čebelje družine skozi vse leto tako ni dolga zima, ampak dolgo suho poletje brez paše. Izkušnje zadnjih nekaj let kažejo, da je v večini naravnih okolij v Sloveniji pomanjkanje paše za razvoj družin vse od julija pa do zazimitve družin.

Če želimo, da bodo čebelje družine uspešno preživele zimsko obdobje, je v tem obdobju nujno dodatno krmljenje družin s kakovostno hrano. To krmljenje naj ob upoštevanju morebitnih prehranskih virov v naravi, poteka od zadnjega točenja do končne dopolnitve zimskih zalog v družinah, to je v večini primerov vsaj dva do tri mesece.

Vse napake, ki jih naredimo v tem obdobju, se v fiziološkem in zdravstvenem stanju družin pokažejo že jeseni, nato v uspešnosti prezimovanja, ter končno v spomladanskem razvoju čebeljih družin.

Dodatne informacije dobite pri vlado.augustin@czs.si.

Medeni zajtrk 2017

ČZS nadaljuje z aktivnostmi v okviru medenega zajtrka in se intenzivno pripravlja tudi na letošnjo izvedbo. Za vztrajno delo in predstavitev čebele in njenega pomena otrokom nas navdušuje prav naše dolgoletno sodelovanje s šolami, vrtci in pozitivni odzivi otrok. Kako močno je zavedanje o pomenu čebel in da je Slovenija resnično narod čebelarjev pa se je izkazalo tudi z odzivom šol in vrtcev na našo pobudo, da na dan medenega zajtrka vsak na svoji lokaciji, a ob istem času zapojejo vsem dobro poznano pesem Ansambla Lojzeta Slaka – Čebelar. Na našo pobudo se je odzvalo 432 šol in vrtcev s skupno več kot 42.690 sodelujočimi pevci. Preko 260 šol je svoje posnetke objavilo na posebnem You tube kanalu

https://www.youtube.com/channel/UCnKLDuOFXYZE2NBKum43ffg?spfreload=5, kjer si jih lahko še vedno pogledate.

Z akcijo nadaljujemo tudi v tem letu in sicer bo tudi tokrat potekala v okviru Tradicionalnega slovenskega zajtrka in sicer tretji petek v novembru, to je 17. novembra 2017. V pripravi je že nova zgibanka Čebelica moja prijateljica 11, ki bo tudi tokrat namenjena vsem otrokov v vrtcih in prvi triadi osnovne šole. Tudi v tem letu vabimo vse pevske zbore, da se nam pridružijo in želimo si, da bo tokrat zborček še večji. K sodelovanju ste vabljeni tudi mediji. Vabimo vas, da s svojim obveščanjem pripomorete k ustanovitvi še večjega pevskega zbora, za spremljavo zborčkom na vaših radijskih in televizijskih postajah zavrtite pesem Čebelar ali pa se novinarji pridružite s svojim zborčkom. V kolikor se odločite, da se nam boste pridružili, vas prosimo, da nam to sporočite na elektronski naslov: medeni.zajtrk10@czs.si .

Čebele nas spremljajo vse življenje in so ambasadorke čistega okolja. Otrokom so simbol pridnosti, varčnosti in skrbi za druge, odrasli občudujemo njihovo učinkovitost, socialni red in gospodarnost. Vabimo vas, da ta dan posvetite čebeli in tako poskrbite za prenos znanja o pomenu čebel, kot tudi odnosa do okolja, hrane, ipd. na širšo javnost.

Dodatne informacije povezane z aktivnostmi medenega zajtrka ali pevskega zbora dobite pri tanja.magdic@czs.si.

Natečaj za izdelavo kostuma sive čebelice za otroke

ČZS je 1.9.2017 na spletni strani ČZS http://www.czs.si/ razpisala natečaj "Šivamo otroški kostum ”ČEBELICA SIVKA”", ki je nastal na pobudo predsednika ČZS g. Boštjana Noča in bil soglasno podprt s strani Upravnega odbora ČZS. Rok za oddajo prijav na natečaj začne teči z dnem objave od 01.09.2017 in traja do 01.11.2017. Namen natečaja je, da se kostumi čebelic v katerih srečujemo otroke na raznih dogodkih v šolah in vrtcih, prenehajo uporabljati v črno rumenih barvah in se zamenjajo s sivo črnimi barvami, ki pravilno predstavljajo našo avtohtono kranjsko sivko. S tem želimo ozaveščati tudi širšo javnost, da je slovenska čebela siva in ne rumena.

Dodatne informacije dobite pri matej.mandelj@czs.si.

Napoved natečaja poslikave panjskih končnic

ČZS bo v letošnjem letu organizirala natečaj "Polepšajmo čebelam domovanje in spoznajmo čebelarje". Učenci iz 2. triade OŠ ali čebelarskih krožkov bodo povabljeni k poslikavi panjskih končnic. Namen natečaja je, da izdelki otrok ne končajo v skladiščih ampak, da se panjske končnice pritrdijo na čebelje panje slovenskih čebelarjev. Na takšen način bodo otroci simbolično posvojili čebeljo družino ter navezali konkretne stike s čebelarjem. Panjske končnice izhajajo iz naše bogate kulturne dediščine, ki pa je bomo z izvedbo tega natečaja ohranjali še naprej in na naše čebelje panje ponovno pripeljali pridih naših prednikov in zanimive motive izpod otroških rok. Natečaj se bo pričel ob vsakoletnem Tradicionalnem slovenskem zajtrku, ki ga obeležujemo tretji petek v mesecu novembru in se zaključil v mesecu marcu prihodnje leto.

Dodatne informacije dobite pri natasa.lilek@czs.si.

* * *

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!