Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Novinarska konferenca, 12. september 2017

F E S T I V A L T E N S O 2 0 1 7 Zbogom orožje, pozdravljena pesem

Novinarska konferenca, 12. september 2017

F E S T I V A L T E N S O 2 0 1 7

Zbogom orožje, pozdravljena pesem

Festival TENSO 2017- Zbogom orožje, pozdravljena pesem je posvečen obeležitvi spomina na krute boje ob Soški fronti, v kateri so sodelovali pripadniki več kot dvajsetih nacionalnosti. S pesmijo na ustih so mladi rekruti odhajali na fronto, pesem je bodrila njihovega duha na bojni črti ter jim v tesnobnih urah preživetja vlivala pogum, prav pesem pa je bila tudi tolažnica vsem udeležencem na fronti in tudi v zaledju. Festival zborovske pesmi je tako pravi poklon vsem žrtvam prve svetovne vojne in tudi oddolžitev spomina na vse preživele ob soški fronti, ki so posledice vojnih grozot še dolgo trpko občutili. Soška fronta se je v zgodovino vpisala po krvavih bitkah, ob tem pa zgodovina beleži še dragoceno edinstvenost. Na nobeni drugi vojaški fronti v Evropi vojaki niso znali tako ubrano zapeti v zboru kot prav na krvavih poljanah Soške doline. Festival najboljših in srčnih pevcev Evrope bo zvenel v spomin in kot upanje prihodnosti brez vojn in s pesmijo na ustih.

Festival Zbogom orožje, pozdravljena pesem želi obuditi spomin na tragične dogodke, hkrati pa poudariti pomen poezije in glasbe za obstoj in kulturno rast narodne zavesti ter pripadnosti evropskim vrednotam.

Osrednji del festivala bo podčrtalo odprtje razstave, ki jo bo gostil Goriški muzej na gradu Kromberk, pripravila pa jo bo vodja glasbene zbirke v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani dr. Alenka Bagarič. Tema razstave bo posvečena glasbi in kulturi med 1. svetovno vojno.

Grad Kromberk bo gostil tudi mednarodni znanstveni simpozij na temo Glasba med 1. svetovno vojno, na katerem bodo sodelovali ugledni muzikologi, etnomuzikologi, sociologi, zgodovinarji in slavisti.

Festival kot del evropskega projekta TENSO spodbuja ustvarjalnost mladih in tako se bo prva prireditev začela s skladateljsko delavnico, kjer bodo mladi skladatelji za svoje skladbe uporabili besedila iz prve svetovne vojne.

Osrednji glasbeni festival bo potekal pod okriljem Kulturnega doma Nova Gorica, obsegal pa bo štiri koncerte mednarodno priznanih profesionalnih pevskih zborov in zborovsko transverzalo amaterskih pevskih zborov na Poti miru, kjer bodo izbrani pevski zbori pripravili program novih del mladih skladateljev, komponiranih prav za projekt TENSO, izvirnih ljudskih pesmi in sodobnih priredb ljudskega izročila.

Zborovska transverzala - petje ob bojni črti na slovensko/italijanski meji

V okviru mednarodnega festivala TENSO, kjer nastopajo profesionalni pevski zbori, bo posebna pozornost namenjena tudi ljubiteljskemu petju in amaterskim zborom. Primorska regija je znana po izjemni razvejanosti zborovskega petja, zato je vključitev regijskih zborov v mednarodni projekt prava dragocenost. Amaterskim zborom je posvečen poseben dan – sobota, 23. september 2017. Projekt z naslovom Zborovska transverzala na Poti miru naj bi obeležil spomin na 1. svetovno vojno in še posebej na stoletnico Soške fronte, kjer so si vojaki na fronti in v zaledju s petjem pesmi bodrili duha, zborovska pesem pa danes kot znanilka Primorske regije osvetljuje tudi povezanost skupnosti, zavezanost jeziku, izročilu in evropskim vrednotam. V zborovsko transverzalo se bodo vključili primorski zbori ter kakovostni zbori iz drugih krajev Slovenije in Italije.

Umetniška vodja projekta: Veronika Brvar

Financerji:EU Program Ustvarjalna Evropa, Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Nova Gorica

Partnerji:Slovenska filharmonija, Narodna in univerzitetna knjižnica, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Glasbena matica Ljubljana, Goriški muzej, Kulturni center Lojze Bratuž(Gorica-I),Kulturni dom Gorica(I), Ustanova "Fundacija Poti miru v Posočju"

Podporniki:Zveza kulturnih društev Nova Gorica, Občina Brda, ZTKMŠ Brda, Okrepčevalnica na Sabotinu,Klet Brda

Posebna zahvala:amaterskim zborom in njihovim zborovodjem, Občini Bovec, Krajevni skupnosti Log pod Mangartom, Občini Kobarid, Občini Tolmin, Občini Idrija, Krajevni skupnosti Črni vrh nad Idrijo, Občini Komen, Javnemu zavodu Komenski Kras, Občini Doberdob(I),Občini Gorica(I),Madžarskemu kulturnemu centru Balassijev Inštitut, Generalnemu konzulatu Italijanske republike

F E S T I V A L T E N S O 2 0 1 7

Zbogom orožje, pozdravljena pesem

UVODNI DOGODEK

Torek, 12. september 2017, ob 20. uri

Grad Kromberk, Nova Gorica

Otvoritev razstave "Vihar sovražen svet pretresa" in

pogovor v okviru muzejskih torkovih večerov Goriškega muzeja.

Razstava bo na ogled do 24. 9. 2017

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SLAVNOSTNO ODPRTJE FESTIVALA

Četrtek, 21. september 2017, ob 20.00

Sveta Gora - bazilika Kraljice Svetogorske, Nova Gorica

ZBOR SLOVENSKE FILHARMONIJE

Anja Gaberc, harfa

Tomaž Sevšek, orgle

Dirigentka: Martina Batič

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Petek, 22. september 2017

od 9.30 do 17.00

Grad Kromberk, Nova Gorica

MEDNARODNI SIMPOZIJ

Glasba in kultura v véliki vojni

ob 20.00

Sveta Gora - bazilika Kraljice Svetogorske, Nova Gorica

LATVIJSKI RADIJSKI ZBOR

Dirigent: Sigvards Kļava

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sobota, 23. september 2017

od 10.00 do 16.30

Kulturni dom Nova Gorica

GLASBENA DELAVNICA ZA MLADE SKLADATELJE

Mentorji: James Wood, Leo Samama in Fabio Nieder

Demonstracijsko telo delavnice: Latvijski radijski zbor

od 11.00 do 20.00

Log pod Mangartom, Kobarid, Tolmin, Prevala nad Novo Gorico, Sabotin,

Doberdob (I), Sveto pri Komnu, Gorica (I)

ZBOROVSKA TRANSVERZALA NA POTI MIRU

Petje ob bojni črti na slovenski in italijanski strani.

Ambasadorka projekta: Bernarda Fink

ob 20.30

Kulturni dom Nova Gorica

ZBOR HRVAŠKE RADIOTELEVIZIJE

Daniel Detoni, klavir

Dirigent: Tomislav Fačini

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nedelja, 24. september 2017, ob 12.00

Kostanjevica nad Novo Gorico - cerkev Gospodovega oznanjenja Mariji

EVROPSKI KOMORNI ZBOR TENSO

Dirigent: Sigvards Kļava

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podrobnejši program festivala:

UVODNI DOGODEK FESTIVALA

Torek, 12. september 2017, ob 20. uri

Grad Kromberk

Otvoritev razstave "Vihar sovražen svet pretresa" in pogovor o glasbi in kulturi v prvi svetovni vojni v okviru muzejskih torkovih večerov Goriškega muzeja.

"Vihar sovražen svet pretresa"

Razstava Narodne in univerzitetne knjižnice ob stoletnici prve svetovne vojne

Avtorica razstave: dr. Alenka Bagarič

Vihar sovražen svet pretresa, verz temne napovedi pesnika Simona Gregorčiča, so si v Narodni in univerzitetni knjižnici izposodili za naslov razstave v letu spomina začetka prve svetovne vojne, 2014. Njen namen je bil prikazati raznovrstna gradiva posebnih zbirk ter s tem spodbuditi raziskovalce k preučevanju manj znanih dokumentov. Na tokratni postavitvi razstave v sklopu festivala Zbogom orožje, pozdravljena pesem je avtorica izmed poročil v dnevnem časopisju, osebnih dnevnikov, zgodb beguncev, risb in fotografij, vojaških pesmi, vabil na dobrodelne prireditve ter drugih zapisov izpostavila pričevanja o glasbi. Postavitev dopolnjuje razstavni katalog v obliki posebne številke časopisa razstave, sestavljen iz delčkov dokumentov in zgodb, shranjenih v knjižnici.

Razstava bo na ogled do 24. 9. 2017.

Pogovor o glasbi in kulturi v prvi svetovni vojni

Odprtje razstave bo zaokrožil pogovor na temo obeleževanja spomina na prvo svetovno vojno s kulturo in glasbo ter posebej izpostavil delovanje evropske zveze profesionalnih pevskih zborov TENSO, ki v okviru štiriletnega evropskega projekta namenja pozornost poeziji in glasbi ter uglasbitvam besedil, povezanih z véliko vojno. V razpravi bodo sodelovale dr. Alenka Bagarič (vodja glasbene zbirke NUK), Babette Greiner (generalna direktorica Zveze profesionalnih pevskih zborov TENSO) in Veronika Brvar (predsednica Glasbene matice Ljubljana).

SLAVNOSTNO ODPRTJE FESTIVALA

Četrtek, 21. september 2017, ob 20.00

Bazilika Kraljice Svetogorske, Sveta Gora

ZBOR SLOVENSKE FILHARMONIJE

Anja Gaberc, harfa

Tomaž Sevšek, orgle

Dirigentka: Martina Batič

Zbor Slovenske filharmonije je bil kot poklicni slovenski komorni zbor ustanovljen leta 1991 kot "društvo posebnega družbenega pomena". Njegovo osrednje umetniško poslanstvo je vse od ustanovitve izvajanje raznovrstne glasbe a cappella in vokalnoinstrumentalne glasbe, pa tudi snemanje zborovske glasbe. Zbor Slovenske filharmonije je od 2016 član Mednarodnega združenja profesionalnih pevskih zborov TENSO. V sezoni 2012/13 je umetniško vodstvo zbora prevzela dirigentka Martina Batič.

PROGRAM:

Karol Pahor: Oče naš hlapca Jerneja

Sofia Gubajdulina: Hommage à Marina Tsvetayeva

Padlo je nižje od valov

Konj

Vse veličastje trobent

Interludium

Vrt

Slavko Osterc: Oče naš

Franjo Parać : Roke*

Leoš Janaček : Oče naš

Andante

Moderato

Con moto

Adagio

Energico moderato

Alojz Srebotnjak: Bori

Marij Kogoj: Nageljni poljski

Marij Kogoj: Trenotek

*krstna izvedba

Bil je "Trenotek", ki je vzbudil bodočnost, polno lepih nad za skladateljski naraščaj, če parafraziramo skladatelja Gojmirja Kreka ob izidu zborovske skladbe Marija Kogoja v reviji Novi akordi 1914, in bil je trenutek, ki je kot iskra pepela zanetil požar v Cankarjevi molitvi Oče naš hlapca Jerneja Karola Pahorja. Bil je verjetno le trenutek, ki je v svetovni požar zajel narode Evrope in na nasprotne bregove bojnih front postavil tudi pripadnike istega naroda. Program Zbora Slovenske filharmonije je zato zasnovan kot posvetilo ustvarjalnosti slovanskih skladateljev, nemočnim žrtvam nerazsodnega trenutka "premisleka".

MEDNARODNI SIMPOZIJ

Glasba in kultura v véliki vojni

Petek, 22. september 2017

9.30–12.00 v slovenskem jeziku, 15.00–17.00 v angleškem jeziku

Grad Kromberk, Nova Gorica

PROGRAM:

Dr. Alenka Bagarič, Glasbena topografija vélike vojne na Slovenskem

Ddr. Igor Grdina, Med aktivizmom in kontemplacijo

Dr. Nataša Cigoj Krstulović, Organizacijski, repertoarni in recepcijski vidiki dobrodelnih koncertov v Ljubljani med prvo vojno

Dr. Aleš Nagode, Kantata Soči in v ruševinah svojega sveta izgubljeni asket

Dr. Matej Santi, The social and political phenomenon of choir singing

Dr. Anita Mayer-Hirzberger, Folksongs as „Jack of all Trades“ : about the Meanings of Singing Folksongs in the First World War

Dr. Christian Glanz, Vienna’s Music Scene and the Outbreak of World War I

Dr. Cornelia Szabó-Knotik, „Mit Herz und Hand fürs Vaterland“: staging the Fighting Heroes for Propagandistic Purposes

Dr. Svanibor Pettan, Lessons from the later wars: looking back to music in World War I

Mednarodni simpozij bo osvetlil obdobje štiri leta trajajočega vojaškega spopada, v katerem je na zasedenih ozemljih trpelo tudi civilno prebivalstvo. Glasba je slehernemu posamezniku za kratek čas odvrnila misli od bede vojnega vsakdanjika. Zvok koračnic je pospremil vojake na bojišča, stare ljudske in umetne pesmi so jih tolažile in vedrile v urah počitka. V zaledju fronte so, pod okriljem nacionalno zavednih društev in dobrodelnih organizacij, prirejali dobrodelne koncerte, tiskali pesmarice in poslušali promenadne koncerte poklicnih vojaških orkestrov, ki so jim s patriotičnimi koračnicami dvigovali moralo. Nastajale so nove skladbe za "vojni čas", h katerim so se zatekali po upanje in tolažbo.

Raziskovalci s področja glasbe, literature, kulturne zgodovine in drugih humanističnih ved bodo v svojih prispevkih osvetlili glasbo ter kulturo na fronti in v njenem zaledju. Predstavili bodo tudi odmeve kulturne propagande ter se še posebej posvetili vlogi ustvarjalnosti ter poustvarjalnosti za ohranitev humanističnih vrednot.

Petek, 22. september 2017, ob 20.00

Bazilika Kraljice Svetogorske, Sveta Gora

LATVIJSKI RADIJSKI ZBOR

Dirigent: Sigvards Kllava

Latvijski radijski zbor (LRC) spada v sam vrh profesionalnih komornih zborov v Evropi. Poznavalci mu priznavajo pretanjen okus za izbiro glasbenih del, fineso izraza, izbrušeno

tehniko ter magični zborovski zvok, po katerem je postal prepoznaven povsod po svetu.Od leta 1992 ima zbor dva dirigenta. Sigvards Kļava je njegov glasbeni direktor in glavni dirigent, stalni dirigent pa je Kaspars Putniņš, ki je zbor 1994 tudi ustanovil. Program Latvijskega radijskega zbora večinoma sestavlja sodobna glasba. Krstil je številna nova dela, redno ima na repertoarju glasbo Luciana Beria, Iannisa Xenakisa, Kaije Saariaho, Giacinta Scelsija, kot pravi ambasador svoje kulture pa se na koncertih vedno predstavlja z deli latvijskih ter ostalih baltskih skladateljev. Zbor LRC pogosto sodeluje v projektih, ki poleg vrhunskega petja pevcem ponudijo odrski izziv, kot na primer predstave v koprodukciji z dansko gledališko skupino Hotel Pro Forma War Sum Up ali Neo-Arctic, s katerimi je gostoval v Evropi in Ameriki.

PROGRAM:

Peteris Vasks: Mother Sun

Henry Purcell/Sven-David Sandström: Hear my Prayer, Oh Lord

Ēriks Ešenvalds: A Drop in the Ocean

Per Nørgård: Wiigen-Lied from Wie ein Kind

Arvo Pärt: Virgencita

Einojuhani Rautavaara: Die erste Elegie

Valentin Silvestrov: Two Christmas Lullabies:

Sleep, Jesus

Quiet Night

Pēteris Vasks: Our Mother’s Names

Sobota, 23. september 2017, od 10.00 dalje

Kulturni dom Nova Gorica, Nova Gorica

DELAVNICA ZA MLADE SKLADATELJE

Mentorji: James Wood, Leo Samama in Fabio Nieder

Demonstracijsko telo delavnice: Latvijski radijski zbor

TENSO vsako leto organizira skladateljske delavnice za mlade ustvarjalce, namenjene pridobitvi znanja za pisanje zborovske glasbe. Aprila letos je bila v Ljubljani skupaj z Zborom slovenske filharmonije prvič organizirana delavnica za skladatelje srednje Evrope, kjer sta bila za sodelovanje v novogoriški delavnici izbrana David Veber iz Slovenije in Jug Marković iz Srbije, v Novi Gorici pa se jima bosta pridružili še Sofia Borges iz Portugalske in Maria Rostovtseva iz Estonije.

Mentorji delavnic so mednarodno priznani glasbeniki in strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami. James Wood, dirigent in tolkalist, je kot zborovski dirigent sodeloval z večino vodilnih evropskih komornih zborov z repertoarjem od 15. stoletja do sodobnosti. Nizozemski skladatelj, muzikolog in publicist Leo Samama je vodja umetniškega odbora Evropske zveze profesionalnih pevskih zborov TENSO in eden izmed njenih ustanoviteljev. Fabio Nieder je svetovno znani skladatelj in dobitnik številnih mednarodnih nagrad (ISCM Gaudeamus Muziekweek, nagrada Gustav Mahler). Demonstracijsko telo delavnice bo svetovno znani Latvijski radijski zbor, kar pomeni posebno priznanje mladim ustvarjalcem.

Sobota, 23. september 2017, ob 20.30

Kulturni dom Nova Gorica

ZBOR HRVAŠKE RADIOTELEVIZIJE

Daniel Detoni, klavir

Dirigent: Tomislav Fačini

Zbor Hrvaške radiotelevizije skrbno neguje hrvaško glasbeno ustvarjalnost, hkrati pa se v okviru svojih koncertnih ciklov in programa HRT posveča izvajanju del svetovne glasbene literature. Ustanovljen je bil v štiridesetih letih 20. stoletja, za njegovo umetniško rast so skrbeli dirigenti in skladatelji (Igor Kuljerić, Tonči Bilić). Umetniški vodja in šef dirigent zbora je v letošnji sezoni dirigent Tomislav Fačini.

PROGRAM:

NIGDAR NI TAK BILO, DA NI NEKAK BILO..!

Balade Petrice Kerempuha Miroslava Krleže v delih hrvaških skladateljev

Anđelko Klobučar: V megli

Claude Debussy: Berceuse héroïque, L. 132

Igor Kuljerić: V megli

Krsto Odak: Stric-vujc

Emil Cossetto: Ni med cvetjem ni pravice

Béla Bartók: Allegro barbaro

Milan Arko: Gumbelijum roža

Antti Auvinen: Obviously foreign infantry

Josip Štolcer Slavenski: Voda zvira

Uroš Rojko: Ognjeno morje *

Claude Debussy: Les soirs illuminés par l’ardeur du charbon, L. 160

Igor Kuljerić: Gumbelijum roža

*krstna izvedba, naročilo TENSO

Edinstveno delo Miroslava Krleže Balade Petrice Kerempuha je rdeča nit programa hrvaškega radijskega zbora, vanj pa so premišljeno vtkane klavirske skladbe svetovne glasbene literature in sodobno delo finskega sodobnega ustvarjalca. Petrica Kerempuh, hrvaški Till Eulenspiegel, je s svojo zvočnostjo in muzikalnim ritmom (zapisan je v kajkavskem dialektu) navdihnil vrsto sodobnih hrvaških skladateljev. Pričujoči izbor skladb na temo ljudskega pavlihe je prikaz zgodovine hrvaškega naroda in nagovor humanizmu.

Nedelja, 24. september 2017, ob 12h

Cerkev Gospodovega oznanjenja Mariji, Kostanjevica nad Novo Gorico

EVROPSKI KOMORNI ZBOR TENSO

Dirigent: Sigvards Kļava

Evropski komorni zbor TENSO je pobuda Združenja profesionalnih pevskih zborov Tenso Europe. Zbor deluje projektno in vsako leto v poletni šoli z najboljšimi mladimi pevci iz vse Evrope (ti so izbrani na avdicijah) pod vodstvom svetovno znanega dirigenta Kasparsa Putniņša pripravi koncertni program ter jim s pomočjo strokovne ekipe omogoči izkušnjo pevca v profesionalnem vokalnem sestavu. Evropski komorni zbor TENSO je imel letos intenzivne vaje v svetovnem centru Glasbene mladine v Grožnjanu na Hrvaškem ter v avgustu pripravil prvo koncertno gostovanje na Hrvaškem, v Sloveniji, Belgiji in na Nizozemskem. V zboru letos sodeluje 24 pevcev 17 nacionalnosti v starosti od 18 do 34 let.

PROGRAM:

MOTETS AND MORE

J.S. Bach/Knut Nystedt: Immortal Bach

Johannes Brahms: Zwei Motetten Op.74

Francis Poulenc: Messe en sol majeur

Veljo Tormis: Jaani Hobu

Pēteris Vasks: Madrigal

Tatjana Kozlova-Johannes: To my End and to its End

Sebastian Androne: Fearful darkness*

* Raznolik in zahteven program svetovne glasbene literature odkriva tudi novo delo mladega romunskega skladatelja Sebastiana Androneja. Skladba Fearful Darkness je nastala pod okriljem Združenja TENSO in njegovega projekta 14-18: od poezije h glasbi.

F E S T I V A L T E N S O 2 0 1 7

Zbogom orožje, pozdravljena pesem

ZBOROVSKA TRANSVERZALA NA POTI MIRU

Petje ob bojni črti na slovenski in italijanski strani.

Sobota, 23. september 2017, od 11.00 do 20.00

Log pod Mangartom, Kobarid, Tolmin, Nova Gorica - Prevala, Nova Gorica -Sabotin,

Doberdob (I), Sveto pri Komnu, Gorica (I)

Oblaki so rudeči ali pa Monte canino, ljudski pesmi sosednjih narodov, ki sta se globoko vtisnili v spomin, nas vedno znova opominjata, da nam najhujše zlo prinaša vojna. Soška fronta se je v zgodovino vpisala po krvavih bitkah, ob tem pa zgodovina izpostavlja še dragoceno tolažbo udeležencev boja in žrtev v zaledju. Kot pričajo viri, naj bi številne pesmarice množično romale k vojakom na fronto, tam pa sta jim prav ljudska in ponarodela pesem vlivali pogum in dvigovali duha. Srčni pevci več kot dvajsetih različnih amaterskih zborov iz Slovenije ter Italije bodo na Festivalu Zbogom orožje, pozdravljena pesem na osmih izbranih prizoriščih s petjem ljudskih pesmi slovenskih in drugih narodov ter izbranih skladb sodobnih avtorjev podčrtali povezanost skupnosti, zavezane svojemu izročilu in humanističnim vrednotam. Na vsakem izmed spominskih obeležij bo prebrana poslanica miru. Ob odprtju in sklepu poti nam jo bo naslovila svetovno znana pevka Bernarda Fink.

Nastopajoči zbori po krajih in urah:

11.00, Log pod Mangartom, Gorenji Log

Moški pevski zbor Golobar Bovec, zborovodja Danilo Durjava

Ženski pevski zbor Iskra Bovec, zborovodkinja Mariza Kovačič

Moški zbor Viribus Unitis, Glasbena matica Ljubljana, dirigent Tomaž Tozon

12. 30, Kobarid - Italijanska kostnica

Ženska vokalna skupina Brinke, zborovodkinja Tina Vahčič

Mešani pevski zbor Sv. Anton, zborovodja Matej Kavčič

Mešani pevski zbor Planinska roža, zborovodkinja Mirjana Antih Čebokli

Seniorski zbor Glasbene matice Ljubljana in solistka Bernarda Fink (mezzosopran), dirigent Tomaž Tozon

14.00, Tolmin - ploščad pred Kinogledališčem

Mešani pevski zbor Volče, zborovodkinja Erika Bizjak

Mešani pevski zbor Dolenja Trebuša in MePZ Sv. Anton Kobarid, zborovodja Matej Kavčič

Moški pevski zbor Poljubin, zborovodja Metod Bajt

Moški zbor Viribus Unitis, Glasbena matica Ljubljana, dirigent Tomaž Tozon

14.00, spominski park na Prevalu nad Novo Gorico

MoPZ Lipa Ravnica, zborovodja Andrej Filipič

Moški pevski zbor Kromberški Vodopivci, zborovodja Vojko Pavlin

Komorni zbor Grgar – Nova Gorica, zborovodja Andrej Filipič

15.00, Sabotin - ploščad pred Planinsko kočo

MoPZ Ludvik Zorzut Medana, zborovodja Zarjan Kocina

Vokalna skupina Vinika, zborovodkinja Franka Žgavec

Mešani pevski zbor Jože Srebrnič Deskle, zborovodkinja Adela Jerončič

16.00, Doberdob (Italija) - pri Spomeniku slovenskim žrtvam soške fronte

Goriški komorni zbor, zborovodja Mateja Černic

Mešani pevski zbor Hrast, zborovodja Hilarij Lavrenčič

Zbor Gallus, zborovodja Marko Sancin

17.00, Sveto pri Komnu - Cerkev sv. Tilna

Vokalna skupina Aurora, zborovodkinja Janja Dragan Gombač

Mešani zbor Frančišek Lampe, zborovodja Katja Bajec Felc

Mešani pevski zbor Cominum, zborovodkinja Ingrid Tavčar

19.00, Gorica (Italija) - Kulturni center Lojze Bratuž

Mešani pevski zbor Dekor, dirigentka Petra Grassi

Barbara Poša Belingar

koordinator in organizator kulturnih programov

odnosi z javnostmi

Kulturni dom Nova Gorica, Bevkov trg 4, SI-5000 Nova Gorica

T +386 5 335 40 13

M +386 41 775 089

W www.kulturnidom-ng.si

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!