Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

SPOROČILO ZA JAVNOST

Konstitutivna seja strokovnega sveta družbe SiDG Kočevje, 10. januar 2018 – V petek, 5. januarja 2018 je na sedežu družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) potekala prva, konstitutivna seja strokovnega sveta SiDG.

SPOROČILO ZA JAVNOST

Konstitutivna seja strokovnega sveta družbe SiDG Kočevje, 10. januar 2018 – V petek, 5. januarja 2018 je na sedežu družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) potekala prva, konstitutivna seja strokovnega sveta SiDG.

Na prvi seji strokovnega sveta SiDG so se sestali novoimenovani člani tega posvetovalnega organa SiDG, ki jih je na podlagi Akta o ustanovitvi družbe SiDG in Poslovnika strokovnega sveta družbe SiDG ob koncu novembra lani za mandatno obdobje štirih let s sklepom imenovalo Poslovodstvo družbe SiDG, in sicer:

➢ izmed predstavnikov strokovnih organizacij in združenj s področja gozdarstva in lesarstva:

• Igor Milavec

• Cvetko Zupančič

• Tomaž Ščuka

• Damjan Oražem

• prof. dr. Miha Humar

• Mihael Koprivnikar

➢ izmed predstavnikov lokalnih skupnosti:

• Dušan Debenak

• mag. Mladen Prebevšek

➢ izmed predstavnikov organizacij civilne družbe s področja varovanja okolja:

• Karel Lipič.

Poslovodstvo SiDG je člane strokovnega sveta na seji seznanilo z dosedanjim delovanjem družbe na področju upravljanja in razpolaganja z državnimi gozdovi ter pridobivanja gozdov, z doseženimi rezultati in realiziranimi zastavljenimi cilji SiDG v letu 2017 ter z okvirnim planom za leto 2018. Na seji so člani strokovnega sveta izvedli volitve, na katerih so za predsednika strokovnega sveta izvolili Damjana Oražma, za njegovega namestnika pa Karla Lipiča.

Dogovorili so se tudi o nadaljnjem načinu dela tega organa. Strokovni svet SiDG je posvetovalni organ poslovodstva družbe. Člane strokovnega sveta imenuje in odpokliče poslovodstvo. Imenovani so za mandatno obdobje štirih let in so po izteku mandata lahko ponovno imenovani. Članstvo v strokovnem svetu je častno. Naloga strokovnega sveta družbe je svetovanje poslovodstvu v zvezi z doseganjem ciljev zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije pri opravljanju nalog gospodarjenja z državnimi gozdovi, zlasti na področjih:

➢ odsvojitve državnih gozdov,

➢ pridobivanju gozdov,

➢ pripravi poslovnih načrtov ter

➢ vzpostavljanja in razvoja gozdno-lesnih verig.

Slovenski državni gozdovi, d.o.o.

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!