Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Poročilo o reševanju sporov s področja elektronskih komunikacij in poštnih storitev za četrto četrtletje 2017

Agencija je objavila poročilo o reševanju sporov s področja elektronskih komunikacij in poštnih storitev za četrto četrtletje 2017. Iz poročila je med drugim razvidno

Poročilo o reševanju sporov s področja elektronskih komunikacij in poštnih storitev za četrto četrtletje 2017

Agencija je objavila poročilo o reševanju sporov s področja elektronskih komunikacij in poštnih storitev za četrto četrtletje 2017. Iz poročila je med drugim razvidno:

v četrtem četrtletju leta 2017 je agencija prejela 233 predlogov za rešitev spora, v primerjavi s predhodnim četrtletjem se je število prejetih sporov zmanjšalo za 4,90 %;prevladovali so spori, povezani s storitvami mobilne telefonije, sledili so jim spori v zvezi s širokopasovnimi storitvami ter spori, ki se nanašajo na poštne in televizijske storitve;glede na število končnih uporabnikov po posameznem operaterju je agencija največ sporov v zvezi z mobilnimi storitvami prejela zoper družbo T-2 d. o. o., glede na število priključkov po posameznem operaterju pa največ sporov v zvezi s fiksnimi storitvami zoper družbo A1 Slovenija d .d.;agencija je rešila 242 sporov, od tega delež doseženih ustavitev postopka znaša 68,18 %;povprečni čas reševanja posameznega spora je znašal 77,98 dni.

Poročilo je dostopno napovezavi.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike SlovenijeStegne 7, 1000 Ljubljana, SlovenijaT:01 583 63 00F:01 511 11 01info.box@akos-rs.siwww.akos-rs.si

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!