Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Jutri 26. seja Sveta Mestne občine Velenje

Jutri, v torek, 6. februarja, bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) od 8. ure dalje potekala 26. seja Sveta Mestne občine Velenje.

Jutri, v torek, 6. februarja, bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) od 8. ure dalje potekala 26. seja Sveta Mestne občine Velenje.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

1. Potrditev zapisnika 25. seje Sveta Mestne občine Velenje2. Predstavitev poslovanja in vizije razvoja družbe Premogovnik Velenje, d. o. o. 3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave4. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje5. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje6. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 20177. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje 8. Poročilo o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na podlagi javnega razpisa za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 20179. Predlog Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 2018 do vključno 202110. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o nadzoru poslovanja GŠ Fran Korun Koželjski za leto 201611. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o nadzoru poslovanja OŠ Šalek za leto 201612. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o nadzoru razpisa zdravstva in sociale za leto 201613. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MO Velenje iz proračuna MO Velenje za leto 201714. Poročilo o izvedbi projekta počitniškega dela mestne občine Velenje "Čisto moje Velenje 2017"15. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za izbiro letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje, ki jih je Mestna občina Velenje v letu 2017 sofinancirala iz proračuna16. Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom ter Poročilo o poslovanju na podračunu za dobrodelne namene v letu 201717. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje za leto 2017

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

Vljudno vabljeni, da se udeležite seje!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Deli s prijateljiNazaj

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!