Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

V skrbi za ljudi ne sme biti konkurence,temveč sodelovanje - okrogla miza

V Večgeneracijskem centru Planet generacij v Velenju so danes na okrogli mizi spregovorili o kakovosti bivanja starejših, ki v sodobni družbi predstavlja enega večjih izzivov. Zato je Ministrstvo za okolje in prostor skupaj s partnerji vzpostavilo projekt Sobivamo, s katerim želi prispevati k iskanju možnosti primernih bivanjskih rešitev za starejšo, vse bolj številčno populacijo. Med njimi je tudi sobivanje, kjer v skupnosti živi več starejših oseb. Model, ki je v tujini že dolga leta prisoten in uveljavljen, pri nas pa se z njim šele spoznavamo, omogoča starejšim, da živijo skupaj, si s tem znižajo življenjske stroške, delijo opravila, se družijo in krepijo svojo socialno mrežo.

V Večgeneracijskem centru Planet generacij v Velenju so danes na okrogli mizi spregovorili o kakovosti bivanja starejših, ki v sodobni družbi predstavlja enega večjih izzivov. Zato je Ministrstvo za okolje in prostor skupaj s partnerji vzpostavilo projekt Sobivamo, s katerim želi prispevati k iskanju možnosti primernih bivanjskih rešitev za starejšo, vse bolj številčno populacijo. Med njimi je tudi sobivanje, kjer v skupnosti živi več starejših oseb. Model, ki je v tujini že dolga leta prisoten in uveljavljen, pri nas pa se z njim šele spoznavamo, omogoča starejšim, da živijo skupaj, si s tem znižajo življenjske stroške, delijo opravila, se družijo in krepijo svojo socialno mrežo.

Nacionalni stanovanjski program, ki je bil sprejet leta 2015, podpira cilje nacionalne socialne politike na področju oskrbe starejših oseb in hkrati išče možnosti dodatnih bivanjskih rešitev, ki jih je mogoče ponuditi starejšim prebivalcem. Pri tem je treba upoštevati dejstvo, da so bivanjske potrebe starejše populacije specifične ter povezane z njihovim socialnim in zdravstvenim stanjem. 'Staranje družbe je izziv, s katerim se moramo soočiti. Skupaj s partnerji projekta Sobivamo želimo doseči to, da celotna skupnost sprejme področje kakovosti bivanja starejših kot visoko prioriteto. Skozi projekt pa želimo pridobiti povratno informacijo od tistih, ki so jim nove oblike in možnosti bivanja namenjene. Le tako bomo lahko izbrali najprimernejše oblike sobivanja, ki bodo ustrezale našemu okolju in potrebam ljudi. Prav tako bomo v okviru novega stanovanjskega zakona poskrbeli za pravno podlago drugim oblikam bivanja. Sobivanje se začne takrat, ko so starejši še doma, del svojega dneva pa preživijo v neki skupnosti. Opažamo, da se institucije, kot so domovi za starejše, dnevni centri in ostali, organizirajo in vse več storitev nudijo tudi tistim, ki potrebujejo zgolj delno pomoč pri njihovih dnevnih aktivnosti,' je povedala Lidija Stebernak, državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor.

V Velenju je za starejše dobro poskrbljeno. 'Naša lokalna skupnost je v preteklosti večkrat dokazala, da delamo za vse generacije. Medgeneracijsko sodelovanje je prvi korak k temu da razumemo, kaj potrebuje določena generacija,' je povedal Peter Dermol, podžupan Mestne občine Velenje. Zato tako v Večgeneracijskem centru Planet generacij, kot v Domu za varstvo odraslih, veliko delajo prav na tem povezovanju med generacijami. In to jim, glede na rezultate, odlično uspeva. Brigita Kropušek Ranzinger, direktorica LU Velenje - Večgeneracijski center Planet generacij, je postregla s podatki o več kot odlični obiskanosti večgeneracijskega centra, ki se bo zaradi velikega števila sodelujočih, željnih znanj in druženja, ob pomoči lokalne oblasti kmalu tudi razširil.

Po besedah podžupana je v okolju veliko starejših, ki so še vedno izredno mobilni in aktivni ter se radi družijo, tudi zato jih vključujejo tudi v sprejemanje nekaterih odločitev. Mesto Velenje je namreč zaradi rudarstva specifično, saj imajo zaradi rudarstva precej mladih upokojencev, ki so tako umsko kot fizično zelo aktivni. In prav z njimi uspešno sodelujejo tudi v Domu za varstvo odraslih Velenje. Njegova direktorica Violeta Potočnik Krajnc pravi, da je v zadnjih desetih letih trend, da se domovi za starejše deinstitucionalizirajo. 'To nam v Velenju izredno dobro uspeva. Nismo samo dom, kjer ljudje bivajo, temveč smo kraj, kjer so ljudje izredno povezani med seboj in z okoljem, v katerem živijo. Sobivanje je za nas tudi sodelovanje. V domu se družijo vse generacije, od vrtca pa do starostnikov. Na pobudo MO Velenje pa celo izobražujemo občane, kako negovati bolnega družinskega člana.'

Alenka Ogrin, ki se s tematiko kakovostnega bivanja starejših ukvarja že dobro desetletje, pravi: 'Skozi projekt Sobivamo smo opazili, da je vse več povpraševana po tej obliki bivanja, kar je bil tudi naš skupni namen. Tudi v domovih 4. generacije je opaziti, da ustvarjajo skupne prostore, kjer imajo stanovalci ogromno priložnosti in možnosti, da počnejo skupne stvari.'

In kot je bilo slišati skoraj na vsakem srečanju, je tudi tokrat potrdila Jelka Fužir, prostovoljka pri delu s starejšimi: 'Želimo si prostor, kjer bi lahko živeli ljudje več generacij. Kot prostovoljka rada poudarim, da delo z ljudmi vedno pokaže, da vsi želijo preživeti tretje življenjsko obdobje v skupnosti, takšni, ki je čim bližje njihovemu domu. Tisti, ki so v programih dnevnih centrov in domov so se za ta korak na nek način že odločili.'

Po besedah mag. Črtomirja Remca, direktorja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, v Velenju načrtujejo izgradnjo 15 oskrbovanih stanovanj. Razkril pa je tudi nekaj načrtov, povezanih z ugotovitvami iz projekta Sobivamo: 'Starejšim bomo v skladu ponudili možnost zamenjave lastniških stanovanj za oskrbovana, pri čemer bodo ostali lastniki prejšnjega stanovanja.' Povedal je tudi, da mnoge občine iščejo nove rešitve in z aktualnim razpisom je možno uresničiti veliko njihovih idej.

O projektu Sobivamo

V okviru projekta Sobivamo Ministrstvo za okolje in prostor skupaj s partnerji projekta v 11-ih mestnih občinah po vsej Sloveniji pripravlja dogodke, na katerih se predstavljajo modeli sobivanja, izkušnje in ideje, prav tako pa se zbirajo odzivi zainteresiranih. S predstavitvijo projekta je zaživela tudi spletna stran Sobivamo, razpravo s starejšimi in njihovimi svojci pa bo Ministrstvo za okolje in prostor spodbujalo tudi preko družbenih omrežij. V nadaljevanju projekta je predvidena še postavitev 11 informacijskih točk po Sloveniji.

Partnerji projekta so še Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS), Stanovanjski sklad RS, Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter združenja lokalnih skupnosti (Združenje mestnih občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije).

Deli s prijateljiNazaj

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!