Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Letno poročilo varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija

Letno poročilo varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija Ilinke Todorovski je strnjen prikaz odzivov občinstva ter odgovorov pristojnih za programe, storitve in delovanje RTV Slovenija ter mnenj in priporočil varuhinje. Steber varuhinjinega delovanja so zavzeta, aktivna in ažurna komunikacija z občinstvom ter spodbujanje notranjih razprav in sprememb na RTV Slovenija.

Letno poročilo varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija Ilinke Todorovski je strnjen prikaz odzivov občinstva ter odgovorov pristojnih za programe, storitve in delovanje RTV Slovenija ter mnenj in priporočil varuhinje. Steber varuhinjinega delovanja so zavzeta, aktivna in ažurna komunikacija z občinstvom ter spodbujanje notranjih razprav in sprememb na RTV Slovenija.

Na varuhov naslov je leta 2017 prispelo 1437 odzivov gledalcev, poslušalcev, bralcev in uporabnikov RTV storitev, kar je z izjemo leta 2015 največ v desetletju obstoja instituta varuha pravic gledalcev in poslušalcev. Največ sporočil, skupaj 705, se je nanašalo na Televizijo Slovenija, sledijo sporočila glede splošnih zadev RTV Slovenija (jezik, oglasi, tehnične zadeve itd.) - bilo jih je 482. 155 odzivov je bilo povezanih s spletom in Multimedijskim centrom, 95 pa z Radiem Slovenija.

Od programov so daleč največ odzivov prejele vsebine Informativnega programa Televizije Slovenija, in sicer 283. Gledalci so se pritoževali zaradi spregledanih vsebin, novinarske (ne)nevtralnosti, zahtevali so pluralno in celovito poročanje, uravnoteženost studijskih oddaj, včasih jih je zmotilo tudi slikovno gradivo. Odzivi so prihajali praktično vsak dan, 'sprožilci' za mesečna nihanja pa so bili izstopajoči družbeni, politični, razvedrilni ali športni dogodki kot tudi novinarska obravnava vsebin, ki tudi v širši družbi podžigajo politične in ideološke strasti in delitve (polpretekla zgodovina, sprava, strankarski spori, korupcija, migranti).

Varuhinja je s pomočjo vodstva RTV Slovenija, urednikov, novinarjev in ostalih zaposlenih na javni radioteleviziji odgovorila na vsa sporočila, ki so bila primerna za obravnavo. Ob tem je napisala več mnenj in priporočil ter v zadevah, za katere je presodila, da so širšega javnega pomena, objavila poročila. Cilj: ustvarjalce spodbuditi k doslednemu spoštovanju Poklicnih meril in načel novinarske etike in Programskih standardov, s katerimi ustvarjalci RTV Slovenija izpolnjujejo javni interes.

Glede na prejšnja letna poročila je mogoče med opazne pozitivne premike šteti dejstvo, da je varuhinja oziroma njena pisarna odgovorila na vsa sporočila, ki so bila primerna za obravnavo; da se je v uredništvih okrepilo zavedanje o obstoju in pomenu samoregulativnih aktov; da se varuhinjina mesečna poročila berejo in obravnavajo ter da se o mnenjih in priporočilih opravijo tudi vsebinske razprave. Odzivi gledalcev, poslušalcev, bralcev in uporabnikov ter varuhinjino prizadevanje so sprožili tudi nekaj konkretnih sprememb, kot so manj glasne glasbene podlage v programih TV Slovenija, prilagoditve spletnega predvajalnika za slepe in slabovidne, protokol obveščanja ob izrednih dogodkih, manj glasni oglasi na spletnem predvajalniku in tako naprej.

Med ključnimi vsebinskimi izzivi v volilnem letu 2018 se pričakuje soočanje z lažnimi novicami, kjer bo posebej pomembno tvorno, strpno in dialoško sodelovanje med varuhinjo in ustvarjalci. RTV Slovenija pri nacionalnih razpravah na to temo, kakor tudi pri razmisleku o prihodnosti (javnih) medijev v Sloveniji in svetu, po mnenju varuhinje, ne bi smela stati ob strani, ampak bi morala biti med protagonisti.

Letno poročilo varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija je dostopno tu.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija

Foto: RTV SLO

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!