Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Poročilo o reševanju uporabniških sporov s področja elektronskih komunikacij in poštnih storitev za prvo četrtletje 2018

Agencija je objavila poročilo o reševanju uporabniških sporov s področja elektronskih komunikacij in poštnih storitev za prvo četrtletje 2018. Iz poročila je med drugim razvidno:

Poročilo o reševanju uporabniških sporov s področja elektronskih komunikacij in poštnih storitev za prvo četrtletje 2018

Agencija je objavila poročilo o reševanju uporabniških sporov s področja elektronskih komunikacij in poštnih storitev za prvo četrtletje 2018. Iz poročila je med drugim razvidno:

v prvem četrtletju leta 2018 je agencija prejela 201predlogov za rešitev spora, v primerjavi s predhodnim četrtletjem se je število prejetih sporov zmanjšalo za 13,73 %;prevladovali so spori v zvezi s širokopasovnimi storitvami, sledili so jim spori povezani s storitvami mobilne telefonije, tem pa spori, ki se nanašajo na poštne storitve, komunikacijske storitve in televizijske storitve;glede na število končnih uporabnikov po posameznem operaterju je agencija največ sporov v zvezi z mobilnimi storitvami prejela zoper družbo Telemach d. o. o., glede na število priključkov po posameznem operaterju pa največ sporov v zvezi s fiksnimi storitvami zoper družbo A1 Slovenija d .d;agencija je rešila 229 sporov, od tega delež doseženih ustavitev postopka znaša 55,89 %;povprečni čas reševanja posameznega spora je znašal 81,01 dni.

Poročilo je dostopnona povezavi.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike SlovenijeStegne 7, 1000 Ljubljana, SlovenijaT:01 583 63 00F:01 511 11 01info.box@akos-rs.siwww.akos-rs.si

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!