Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Jutri nadaljevanje 27. seje Sveta Mestne občine Velenje

V torek, 10. aprila, bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) od 8. ure dalje potekalo nadaljevanje 27. seje Sveta Mestne občine Velenje.

V torek, 10. aprila, bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) od 8. ure dalje potekalo nadaljevanje 27. seje Sveta Mestne občine Velenje.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:22.Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Velenje za leto 201723.Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnostih v Mestni občini Velenje za leto 201724.Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje za leto 201725.Poročilo o izvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v mestni občini Velenje v letu 201726.Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v MOV za leto 201727.Poročilo o izvedenih aktivnostih za izboljšanje življenja starejših v MOV za leto 201728.Letno poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 201729.Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 201730.Poročilo o delu Rdeče dvorane za leto 201731.Poročilo o delu Zavoda za turizem ŠD za leto 2017 32.Letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe javnega mestnega prevoza in integriranega posebnega linijskega prevoza učencev MOV 33.Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 201734.Poročilo o dodeljenih de minimis pomočeh za spodbujanje podjetništva v MOV v letu 201735.Poročilo o uresničevanju zastavljenih ukrepov projekta Slovenia Green Velenje36.Poročilo o poslovanju modrih con v letu 2017 37.Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta MOV za leto 201738.Poročilo o delovanju Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

Vljudno vabljeni, da se udeležite nadaljevanja seje!Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Deli s prijateljiNazaj

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!