Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Starejši v Novem mestu zadovoljni, da nastajajo nove možnosti za kakovostno bivanje v starosti.

Novo mesto, 16. april 2018 - V Novem mestu so danes v Večgeneracijskem centru Hiša sožitja odprli Info točko Sobivamo, ki bo ponujala možnost, da obiskovalci na enem mestu pridobijo informacije o možnostih sobivanja, zagotavljanja bolj prijaznega bivalnega okolja ali vzpostavljanja sobivalnih skupnosti.

Novo mesto, 16.april 2018- V Novem mestu so danes v Večgeneracijskem centru Hiša sožitja odprli Infotočko Sobivamo, ki bo ponujala možnost, da obiskovalci na enem mestu pridobijo informacije o možnostih sobivanja, zagotavljanja bolj prijaznega bivalnega okolja ali vzpostavljanja sobivalnih skupnosti. Starejši namreč potrebujejo nove rešitve za kakovostno bivanje, predvsem za čas bivanja med svojim domom in domom za starejše. Ministrstvo za okolje in prostor je, skupaj s partnerji projekta Sobivamo, v zadnjih mesecih po vseh mestnih občinah predstavljalo možnosti kakovostnega bivanja starejših. Med njimi tudi sobivanje, ki je v tujini že zelo razširjeno. Sobivanje več starejših oseb nudi ustrezno kakovost življenja, saj niža življenjske stroške, širi socialno mrežo, odpravlja osamljenost in lajša vsakdanja opravila.Zbrane je ob otvoritvi nagovorila ministrica za okolje in prostor Irena Majcen. Izpostavila je, da je ključni cilj projekta Sobivamo izboljšati pogoje bivanja za starejše, ki še lahko sami skrbijo zase. V srečanjih, ki so bila znotraj projekta izvedena v 11 mestnih občinah, so ugotovili, da so za marsikoga njihovi bivanjski prostori preveliki in s tem so povezani visoki stroški. Na drugi strani pa se pojavlja osamljenost tistih, ki sami živijo v prevelikih stanovanjih ali hišah."Sobivanje, ki je lahko medgeneracijsko ali pa znotraj iste generacije, nedvomno ponuja možnosti, da se takšne ovire premagajo."Kot ugotavlja, so se različni akterji že precej povezali s skupnim ciljem zagotavljanja kakovostnega bivanja starejših in prvi rezultati bodo kmalu vidni. Milka Eržek, podpredsednica Društva upokojencev Novo mesto, je pozdravila otvoritev infotočke in poudarila, da si resnično želijo dobrega sodelovanja, saj na Dolenjskem obstajajo potrebe po kakovostnejšem bivanju starejših. Starejši bodo, po njenih besedah, veseli nove možnosti informiranja in širitve možnosti za dvig kakovosti njihovega življenja.Po uradni otvoritvi infotočke se je ministrica Irena Majcen pogovarjala o konkretnih izzivih, s katerimi se soočajo posamezniki. Udeleženci pa so imeli možnost dobiti nasvet tudi pri strokovni sodelavki Zveze društev upokojencev Slovenije Alenki Ogrin, ki se s tematiko sobivanja ukvarja že vrsto let,mag. Marjanu Remcu,direktorju Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, in Vesni Dragan, vodji stanovanjskega sektorja na Ministrstvu za okolje in prostor.V tem tednu bo Infotočka Sobivamo odprta šev Ravnah na Koroškem, v Novi Gorici in v Celju. Na spletni strani projektaSobivamoje na voljo tudi virtualna spletnatočka, kjer so zbrane vse informacije, prav tako pa je tam možno, s pomočjo različnih obrazcev, oddati svoja vprašanja, želje, potrebe in zanimanja. Spletna stran tako ostaja osrednje digitalno informacijsko središče projekta. O projektu SobivamoV okviru projekta Sobivamo je MOP skupaj s partnerji projekta v 11-ih mestnih občinah po vsej Sloveniji pripravila dogodke, na katerih je predstavila modele sobivanja, izkušnje in ideje, prav tako pa zbrala odzive zainteresiranih. Vsebinsko podporo projekta nudi spletna stranSobivamo, razpravo s starejšimi in njihovimi svojci pa Ministrstvo za okolje in prostor spodbuja tudi preko družbenih omrežij. V sklopu projekta Sobivamo bo po Sloveniji v vseh mestnih občinah postavljenih 11 informacijskihtočk, na katerih bodo starejši, pa tudi ostali lahko prejeli več informacij o kakovostnem bivanju.Partnerji projekta so še Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS), Stanovanjski sklad RS, Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter združenja lokalnih skupnosti (Združenje mestnih občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije). Infotočke SobivamoInfotočke bodo postavljene v 11 mestnih občinah, najmanj štirikrat letno pa bodo na njih prisotni tudi predstavniki projekta Sobivamo (Ministrstvo za okolje in prostor ter partnerji), ki bodo prisluhnili starejšim, jim osebno predstavili obstoječemožnosti in rešitve za njihove izzive ali prenesli njihove predloge v prihodnje sistemske rešitve. Gostitelji infotočk so skrbno izbrani, saj je iskrena želja Ministrstva za okolje in prostor, da delujejo v prostorih, ki jih starejši poznajo, jih radi obiskujejo in se v njih dobro počutijo. Torej v okolju, ki starejšim daje občutek varnosti in zaupanja.

Dodatne informacije:

info@sobivamo.si

www.sobivamo.si

facebook.com/

sobivamotwitter.com/sobivamo

Vabimo vas, da več informacij o sobivanju, modelih in primerih dobre prakse, načrtih in namerah države ter strokovnih pogledih na sobivanje najdete na spletni strani projekta Sobivamo.

Foto: Sobivamo

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!