Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

GOSPODARSTVO KOROŠKE IN SAVINJSKO-ŠALEŠKE REGIJE VZTRAJA PRI ZAGOTOVITVI PRAVOČASNE IZVEDBE 3. RAZVOJNE OSI

GZS OZ Koroška in Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica skupaj opozarjata, da je odlašanje z izgradnjo severnega kraka 3. razvojne osi nedopustno ter apelirata na zavedanje o pomenu gospodarstva obeh regij za razvoj celotne Slovenije, pri čemer je sodobna cestna infrastruktura razvojni imperativ.

GZS OZ Koroška in Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica skupaj opozarjata, da je odlašanje zizgradnjo severnega kraka 3. razvojne osi nedopustno ter apelirata na zavedanje o pomenugospodarstva obeh regij za razvoj celotne Slovenije, pri čemer je sodobna cestna infrastrukturarazvojni imperativ.

Zaradi sprememb pri uresničevanju projekta 3. razvojne osi, ki jih napoveduje DARS, je gospodarstvoobeh regij ob severnem kraku 3. razvojne osi ogorčeno. Gospodarstvo, tako kot Mladinska iniciativain Svet koroške regije, zahteva spoštovanje zavez, opredeljenih v podpisanem protokolu z namenomzagotavljanja izvedbe projekta. Zavlačevanje izvedbe projekta je nedopustno, saj odlični rezultati, kijih ustvarja gospodarstvo v zadnjih letih, omogočajo izvajanje načrtovane investicije, obenem pa sonameravana vlaganja gospodarstva obeh regij v obdobju rasti zagotovilo o upravičenosti vlaganjadržave v infrastrukturo. Pri tem je gospodarstvo pomemben partner državi, slednja pa ne sme in nemore spregledati pomena razvojnih prizadevanj območja z vplivom na razvoj celotne Slovenije.

S sodobnejšo in varnejšo prometno povezavo bo tako na Koroškem kot v savinjsko-šaleški regijiomogočena razbremenitev zdaj preobremenjene infrastrukture, neprimerne za gospodarstvo, ki siprizadeva za celovit kakovosten razvoj. Rezultati preteklega leta kažejo vse večjo vpetost obeh regij vmednarodno okolje, saj so koroške družbe povečale izvoz za 10%, v savinjsko-šaleški regiji pa za 15%.Gospodarstvo obeh regij je v lanskem letu skupaj ustvarilo 4,8 mrd evrov vseh prihodkov. Davčniprihodki obeh regij so po zadnjih podatkih znašali v predpreteklem letu 750 milijonov evrov, pričemer je prispevek gospodarstva v integralni proračun države zgolj preko socialnih prispevkov indavka na dobiček znašal 245 milijonov evrov. Dejstvo, da obe regiji izrazito izstopata nad povprečjemSlovenije po donosnosti kapitala, koroška regija pa tudi po donosnosti sredstev, dodatno utemeljujepomen investicije.Gospodarstvo pričakuje, da bo država sledila razvojnim impulzom gospodarstva, in vztraja priuresničitvi dogovorov, ključnih za izgradnjo 3. razvojne osi, kar je odgovornost vseh podpisnikovprotokola, saj je sodobna prometnica nujni razvojni imperativ.

Andrej Gradišnik dr. Blaž NardinPredsednik GZS OZ Koroška Predsednik SŠGZ

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!