Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Brezplačen študij v programih Informatika, Varstvo okolja in komunala in Organizator socialne mreže

išja strokovna šola DOBA sodeluje v Evropski projektu MUNERA 3 (Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022), ki omogoča brezplačen študij za zaposlene v višješolskih študijskih programih. Na Višji strokovni šoli DOBA se lahko vsi zainteresirani vključijo v brezplačen študij v višješolskih, dvoletnih programih Informatika, Varstvo okolja in komunala ter Organizator socialne mreže.

Brezplačen študij v programih Informatika, Varstvo okolja in komunala in Organizator socialne mreže

Višja strokovna šola DOBA sodeluje v Evropski projektu MUNERA 3 (Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022), ki omogoča brezplačen študijza zaposlenev višješolskih študijskih programih. Na Višji strokovni šoli DOBA se lahko vsi zainteresirani vključijo v brezplačen študij v višješolskih, dvoletnih programihInformatika,Varstvo okolja in komunalaterOrganizator socialne mreže.

Informacije o programih

· Dvoletni program Informatika študente usposobi za obvladovanje inovativnih tehnologij, načrtovanje in projektiranje informacijskih sistemov, izvajanje skrbništva programske in strojne opreme, uporabo programskih orodij, varovanje informacij in računalniških sistemov ter za oblikovanje spletnih strani. Pridobili bodo uporabna znanja za delo pri IT-projektih, spoznali elektronsko poslovanje … Študij izvajamo v kombinirani obliki, kombinirana študijska pot združuje najboljše iz klasičnega in online študija: strokovna srečanja v predavalnici in fleksibilnost online študija v virtualnem učnem okolju.

· Dvoletni program Varstvo okolja in komunala obsega dve ključni področji urejanje prostora in komunalne službe ter komunalna infrastruktura. Med študijem študentje pridobijo znanja za reševanje okoljskih problemov, nadzornih nalog s področja okoljskega inženirstva ter upravljanje komunalne infrastrukture in prostorskih sistemov. Študij izvajamo v kombinirani obliki, kombinirana študijska pot združuje najboljše iz klasičnega in online študija: strokovna srečanja v predavalnici in fleksibilnost online študija v virtualnem učnem okolju.

· Dvoletni program Organizator socialne mreže se osredotoča na pridobitev praktičnih znanj za pomoč ljudem s poudarkom na ranljivih skupinah. V sklopu študija študentje osvojijo veščine za organiziranje in koordiniranje pomoči otrokom, mladostnikom, družinam in starejših ter znanja s področja organizacije prostovoljnega dela in prostega časa različnih družbenih skupin. Program omogoča tri izbirne module: Otroci in mladostniki, Družina ali Star človek. Študij izvajamo online.

Omejeno število mest, pogoji vključitve in rok prijave

Za vključitev v programe je omejeno število mest. Za vpis v višješolska programa Informatika in Varstvo okolja in komunala je na voljo 20 mest in za program Organizator socialne mreže, 10 prostih mest. Prijave zbirajodo zapolnitve prostih mest. Upoštevan bo vrstni red prejetih prijav.

Pogoji za vključitev so zaključena štiriletna srednja šola, kandidat mora biti zaposlen (ob vpisu bo potrebno priložiti dokazilo: izjava delodajalca ali izpis iz ZPIZa) in imeti mora stalno prebivališče v vzhodni kohezijski regiji.

Prijava je možna na sedežu šole, do zapolnitve prostih mest, informacije so dostopne na spletni strani www.doba.si.

Zakaj se odločiti za DOBO?

Višja strokovna šola DOBA je bila, kot prva zasebna višja strokovna šola v Sloveniji, ustanovljena leta 1998. V dvajsetih letih si je diplomo pri njih pridobilo že več kot 4000 diplomantov, kar je tudi največ diplomantov višješolskih programov v Sloveniji.

Na področju online izobraževanja v Sloveniji so orali ledino, bili so prvi, ki so uvedli online študij, ki je v celoti spletno podprt in odgovarja na ključne zahteve sodobnega časa: dostopnost, vključenost in prilagodljivost.

Uporabna znanja so bistvo njihovih višješolskih programov. Študentje poučujejo predavatelji z izkušnjami iz prakse, znanje študentje pridobivajo na praktičnih primerih iz podjetij. V sklopu praktičnega izobraževanja sodelujejo z več kot 150 podjetij iz cele Slovenije.

Za vsa vprašanja je na voljo strokovna sodelavka na Višji strokovni šoli DOBA, Petra Hanžel na telefonski številki 02/228 38 76 ali e-mailu petra.hanzel@doba.si.

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!