Categories
Zdravstvo

Novartisov cilj: okoljsko nevtralno poslovanje do konca desetletja

  • Janez Magyar, župan Občine Lendava, Robert Ljoljo, predsednik uprave Leka d.d. in Novartisa v Sloveniji, ter dr. Simon Rečnik, direktor Trdnih izdelkov Lendava, so ob začetku delovanja zelenega tima na Novartisovi lokaciji v Lendavi danes posadili drevo prijateljstva.
  • Ob letošnjem prvem četrtletju je število zaposlenih v Novartisu v Sloveniji preseglo 5000.
  • V portfelju Novartisovih lokacij v Sloveniji se še naprej povečuje obseg originalnih in bioloških farmacevtskih izdelkov z visoko dodano vrednostjo.
  • Iz pravkar objavljenega Poročila o trajnostnem razvoju družbe Lek za leto 2020 je razvidno, da so za 14 % zmanjšali skupno porabo vode in kljub energetsko zahtevnejši proizvodnji za dober odstotek zmanjšali porabo energije ter za 6 % povečali količine predanih odpadkov pooblaščenim izvajalcem.

Ljubljana, 30. junij 2021 – V Novartisu načrtujejo, da bodo ničelne emisije toplogrednih plinov uresničili že do leta 2030 in sočasno dosegli tudi nevtralno rabo vode ter plastike.* V nadgrajevanje kulture okoljske trajnosti in zelenih izboljšav se s svojimi predlogi vključujejo zaposleni. Na vseh lokacijah v Sloveniji so začeli delovati t. i. zeleni timi (Green team), skupine motiviranih sodelavcev, ki z zbiranjem idej in predlogov za izboljšave spodbujajo kulturo trajnosti in zelene spremembe.

Župan Občine Lendava Janez Magyar, predsednik uprave Leka d.d. in Novartisa v Sloveniji Robert Ljoljo ter dr. Simon Rečnik, direktor Trdnih izdelkov Lendava, so danes na lendavski lokaciji skupaj zasadili drevo prijateljstva, ki ga je zaposlenim podaril župan ob začetku delovanja Zelenega tima. Pri tem je poudaril, da prizadevanja za odgovorno rabo naravnih virov povezujejo zaposlene in izboljšujejo skupnosti. »Ponosni smo, da se Novartis uvršča med okoljsko odgovorna mednarodna farmacevtska podjetja in k uresničevanju ambicioznih okoljskih ciljev se zavezujemo tudi v prihodnje,« je izpostavil Robert Ljoljo. Sodelavcem na lokaciji Lendava se je zahvalil, da so s številnimi ukrepi v preteklem letu zmanjšali porabo vode na proizvedeno enoto in večji obseg proizvodnje dosegli z nižjo porabo energentov na zaposlenega.

Kot je razvidno iz pravkar objavljenega Poročila o trajnostnem razvoju družbe Lek d.d. za leto 2020, je Novartis v Sloveniji v varovanje okolja neposredno vložili 3,7 milijona evrov in 22,1 milijona evrov v zadnjih petih letih, za učinkovito rabo naravnih virov pa so si prizadevale vse lokacije. »Veseli me, da smo kljub zahtevnejši in intenzivnejši proizvodnji z najrazličnejšimi ukrepi in projekti uspeli izboljšati kazalnike učinkovitosti ter zmanjšati porabo energije in vode,« je ob dosežkih povedala Eva Podgoršek, vodja enote Zdravje, varnost in okolje.

Skupno so Novartisove lokacije v Sloveniji porabile za dober odstotek manj energije v primerjavi z letom prej, četudi je vse obsežnejša proizvodnja originalnih in bioloških farmacevtskih izdelkov energetsko zahtevna. S projekti za dvig energetske učinkovitosti so prihranili 45.102 GJ energije in s tem preprečili za 3617 ton izpustov CO2e v ozračje, kar je enako količini, ki jo letno absorbira 180.850 dreves**. Neposredne in posredne izpuste toplogrednih plinov so zmanjšali za 2 %.

Z ukrepi in izboljšavami so občutno znižali tudi skupno porabo vode, in sicer za 14 %. S 482 tisoč mprihranjene vode bi lahko napolnili 193 olimpijskih bazenov. Predvsem zaradi povečanih količin odpadnega micelija, ki je nenevaren in biorazgradljiv odpadek s 95-odstotno vsebnostjo vode, so se za 6 % povečale skupne količine odpadkov, predanih pooblaščenim izvajalcem.

Učinkovitost rabe energentov na zaposlenega so izboljšali za 9 %, učinkovitost rabe vode na tono izdelka pa za 8 %. Skupne količine odpadkov na tono izdelka so se povečale za 13 %. Brez odpadnega micelija pa bi se tako merjena učinkovitost izboljšala za blizu 3 %.

Tudi kultura trajnosti, zlasti raznolikosti in vključenosti, je eden od številnih razlogov, da je Novartis v Sloveniji v začetku leta osvojil mednarodni naziv »Top employer«. Ob letošnjem prvem četrtletju je presegel število 5000 zaposlenih, medtem ko je leto 2020 zaključil s 4890 zaposlenimi in 649 novimi sodelavci.

V izrednih razmerah, ki so zaznamovale preteklo leto, je bila ob skrbi za bolnike in zdravje zaposlenih v ospredju tudi podpora skupnosti. Novartisovi sodelavci so ob začetku pandemije samoiniciativno organizirali izdelavo razkuževalnega sredstva. Več kot 27.000 litrov razkužila so namenili 106 zdravstvenim domovom, bolnišnicam, domovom za starejše in lokalnim skupnostim po vsej Sloveniji. Rdečemu križu Slovenije in Zvezi prijateljev mladine Slovenije so za pomoč pri obvladovanju pandemije v Novartisu v Sloveniji podarili 500.000 ameriških dolarjev, najmlajšim iz socialno šibkejših družin pa 182 računalnikov z vso potrebno programsko opremo.

Lek, ki je del Novartisa, tudi z objavo Poročila o trajnostnem razvoju sledi zahtevam mednarodnih okoljskih standardov EMAS, POR in ISO 14001, ki jih je prostovoljno uveljavil na vseh Novartisovih lokacijah in se s tem zavezal k dodatnim neodvisnim presojam.

Poročilo je dostopno na spletni povezavi: https://lek.si/sl/o-nas/druzbena-odgovornost/porocanje/

* Ogljična nevtralnost predstavlja ničelne neto ogljične emisije v zrak, kar dosežemo z zmanjševanjem in/ali preprečevanjem emisij ter izničevanjem emisij, ki se jim ne moremo izogniti. Vodna nevtralnost predstavlja ničelno neto porabo vode in pomeni, da so količine vzete vode iz lokalnega okolja enake količinam, ki jih vanj vrnemo. Plastična nevtralnost pa predstavlja izenačitev količin uporabljene in reciklirane plastične embalaže.

** Drevesa absorbirajo CO2, zato je zmanjševanje porabe električne energije enakovredno sajenju novih dreves, ki bi bila potrebna za absorpcijo CO2, ob predpostavki, da eno drevo absorbira 20 kg CO2 letno.

* * *

Novartis je vodilni ponudnik zdravil v Sloveniji, kjer delujejo Lek, Novartis Pharma Services in Sandoz. Skupaj gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe. V Leku razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine. S svojim znanjem, kakovostjo in izkušnjami smo pridobili pomembno vlogo v Novartisu. Vpeti smo v Novartisovo organizacijsko strukturo, predvsem v Novartisove Tehnične dejavnosti, Globalni razvoj zdravil, Novartisove poslovne storitve in generično divizijo Sandoz. Smo vodilni Sandozov razvojni center in ena ključnih razvojnih lokacij za tehnološko zahtevne projekte. Veliko vlagamo v razvoj ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. V zadnjih devetih letih je bilo na novo zaposlenih več kot 3350 sodelavcev, kar nas uvršča med največje zaposlovalce v Sloveniji. Novartis je od leta 2003 v Slovenijo vložil že več kot 2,7 milijarde evrov.

Sandoz

Novartisova divizija Sandoz je vodilna družba na svetu med generičnimi in podobnimi biološkimi zdravili. Naš namen je utirati pot dostopni zdravstveni oskrbi bolnikov z razvijanjem in trženjem novih, cenovno dostopnih rešitev, ki izpolnjujejo izkazane medicinske potrebe. Naš cilj je postati vodilna in najbolj cenjena generična farmacevtska družba na svetu. Naš portfelj obsega širok krog molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja; v letu 2020 so predstavljale prodajo v višini 9,6 milijarde ameriških dolarjev. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v okolici Münchna.

Sandoz je na Twitterju. Sledite @SandozGlobal na http://twitter.com/Sandoz_Global.

Novartis
Novartis odkriva nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Smo vodilna farmacevtska družba na svetu, ki z uporabo inovativne znanosti in digitalnih tehnologij spreminja način zdravljenja na področjih, kjer so izkazane velike zdravstvene potrebe. Pri naših prizadevanjih za odkrivanje novih zdravil se dosledno uvrščamo med svetovne družbe, ki največ vlagajo v raziskave in razvoj. Novartisovi izdelki dosegajo skoraj 800 milijonov ljudi po vsem svetu. Nenehno iščemo inovativne poti za širjenje dostopa do naših najnovejših zdravil. Skupina Novartis v svojih družbah po vsem svetu zaposluje približno 110.000 ljudi več kot 140 narodnosti. Za dodatne informacije obiščite www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

PR: LEK

Categories
Kultura

Z Glasbenim kolažem v Goriško poletje

Festival z najdaljšo tradicijo v mestu, SAXGO21, se počasi izteka, v Kulturnem domu Nova Gorica pa se že pripravljamo na GLASBENI KOLAŽ, cikel petih koncertov različnih glasbenih zvrsti, ki se bodo odvijali od petka, 2. do sobote, 10. julija na dveh koncertnih prizoriščih: na Ploščadi Silvana Furlana in Bevkovem trgu v Novi Gorici. Koncerti bodo predvsem v znamenju goriških glasbenikov, ki tudi »okrevajo« po epidemiji in z velikim navdušenjem ponovno stopajo na koncertne odre. Glasbeni kolaž sodi v Goriško poletje, projekt Mestne občine Nova Gorica, v katerem je tudi letos združila domače javne zavode in različne lokalne nevladne organizacije s področja kulture in turizma. Koncerti bodo potekali ob upoštevanju izvajanja veljavnih ukrepov za preprečevanje možnosti širjenja okužbe z virusom Covid-19. Vsi koncerti so brezplačni, podrobnejše informacije o posameznem dogodku lahko najdete na www.kulturnidom-ng.si.

GLASBENI KOLAŽ 2021

– program – 

Petek, 2. julij 2021, ob 22.00, Ploščad Silvana Furlana

MARKO HATLAK BAND 

Marko Hatlak, harmonika, vokal, Žiga Kožar, bobni, Leon Firšt, klaviature, 

Erik Čebokli, bas in Lazaro Amed Hierrezuelo, violina

Sobota, 3. julij 2021, ob 22.00, Ploščad Silvana Furlana

ACAMAR QUARTET

Cene Resnik, tenorski saksofon, Giorgio Pacorig, klavir, 

Matjaž Bajc, kontrabas in Urban Kušar, bobni

Četrtek, 8. julij 2021, ob 22.00, Ploščad Silvana Furlana

DAVID MOZETIČ KVARTET 

David Mozetič, alt in sopran saksofon, Anže Vrabec, klavir, Ilj Pušnik, kontrabas in bas kitara in 

Pavel Čebašek, bobni. Poseben gost: Marko Čepak Maki.

Petek, 9. julij 2021, ob 22.00, Ploščad Silvana Furlana

DENISE DANTAS & THE BAND 

Denise Dantas, vokal, Egon Boštjančič, kitara, Primož Podobnik, bobni, Roberto Franceschini, bas, Davide Tomasetig, klaviature

Sobota, 10. julij 2021, ob 22.00, Bevkov trg

AVTOMOBILI

Marko Vuksanovič, vokal, Mirko Vuksanovič, klaviature, vokal, Boštjan Andrejc Bushy

kitara, vokal, David Morgan, bobni in David Šuligoj, bas kitara

PR: KDNG

Categories
Splošno

Mladi programerji po dolgem času zopet zelo uspešni

Dvakrat srebro in bron na mednarodni računalniški olimpijadi

Ljubljana, 29. junij 2021 – Včeraj se je s sklepno slovesnostjo in podelitvijo odličij na daljavo, v Singapurju zaključila 33. mednarodna računalniška olimpijada (IOI 2021 Singapore). V konkurenci 351 dijakov iz 88 držav je naša ekipa štirih dijakov spet dosegla odličen uspeh in eno boljših uvrstitev, odkar se Slovenija udeležuje tega tekmovanja. Prva štiri mesta so zasedli mladi kitajski programerji.

Pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) so naše barve na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani zastopali Matija Likar in Lan Sevčnikar zII. gimnazije Maribor, Domen Hočevar z Gimnazije Novo Mesto ter Benjamin Bajd, ki se programiranja uči v Zavodu za računalniško izobraževanje Ljubljana (ZRI). Mladi slovenski programerji so v dveh tekmovalnih dneh vsak dan programirali po pet ur. Benjamin Bajd in Matija Likar sta si s svojim znanjem priborila srebrni odličji, medtem ko je Domen Hočevar osvojil bronasto. Ekipo sta na fakulteti spremljala vodja ekipe in član komisije ZOTKS dr. Darko Pevec ter Žiga Željko.

Državno tekmovanje v programiranju je v okviru Festivala inovativnih tehnologij (FIT) – programiranje za srednje šole v različnih programskih jezikih, potekalo sredi marca na daljavo. Najboljši so se nato konec maja na naših strežnikih med seboj pomerili v sklepnem preizkusu, štirje najbolje uvrščeni pa so bili izbrani v ekipo, ki je pod okriljem ZOTKS Slovenijo zastopala na mednarodni računalniški olimpijadi.

≠≠≠

O Zvezi za tehnično kulturo Slovenije

Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) je nevladna in neprofitna organizacija z več kot 70-letno tradicijo dela z otroki in mladino na področju znanosti, naravoslovja in tehnike. Zveza je imela pomembno pionirsko vlogo pri uvajanju sodobne računalniške informatike v različne segmente slovenske družbe. Deluje na različnih področjih tehnike, kot so elektronika, robotika, konstruktorstvo in tehnologije obdelave materialov, ter na področju kemije, biologije, modelarstva in kmetijstva. Prizadeva si za dvig priljubljenosti znanosti in tehnike med otroki in mladimi ter za spodbujanje in razvijanje njihove ustvarjalnosti, inovativnosti in raziskovalnega duha.

Program ZOTKS sofinancirajo Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Urad Republike Slovenije za mladino in drugi. Več informacij o organizaciji se nahaja na www.zotks.si.

PR: ZOTKS

Categories
Finance

Izid publikacije Neposredne naložbe 2020

Spoštovani,

danes smo v Banki Slovenije izdali publikacijo Neposredne naložbe 2020 – prva objava.

Iz vsebine :

Tuje neposredne naložbe v Sloveniji so konec leta 2020 znašale 16,6 mrd EUR in so se glede na preteklo leto povečale za 0,4 mrd EUR oz. za 2,4 %. Neposredne naložbe Slovenije v tujini pa so konec leta 2020 znašale 7,0 mrd EUR in so se glede na preteklo leto povečale zgolj za 0,2 mrd EUR oz. za 1,7 %.


Publikacija je na voljo na povezavi.

PR: BANKA SLOVENIJE Evrosistem | Odnosi z javnostmi 

Categories
Kultura

17. Grossmann z Garyem Shermanom in Williamom Lustigom

17. GROSSMANN – festival fantastičnega filma in vina

Ljutomer, Ormož 16.–24. julij 2021

Ormož, 16.–18. julij / Ljutomer, 20.–24. julij

Letošnji Grossmann, ki se nezadržno približuje, bo nanesel 37 celovečercev –  od tega 10 retrospektiv in 4 otroške filme –  34 kratkometražnih filmov in 9 dokumentarcev iz 30 držav.

Filmi, ki se bodo potegovali za Hudega mačka

Žal je prihod Lloyda Kaufmana odpadel, zato pa se nam bo, ob Garyju Shermanu, pridružil producent in založnik William Lustig, ki sodi med avtorje, ki so krojili podobo neodvisnega žanrskega filma osemdesetih in devedesetih. Oba bosta prejela tudi častnega hudega mačka. Poleg restrospektiv, s katerimi bomo počastili glavna gosta, bo letos v fokusu še Južnokorejski žanrski film.

Gary Sherman
William Lustig

Tudi letošnj žirije bodo mednarodno živopisane. O Hudem mačku bodo presojali Gary Sherman (ZDA), zmagovalec lanskega Grossmanna Severin Fiala (AT) in režiser ter scenarist Andrej Košak (SI). Najboljši kratki film bodo izbirali Dušan Kastelic (SI), prejemnik nagrade Melies d’argent na Grossmannu 2018, Dino Julius (HR), ki je nagrado Melies d’argent prejel lani ter režiser in scenarist številnih kratkih filmov ter dveh celovečernih grozljivk Tomaž Gorkič (SI). Hrupnega mačka  bodo podelili novinar, komentator in glasbeni promotor Igor Vidmar (SI), lastnik in direktor Dallas Records Goran Lisica – Fox (HR) ter Terens Štader (SI), urednik Festivala glasbenega filma Naj se rola.

Po izboru ameriške revije MovieMaker Magazine je Festival Grossmann pristal me 50-imi najboljšimi žanrskimi festivali za leto 2021.

PR: Grossmannov festival fantastičnega filma in vina

Categories
Tehnologija

MWC 2021: Samsung napovedal novo izkušnjo pametnih ur

Nova Galaxy Watch pametna ura bo prva naprava, ki bo nudila novi One UI Watch uporabniški vmesnik in novo poenoteno platformo, zasnovano skupaj z družbo Google

Ljubljana, Slovenija – 29. junij 2021 – Samsung Electronics je na svetovnem kongresu MWC 2021 naznanil One UI Watch uporabniški vmesnik. Nov vmesnik je zasnovan tako, da nudi še bolj povezano uporabniško izkušnjo. Samsung je tudi potrdil, da bo One UI Watch vmesnik za Galaxy Watch na voljo na novi poenoteni platformi, ki je bila ustvarjena skupaj z družbo Google. Ta prinaša izboljšane funkcije, boljšo povezljivost med pametno uro in Android pametnimi telefoni, poleg tega pa tudi dostop do še večjega števila aplikacij. Samsung je razkril tudi, da bo prihajajoča Galaxy Watch pametna ura prva, ki bo imela novo poenoteno platformo in One UI Watch vmesnik, ki bo prvič predstavljen na Unpacked dogodku letos poleti.

»Da bi dosegli polni potencial nosljivih naprav, uporabljamo svoje dolgoletne izkušnje na področju mobilnih inovacij in naše partnerske odnose z zaupanja vrednimi vodilnimi podjetji, ki so skupaj z nami rasli v našem odprtem ekosistemu,« je povedal Patrick Chomet, izvršni podpredsednik in direktor odnosov s strankami na področju mobilnih komunikacij pri Samsung Electronics. »Tako bomo še dodatno obogatili uporabniško izkušnjo in izboljšali uporabnost Galaxy ekosistema za naše uporabnike.«

One UI Watch uporabniški vmesnik bo skupaj s poenoteno platformo nudil popolnoma novo Galaxy Watch izkušnjo. Nov sistem omogoča, da se bodo ob prenosu kompatibilnih aplikacij na pametni telefon te samodejno naložile tudi na pametno uro. V primeru, da ste preuredili prikaz časa na telefonu tako, da kaže čas tudi v drugih mestih po svetu, se bo to samodejno prilagodilo tudi na vaši pametni uri. In, na primer, če blokirate sporočila in klice na vaši pametni uri, bodo zdaj blokirani tudi na vašem pametnem telefonu. 

Poenotena platforma bo odprla nove možnosti za integracijo s popularnimi aplikacijami, ki so na voljo za prenos v Google Play aplikaciji na vaši Galaxy Watch pametni uri. Ne glede na to, ali ste športni navdušenec in želite uporabljati aplikacije, kot so Adidas Running, GOLFBUDDY, Smart Caddie, Strava in Swim.com, ali nekdo, ki si želi bolj zdravega življenjskega sloga z uporabo aplikacij, kot sta Calm ali Sleep Cycle, morda ljubitelj glasbe, ki rad raziskuje nove izvajalce na aplikacijah Spotify in YouTube Music, ali pa celo drzni raziskovalec, pripravljen na potovanje z Google Maps – zahvaljujoč številnim partnerjem se za vsakogar najde nekaj.

»Samsung in Google imata dolgo skupno zgodovino. Kadarkoli družbi sodelujeta, uporabniško izkušnjo postavita na višji nivo,« je povedal Sameer Samat, podpredsednik oddelka za upravljanje izdelkov Android in Wear pri družbi Google. »To dokazuje tudi nova poenotena platforma, ki se bo prvič predstavila pri novi Samsung Galaxy Watch pametni uri. Navdušeni smo, da lahko v sodelovanju z družbo Samsung uporabnikom nudimo še daljšo življenjsko dobo baterije, hitrejše delovanje in širok nabor aplikacij, kar bo omogočilo čisto novo izkušnjo nosljivih naprav.«

Samsung bo uporabnikom ponudil tudi novo Watch face design funkcijo. Uporabniki bodo tako imeli še več možnosti za upravljanje svoje pametne ure, da se bo ta še bolje skladala z njihovim razpoloženjem, aktivnostjo in osebnostjo.

Nova Galaxy Watch pametna ura bo prva naprava do sedaj, ki bo delovala na osnovi One UI Watch uporabniškega vmesnika in na novi poenoteni platformi. Predstavljena bo na dogodku Samsung Unpacked letos poleti. 

Več informacij je na voljo na www.samsung.com.  

###

O družbi Samsung Electronics Co., Ltd. 

Samsung Electronics Co. navdihuje svet in oblikuje prihodnost s svojimi prodornimi zamislimi in tehnologijami. S stalnim razvojem in inovacijami spreminjamo svet televizorjev, pametnih telefonov, tabličnih računalnikov, digitalnih naprav, omrežnih sistemov, pomnilnikov, sistemov LSI in LED rešitev. Za več informacij obiščite Samsung medijsko središče na http://news.samsung.com.  

PR: Grayling

Categories
Splošno

Poročilo o materialni pomoči Karitas v prvem polletju 2021

paket hrane iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim (Foto: arhiv Karitas)

V prvem poletju je razdeljevanje materialne pomoči na 310 razdelilnih mestih Karitas potekalo nemoteno, upoštevaje ukrepe ob epidemiji. Karitas je v prvi polovici leta 2021 razdelila 968 ton hrane. Od tega je 537 ton v dveh dobavah zagotovil Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Iz Sklada so bili prejemniki deležni osnovne hrane (moka, testenine mleko, olje, riž, konzervirana zelenjava – fižol, pelati). Preostalih 431 ton pa je Karitas kupila ali dobila poklonjeno od trgovskih podjetij in proizvajalcev hrane. Pomoč na Karitas je v prvi polovici leta prejelo 62.560 prejemnikov, od tega 20% otrok in 19% starejših. Število prejemnikov pomoči ostaja na isti ravni in se bistveno ni spremenilo glede na preteklo leto.

V sklopu interventne zakonodaje (PKP8) je Slovenska karitas v začetku aprila s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prejela 310.000 EUR za zagotavljanje ukrepov reševanja, lajšanja in preprečevanja socialnih posledic epidemije COVID-19 pri izvajanju dodatne pomoči družinam in posameznim v stiski. Prejeta sredstva so škofijske Karitas  s pomočjo župnijskih Karitas razdelile med najbolj socialno ogrožene družine po vsej Sloveniji, ki jih je dodatno prizadela epidemija. Tako je tovrstno dodatno pomoč prejelo 16.876 gospodinjstev. Večina pomoči je bila realizirana v higienskih pripomočkih in s plačilom najnujnejših položnic za elektriko, vodo, stanarino… 

V času epidemije so v večji meri po pomoč prihajali prosilci v aktivni dobi, tudi mlajši, z zaposlitvijo za nedoločen čas, samozaposleni v storitvenih dejavnostih, zadolženi zasebno za reševanje stanovanjske stiske in kot samostojni podjetniki, ki s prihodki niso mogli odplačevati dolgov za svoje poslovanje. V vseh vidikih kvalitete življenja je epidemija bolj prizadela tudi starejše brez socialne mreže in z zdravstvenimi težavami.

Iskrena zahvala vsem prostovoljcem, sodelavcem Karitas, darovalcem in javni ustanovam, ki podpirajo delo in programe Karitas!

PR: Slovenska Karitas

Categories
Družabno

Predreferendumsko dogajanje na programih RTV Slovenija

Soočenja, spletni klepeti in posebne oddaje 

Volivci bodo v nedeljo, 11. julija, na referendumu odločali o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah. Vabljeni v družbo RTV Slovenija, kjer dnevno spremljajo aktualno dogajanje, pripravljajo pa tudi soočenja, spletne klepete in posebne oddaje.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija29. junij 2021 ob 14:13
Ljubljana – RTV SLO, TV Slovenija, Radio Slovenija, MMC RTV SLO  

RTV Slovenija pred bližajočim se referendumom pripravlja soočenja, spletne klepete in posebne oddaje. Foto: Arhiv RTV Slovenija
RTV Slovenija pred bližajočim se referendumom pripravlja soočenja, spletne klepete in posebne oddaje. Foto: Arhiv RTV Slovenija

Soočenje in predstavitve stališč na Televiziji Slovenija
Ali spremembe zakona uveljavljajo prakso omejevanja dostopa do vode kot javne dobrine in ogrožajo podvodna zajetja ali zaostrujejo pogoje za gradnjo v priobalnem področju in zagotavljajo večjo poplavno varnost? Pobudniki referenduma o spremembah zakona o vodah in predlagatelj zakona bodo soočili svoja mnenja, stališča in poglede v sredo, 7. julija, ob 20. uri na TV SLO 1.
Organizatorji kampanje in predlagatelj zakona bodo svoja stališča predstavljali tudi v krajših pogovorih na TV SLO 3.
Referendumske vsebine bodo v Informativnem programu Televizije Slovenija spremljali tudi v dnevnoinformativnih oddajah.
Na dan referendumskega odločanja ob rednih oddajah zvečer pripravljajo tudi posebno oddajo Odmevi, kjer bodo komentirali in analizirali izide glasovanja.

Predreferendumski Studio ob 17.00 in posebna oddaja na Prvem
Na Prvem programu Radia Slovenija – Prvi bodo referendumske vsebine spremljali v dnevnoinformativnih oddajah, soočenje vseh prijavljenih za izrabo programskega čas pa pripravljajo v četrtek, 8. julija. Zaradi večjega števila udeležencev v razpravi, bo Studio ob 17.00 nekoliko daljši.
Na dan referendumskega odločanja bodo pripravili posebno večerno oddajo v terminu med 19.30 in 20.45, kjer bodo podrobno pregledali in komentirali rezultate glasovanja.
Dodatno analizo pripravljajo za oddajo Studio ob 17.00 v ponedeljek, 12. julija.

Poseben podportal Referendum 2021
Na spletnem portalu rtvslo.si v času predreferendumske kampanje v živo potekajo posebni spletni klepeti z organizatorji kampanje. Vse vsebine bodo objavljene na podportalu Referendum 2021, ki je dostopen TUKAJ.

Categories
Gospodarstvo

LUKA KOPER – današnja skupščina v znamenju delitve 15,86 mio € dividend in imenovanja 5 članov Nadzornega sveta

LKP 29062021

Na današnji 34. skupščini družbe LUKA KOPER, d.d., je bilo prisotnega 75,98 % kapitala z glasovalno pravico, med drugim Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki je zastopal tudi delničarje združene v okviru »Delniške OPORE« pri VZMD. Skupščina je minila v znamenju delitve dividend, predloga dveh poravnav in imenovanja novega Nadzornega sveta.

Skupščina je z 98,28% sprejela nasprotni predlog Slovenskega državnega holdinga, d.d. (SDH), s katerim bo med delničarje razdeljenih 15.960.000,00 € od skupno 30.637.829,48 € bilančnega dobička za leto 2020 oz. dividenda v višini 1,14 € bruto na delnico.  Delničarji niso glasovali o prvotnem predlogu Uprave in Nadzornega sveta, ki je predvideval dividendo v višini 1,00 € bruto na delnico (skupno 14.000.000,00 €), niti o nasprotnem predlogu VZMD, ki je predvideval dividendo v višini 1,40 € bruto na delnico (skupaj 19.600.000,00 €).

Predsednik VZMD je sicer v okviru razprave SDH pozval, naj razmisli o podpori predlogu VZMD ter opozoril na žalostno 4-letno padanje dividendne donosnosti. S sprejetim Nasprotnim predlogom VZMD bi delničarji prejeli dividendo v enaki višini, kot so jo zadnjič prejeli leta 2017, pod prejšnjo – veliko uspešnejšo – upravo, ki so jo aktualni nadzorniki po hitrem postopku odslovili brez pravih razlogov, ob velikem odporu praktično vseh (VIDEO), razen večinskega državnega upravljavca SDH (VIDEO).

Predsednik VZMD je sicer že neposredno po sklicu skupščine na vodstvo SDH naslovil apel (kot tudi na Vlado RS, kot skupščino Slovenskega državnega holdinga – SDH), naj »na tokratni skupščini – za razliko od ravnanj v preteklih letih – zaščitijo interese družbe in delničarjev ter poskrbijo, da bo poslovanje družbe ponovno dosegalo in presegalo pretekle rekorde, delničarji pa bodo spet prejemali primerno visoke dividende«.

Delničarji so z 89,10 % zavrnili poravnavo z bivšimi nadzorniki v zadevi »TTI«, so pa z  99,94 % podprli poravnavo v zadevi »Gašpar Gašpar Mišič«.

V Nadzorni svet so bili na predlog SDH imenovani štirje novi člani Nadzornega sveta: Andrej Koprivec, Božidar Godnjavec, Franci Matoz in Nevenka Črešnar Pergar, od dosedanjih nadzornikov pa je bil za nov mandat imenovan le Rado Antolović. V okviru predhodne razprave je mag. Verbič pozdravil razširitev dnevnega reda z omenjeno točko, ki jo je po sklicu skupščine, po apelu VZMD, zahteval SDH. V prvotno predlaganem dnevni red namreč vodstvo Luke Koper ni uspelo uvrstiti točke o imenovanju 5 članov Nadzornega sveta (od skupno 6 imenovanih s strani kapitala), ki se jim konec junija izteče 4 letni mandat. Tako bi v primeru ne-ukrepanja SDH – ki je kot lastnih z več kot dvajsetino kapitala lahko zahteval razširitev dnevnega reda – strateška in gospodarsko ena najpomembnejših družb v Sloveniji (v večinski lasti države) ostala brez Nadzornega sveta.

Pred iztekom mandatov nadzornikom je sicer v delniških družbah pristojnost, odgovornost in vselej tudi praksa, da Nadzorni svet predlaga kandidate za nov Nadzorni svet. Tokrat pa so se nadzorniki na čelu z mag. Urošem Ilićem odločili, da kandidatov ne predlagajo, oz. na dnevni red ne uvrstijo niti tozadevne točke ter za seboj kratko-malo ugasnejo luč. Upoštevaje izkušnje VZMD z aktualnim Nadzornim svetom Luke Koper, se v Združenju ne morejo izogniti občutku, da ne-uvrstitev imenovanja (novih) nadzornikov na dnevni red nikakor ni bilo naključje, pač pa gre razloge bržčas iskati v oklepanju dosedanjih stolčkov po principu »za nami potop!«. Za razliko od zadnje brutalne in prisilne menjave Nadzornega sveta (VIDEO), se namreč aktualni nadzorniki ne morejo pohvaliti z dobrimi rezultati, prej žal nasprotno. Predsednik VZMD je zato v okviru razprave odvetnika mag. Ilića povprašal zakaj Nadzorni svet ni uspel te točke dnevnega reda pravočasno zagotoviti, vendar razen pavšalnih obtožb na račun Združenja, žal ni prejel zadovoljivih pojasnil.

V VZMD tako upajo, da se bo z menjavo nadzornikov naposled uredil tudi odnos poslovodstva družbe, tako do manjšinskih delničarjev, kot tudi drugih deležnikov. Predvsem pa si v Združenju želijo, da bi družba pričela poslovati uspešneje ter ponovno presegala rekorde, ki jih je dosegala pred kadrovskim cunamijem leta 2017 (VIDEO).

Dogajanje na skupščini je spremljala tudi ekipa VZMD.tv, ki že pripravila video reportažo.

PR: VZMD

Categories
Lokalno

Občinski svet uspešno sklenil junijsko sejo

Velenje, 29. junij 2021 – Danes je v sejni dvorani Mestne občine Velenje od 8. ure dalje potekala 19. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo, na kateri je bilo 20 točk dnevnega reda, je vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol. Člani sveta so vse akte, kot so bili predlagani, tudi sprejeli. O vsebini posameznih aktov, ki so objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (https://www.velenje.si/uprava-organi-obcine/svet-mov), vas bomo še obveščali.         

Svetnice in svetniki so najprej sprejeli zapisnik 18. redne seje Sveta Mestne občine Velenje.

Predstavitev Območnega razvojnega programa Savinjsko-šaleške regije za obdobje 2021-2027 in Poročilo o delu Razvojne agencije Savinjsko-šaleške regije za leto 2020 je predstavila direktorica razvojne agencije mag. Biljana Škarja.

Podžupanja Aleksandra Vasiljević, namestnica predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje, je predstavila Predlog Sklepa o imenovanju direktorja javnega zavoda Muzej Velenje (imenovana Tanja Verboten), Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Rdeča dvorana ŠRZ Velenje (imenovan Dimitrij Amon) in Predlog Sklepa o potrditvi skupne liste kandidatov Razvojnega sveta Savinjske regije za 2021–2027.

Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2021 je predstavila predsednica Komisije za priznanja Aleksandra Vasiljević. Ob letošnjem občinskem prazniku bodo grb Mestne občine Velenje prejeli Civilna zaščita Mestne občine Velenje, Franc Špegel in Vlado Vrbič, plaketo Mestne občine Velenje pa Lirikonfest, Max klub Velenje in Radio klub Hinko Košir.

Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa v enoti Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2021/2022 in Predlog Sklepa o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 2021/2022 in 2022/2023 je predstavil vodja Urada za družbene dejavnosti Marko Pritržnik.

Vodja Urada za urejanje prostora mag. Branka Gradišnik je predstavila Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 965 Laze iz javnega dobra (ID znak parcela 965 1395/18, 1395/19)Predlog Sklepa o izvzemu  nepremičnin  v  k. o.  967  Kavče   iz   javnega  dobra  (ID  znak parcela 967 441/4, 441/7)Osnutek Odloka o spremembi meje med Občino Polzela in Mestno občino Velenje, ki so ga svetnice in svetniki prekvalificirali v predlog, in Predlog Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade v Mestni občini Velenje.

Svetnice in svetniki so sprejeli Letni  plan  dela  lokalne  gospodarske  javne  službe  posodobitve  in  vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave MOV za leto 2021 in Predlog Sklepa o Soglasju k spremembi Koncesijske pogodbe št. POG-1110/2017 za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v Mestni občini Velenje, z dne 29. 9. 2017, ki sta ju predstavila David Šket, izvršni direktor pri podjetju Javna razsvetljava, d. d., in Anton Brodnik, vodja Urada za komunalne dejavnosti.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje, ki so ga svetnice in svetniki sprejeli po skrajšanem postopku, ureja parkiranje na območju nove cone Vista na Velenjski plaži, parkirišča za stavbo C Šolskega centra Velenje (od Tomšičeve ceste do zapornice pri Glasbeni šoli Velenje) in parkirišče pri pumptracku.

Alenka Rednjak, vodja Urada za premoženje in investicije, je predstavila Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o krajevnih skupnostih in mestnih četrtih v Mestni občini Velenje.

Osnutek Odloka o spremembi meje med Občino Polzela in Mestno občino Velenje so svetnice in svetniki prekvalificirali v predlog. V mesecu septembru 2020 so občani, stanujoči na naslovu Andraž nad Polzelo 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, na Občino Polzela posredovali pobudo za priključitev k Mestni občini Velenje. Kot razlog za priključitev so navedli logistično in siceršnjo povezavo z Mestno občino Velenje.

Svetnice in svetniki so sprejeli tudi Uradno prečiščeno besedilo Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje in se seznanili s Poročilom o delu SAŠA inkubatorja za leto 2020.

Naslednja seja sveta bo predvidoma meseca oktobra.

PR: Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje