Categories
Šport

Projekt Slovenska bakla zaključen z nasmehi tisočih Slovencev

PTUJ – Foto: Jan Gregorc

Tako rekoč ob isti uri, ko je v Tokiu zagorel olimpijski ogenj, se je slovenska bakla že mudila v zadnji izmed 212 slovenskih občin, kolikor jih je obiskala v okviru izjemnega projekta Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez in partnerjev v slabih treh mesecih. Promocijski projekt Slovenska bakla je bil res edinstven, bržčas pri nas še ni bilo tako združevalne akcije, v kateri bi kdorkoli ali karkoli obiskalo prav vse kotičke Slovenije, torej vseh 212 občin.

Slovenska bakla je popotovanje zaključila tam, kjer se je pred tremi meseci rodila – na Ravnah na Koroškem, kjer je v tamkajšnji jeklarni SIJ Metal, sponzorja OKS-ZŠZ, Slovenske industrije jekla, nastala in potem začela z nabiranjem kilometrov in nosilcev po Sloveniji. Da je povezovalni projekt, s katerim je OKS-ZŠZ po eni strani promoviral olimpizem in olimpijske igre, po drugi strani pa v teh negotovih širil dobro voljo med ljudi in vnašal nasmehe na tisoče obrazov nosilcev in tekačev, uspel, pričajo tako odzivi neposrednih udeležencev kot vseh občin in sponzorjev OKS-ZŠZ. Tudi zadnji dan potovanja Slovenske bakle so v družbi župana Raven na Koroškem, dr. Tomaža Rožena, obiskovalce pozdravili koroški olimpijci Tjaša Oder, Damir Dugonjič, Mirko Bauče, Mojca Sagmaister in Štefan Robač.

Ves čas so bili ob bakli aktivni banka SKB, generalni sponzor OKS-ZŠZ (tudi z nagradno igro, ko so bili izžrebanci med nosilci bakle), Skupina SIJ z izdelavo bakle in jeklenih zapestnic, simbolom udejanjanja jeklene volje, ki so jih prejeli vsi nosilci bakle, vključitvijo njihovih zaposlenih ter družb, ki jih je bakla obiskala in športnikov iz športnih društev, ki jih sponzorirajo. Projektu se je pridružila tudi Toyota Adria z uradnim vozilom in Zavarovalnica Allianz. Projektno so se z aktivnostmi na nekaterih dogodkih pridružili še sponzorji OKS-ZŠZ Coca Cola, Telekom Slovenije, BTC City, Slovenske železnice, Luka Koper, Petrol, Pivovarna Laško Union in Radiotelevizija Slovenija.

Bakla je torej v 82 dneh obiskala vseh 212 občin v Sloveniji, ustavila se ni zgolj v eni, v Moravčah, ki se ni želela pridružiti projektu. Prav povsod je bila plamenica iz recikliranega jekla in bukovega lesa prisrčno sprejeta, četudi so nekatere občine vložile ogromno napora in idej v izvedbo teka, spet drugje je bil obisk bolj enostaven in hiter, a vseeno prijeten. Nekajkrat je bila bakla izpostavljena vremenskim izzivom, maja je bila pogosto premočena, junija ob vročinskem valu prepotena, toda niti silovit veter v Goriških brdih, niti toča v velikosti frnikol med porabskimi Slovenci

Tudi nosilcem ni prišla do živega. Idej in pobud je bilo v občinah ogromno. Tako je bakla Slovenijo spoznavala z različnimi oblikami prevoza, bila je v avtu, na tovornjaku, traktorju, vozu, kočiji, smučeh, pa tudi na vlaku, letalu in padalu.

Prevažala se je po slovenskih rekah, jezerih in morju, bila je na jadrnici, kajaku, kanuju, raftu, splavu, brodu, pa seveda na konju, kolesu, rolkah, gokartu, smučarski skakalnici in celo v plezalni navezi. Zibala se je na Savi, Dravi, Soči, Krki, Muri, Savinji, Sotli in Kolpi, nekajkrat je skočila s padalom, se spustila v čudovite slovenske jame od Postojnske in Škocjanskih do Županove in Vražje, se dotaknila najnižje točke Slovenije, podmorskega Triglava 38 metrov pod gladino v Piranskem zalivu, obiskala pa je tudi tri skupnosti zamejskih Slovencev, saj je skočila čez mejo v Trst, Gornji Senik in Ljubelj. Razveselili so se jo Romi v Pušči, edini evropski romski krajevni skupnosti, pa lastniki in direktorji številnih slovenskih podjetij, skorajda vsi župani in županje, mnogi športniki invalidi, otroci s posebnimi potrebami… med nosilci je bilo tudi na desetine pripadnikov gasilskih, jamarskih, konjeniških, kinoloških in drugih društev, domov in društev upokojencev, pa vrhunskih športnikov od nosilcev zlatih olimpijskih kolajn do nadobudnih talentov našega športa. Redna gostja popotovanja slovenske bakle je bila zlata olimpijka Urška Žolnir Jugovar, ki je na pobudo OKS-ZŠZ prevzela naziv ambasadorke projekta in je po vseh koncih Slovenije z baklo pretekla kar nekaj kilometrov.

Veliko navzočih je med odisejado po Sloveniji izrazilo željo, pravzaprav kar pričakovanje, da bi ta edinstven projekt združevanja Slovenije organizatorji ponovili ob naslednjih poletnih olimpijskih igrah v Parizu 2024.

Slovensko baklo v številkah najdete na naslednji strani, fotografije pa na povezavi.

Slovenska bakla v številkah

9.330 nosilcev bakle

7.118 pretečenih kilometrov

82 dni na poti, od tega 64 tekaških dni

Več kot 40.000 prevoženih kilometrov z voziloma Toyote bakline karavane

Več kot 200 metrov palic iz recikliranega jekla Skupine SIJ

Več kot 150 prisotnih županov

Več kot 250 nastopajočih glasbenih skupin, godb, posameznikov

Več kot 700 nosilcev paralimpijcev, športnikov invalidov, oseb z motnjami v duševnem razvoju in otrok s posebnimi potrebami

Približno 20 metrov dolžina najkrajše predaje, približno 3 (v teku) oziroma 12 (na kolesu) kilometrov dolžina najdaljše predaje

28 dni je bil star najmlajši nosilec (v maminem naročju), 92 let najstarejša nosilka

160 nosilcev, izžrebancev nagradne igre banke SKB

Več kot 8.000 fotografij v fotoutrinkih občin na spletni strani bakla.olympic.si

Približno 80 tipkanih strani baklinega dnevnika (baklopis)

PR OKS

Categories
Kmetijstvo

Na 5. seji Sveta KGZS: O PRIHODNOSTI KMETIJSTVA IN PRESKRBE S HRANO PO LETU 2023


Člani Sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije so na 5. redni seji, v prisotnosti pristojnega ministra in njegove ekipe, obravnavali predlog Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.Na sedežu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) je pod vodstvom predsednika KGZS Romana Žvegliča danes potekala 5. redna seja Sveta KGZS. Na njej so člani sveta in strokovni sodelavci zbornice obravnavali predlog Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027. V njem so zapisane ključne prioritete in intervencije skupne kmetijske politike (SKP) po letu 2023, ki prinašajo spremembe. Odprtih je več vsebinskih in finančnih možnosti, čas za javno razpravo je izjemno kratek. Na seji je sodeloval minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS dr. Jože Podgoršek s sodelavci.


V večurni razpravi so člani Sveta KGZS izrazili različna stališča z vidika svojih območij in kmetijskih sektorjev. »Danes podani predlogi svetnikov KGZS so osnova za pripravo pripomb na ministrski predlog. Na zbornici se trudimo uskladiti prioritete in različne interese naših članov. Za obstoj slovenskega kmetijstva je nujno, da je predlog Slovenije usklajen in dobro pripravljen. Evropska sredstva kljub vsemu pomenijo pomemben del prihodka naših kmetij,« poudarja predsednik zbornice. Strokovne službe KGZS bodo vse predloge obravnavale, uskladile in pripravile predlog za obravnavo na naslednji seji sveta zbornice, ki bo potekal v sredini avgusta.


»Na podlagi rezultatov javnih razprav, bo strateški načrt ustrezno spremenjen. Upam, da ga bomo skupaj z izračuni lahko konec avgusta predstavili na sejmu AGRA,« je med drugim povedal minister ter izpostavil, da se bo trudil za čim bolj usklajen predlog, ki bo upošteval posebnosti slovenskega kmetijstva.


Predlog Strateškega načrta SKP 2023-2027 je obsežen dokument na 368 straneh in po mnenju članov Sveta KGZS v mnogih delih vsebinsko pomanjkljivo pripravljen, pri nekaterih intervencijah manjkajo izvedbeni finančni podatki. Med drugim predlog prinaša prenos 150 milijonov EUR iz neposrednih plačil iz naslova skupne kmetijske politike na ukrepe programa razvoja podeželja. Posledično to pomeni zmanjšanje višine proizvodno vezanih plačil, plačil shem za podnebje in okolje ter dopolnilne dohodkovne podpore za mlade kmete ter vpliva na višino proizvodno vezanega plačila. Člani sveta so v razpravi izrazili nasprotovanje prenosu sredstev iz neposrednih plačil, ker pa so vsebine programa razvoja podeželje zelo razvojno pomembne predlagajo, da se sredstva za ta namen zagotovi država RS.


Člani Sveta KGZS so izpostavili, da so investicijska sredstva namenjena naravovarstvenim vsebinam nesorazmerno razdeljena in neuravnotežena glede na ostale sektorje in vrste kmetovanja. Prav tako so izrazili nasprotovanje uvedbi vavčerskega sistema kmetijskega svetovanja, ki bi izničil več desetletij razvoja javno dostopne storitve kmetijskega svetovanja v Sloveniji. 


Svoje delovanje je na današnji seji predstavil varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano Igor Hrovatič, ki je poudaril pomen močne verige preskrbe s hrano v Sloveniji in kot najšibkejši ter najbolj ogrožen člen izpostavil primarne pridelovalce. »V res težkih razmerah, tudi zaradi slabega odkupa, so predvsem rejci mesa ter zelenjave,« je med drugim povedal tudi direktor KGZS Janez Pirc ter izrazil razočaranje nad odločitvijo Državnega zbora RS, ki ni potrdil nadaljnje obravnave predlagane novele predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, v katerega je vključena tudi poenostavitev delovanja sistema DDV za kmete. “Še naprej se bomo prizadevali za uveljavitev zahteve, da se obvezni vstop v sistem DDV odpravi,” je zaključil. 

PR KGZS

Categories
Splošno

Zasedanje konference pogodbenic Baselske, Rotterdamske in Stockholmske konvencije

Od 26. do 30. julija bo potekalo virtualno trojno zasedanje konferenc pogodbenic »Globalni sporazumi za čist planet: ustrezno ravnanje s kemikalijami in odpadki«: 15. zasedanje Konference pogodbenic Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja (BC COP-15); 10. zasedanje Konference pogodbenic Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za nekatere nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (RC COP-10), in 10. zasedanje Konference pogodbenic Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (SC COP-10).

Slovenija bo zastopala EU in njene članice, ter vodila usklajevanja stališč držav članic EU za zasedanja konferenc pogodbenic konvencij. Države pogodbenice se na trojnem zasedanju sestanejo vsaki dve leti, da bi sprejeli odločitve za zaščito zdravja ljudi in okolja pred škodljivimi kemikalijami in odpadki. Tokratnemu virtualnemu zasedanju bo predvidoma junija 2022 sledilo zasedanje v Ženevi.

PR Ministrstvo za okolje in prostor

Categories
Splošno

Pojasnila glede povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas

V okviru sprejetega Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), ki velja od 14. julija 2021, so bili nekateri obstoječi ukrepi podaljašni, dodani pa so bili tudi novi, dodatni ukrepi, predvsem na področju turizma in gostinstva ter na področju športa in kulture. Nekateri ukrepi so urejeni na novo, kar velja tudi za ukrep povračila nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas.

Ukrep povračila nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas velja od 1. julija 2021 do 30. septembra 2021, z možnostjo podaljšanja s sklepom vlade, vendar ne dlje kot do 31. decembra 2021.

Delodajalec lahko uveljavi pravico do delnega povračila nadomestila plače z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom. Če je delodajalec delavcem skrajšani delovni čas odredil že pred uveljavitvijo ZIUPGT za obdobje od 1. julija 2021, lahko vloži vlogo v 15 dneh od uveljavitve ZIUPGT.

Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve je objavilo posodobljena pojasnila k prenovljenemu ukrepu povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas.

PR MGRT

Categories
Avtomobilizem Gospodarstvo Splošno

StartUp program za trajnostno mobilnost

TOYOTA STARTUP POSPEŠEVALNIK: KLIC PO INOVACIJAH MOBILNOSTI ZA VSE IN TRAJNOSTI

 • Toyota in digitalna poslovna šola ISDI začenjata skupno akcijo, s katero spodbujata različna start-up podjetja k inovacijam na področjih trajnostne mobilnosti in mobilnosti za vse.
 • Izbrali bodo do pet start-up podjetij, ki bodo lahko sodelovala v posebnem pospeševalnem programu, ki se bo začel oktobra 2021.
 • Izbranim start-up podjetjem bodo na voljo tudi sredstva, s pomočjo katerih bodo skupaj z znamko Toyota lahko razvijali svoje koncepte, ki jih bodo predstavili na posebnem demonstracijskem dnevu, ki bo na sporedu maja 2022.

Toyota Motor Europe (TME) v sodelovanju z digitalno poslovno šolo ISDI začenja s posebnim pospeševalnim programom, s pomočjo katerega bodo različna start-up podjetja spodbujali k iskanju novih izvirnih rešitev za vizijo Mobility for All (Mobilnost za vse) in trajnost. Petčlanska žirija, ki jo bodo sestavljali direktorji in strokovnjaki z različnih področij, bo izbrala do pet prijavljenih podjetij, ki bodo dobila priložnost sodelovanja na 6-mesečnem pospeševalnem programu, ki se bo začel oktobra 2022. Izbranim start-up podjetjem bo na voljo tudi poseben sklad, s pomočjo katerega bodo skupaj z znamko Toyota lahko razvijali svoje koncepte, ki jih bodo predstavili na posebnem demonstracijskem dnevu, ki bo na sporedu maja 2022.

Toyota nadaljuje svoje partnerstvo s ISDI, s katero so organizirali že prvo izdajo podobnega pospeševalnega programa. Tudi tokrat iščejo inovacije na štirih področjih:

(1) Mobilnost za vse

 • Toyota išče inovativne mikro mobilnostne rešitve, ki nudijo asistenco pri gibanju in olajšujejo življenja ljudi s posebnimi potrebami.
 • Poleg tega želijo zagotoviti vsesplošno vključenost vseh ljudi in jim omogočiti vsestransko mobilnost.

(2) Ogljično nevtralna ciklična družba

 • Na tem področju Toyota išče rešitve, ki bodo pomagale na poti do ogljične nevtralnosti (kemikalije, goriva, minerali). Poleg tega iščejo tudi nove tehnike za shranjevanje goriv.
 • Zanima jih izničenje emisij CO2 in rešitve, ki segajo onkraj ničelnih stopenj emisij.​

(3) Ponovna uporaba plastike

 • Na tem področju Toyota išče rešitve za ponovno uporabo, reciklažo in popravilo različnih oblik plastike.
 • Na ta način želijo zmanjšati količino odpadne plastike in spodbuditi njeno krožno uporabo.

(4) Ekosistem življenjskega cikla ogljičnega odtisa

 • Na tem področju Toyota išče rešitve, s katerimi bodo tudi kupce in uporabnike spodbujali k zmanjševanju svojega ogljičnega odtisa in na ta način prispevali k okoljski osveščenosti družbe.
 • Posameznikom bodo pomagali pri razumevanju okoljskega vpliva izdelkov, ki jih uporabljajo. Dobavitelje pa bodo spodbujali k učinkovitejši izdelavi izdelkov.

Zmagovalnim start-up podjetjem bo med drugim omogočen tudi nadaljnji razvoj njihovih rešitev in možnost poslovnega sodelovanja s TME.

“Start-up pospeševalnik je odsev naše zaveze Beyond Zero, s katero želimo ljudi vzpodbuditi k ustvarjanju inovacij in pobud, ki bodo pomagale izboljšati mobilnost ljudi, olajšati življenja ljudi, izboljšati družbo in ohraniti naš planet. V ISDS smo našli enakomislečega partnerja, s katerim bomo še lažje poiskali nove rešitve,” pravi Monica Perez Lobo, vodja trajnostnega programa pri Toyota Motor Europe.

“Izjemno ponosni smo, da lahko sodelujemo s korporacijo Toyota. Prepričani smo, da bomo s skupnimi močmi našli nekaj novih rešitev, ki bodo spremenila pravila igre na področjih trajnostne mobilnosti in trajnostnih mobilnostnih ekosistemov, ” pa je dejal Nacho De Pinedo, direktor in soustanovitelj ISDI.

VEČ INFORMACIJ


Rok za prijavo je 14. september. Prijave so možne preko tega linka.

PR Toyota Adria

Categories
Šport

NAJ SE IGRE ZAČNEJO!

V TOKIU SE ZAČENJAJO OLIMPIJSKE IGRE, KI POMENIJO ŽAREK UPANJA.

Olimpijske igre so že več kot 100 let največje druženje športnikov z vsega sveta. V zadnjih desetletjih so v glavnem potekale v znamenju znamenitih treh besed “Citius, altius, fortius” (Hitreje, višje, močneje). Letos se je temu triu pridružila tudi beseda skupaj. Na nek način se igre vračajo k svojemu bistvu, oziroma k načelu “Pomembno je sodelovati in ne zmagovati”, ki ga je izrekel ustanovitelj olimpijskih iger moderne dobe baron Pierre de Coubertin. Verjetno to sploh še nikoli ni bilo tako pomembno kot letos. Svet se je namreč zaradi pandemije znašel v izjemno težki in nepričakovani situaciji. In prav zaradi tega olimpijske igre v Tokiu predstavljajo nekakšen žarek upanja, kot se je izrazil predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach.

Toyota je že pred nekaj leti postala sploh prvi mobilnostni partner Mednarodnega olimpijskega komiteja, Mednarodnega paralimpijskega komiteja ter številnih nacionalnih komitejev. Poleg tega pa je tudi globalni partner iger v Tokiu. Pravzaprav gre za enega izmed največjih in najbolj kompleksnih športnih partnerstev v zgodovini.

Korporacija Toyota je vzporedno s pripravami na igre začela tudi svojo preobrazbo iz klasičnega avtomobilskega proizvajalca v dobavitelja trajnostnih mobilnostnih storitev. Prav za igre v Tokiu so zasnovali številna samovozeča in okolju prijazna brezemisijska vozila, s katerimi napovedujejo prihodnost mobilnosti, ki ne bo izključevala nikogar. Na ta način spodbujajo demokratični dostop do mobilnosti ne glede na spol, raso, starost in morebitne telesne omejitve. Prepričani so, da je svoboda gibanja ključna za to, da lahko ljudje najdejo in izklešejo svoje talente ter uresničujejo svoje sanje in nemogoče spremenijo v mogoče.

Zato so ustanovili tudi takoimenovani Global Team Toyota, ki ga sestavljajo številni športniki in parašportniki z vseh koncev sveta. Na igrah bomo skupaj stiskali pesti predvsem za to, da bodo njihove sanje postale resničnost in da bodo njihove zgodbe v navdih vsem tistim, ki še zbirajo moč in pogum za odločilni prvi korak, s katerim bodo začeli svojo “nemogočo” misijo. Vsakdo jo nosi v sebi, potreben je le tisti prvi impulz, ki jeziček na tehtnici premakne v pravo smer.

“Navijali bomo za člane Global Team Toyota, ne glede na to, pod katero zastavo tekmujejo. Osebno bom za njih navijal kot za svoje otroke, ko so nastopali na šolskih tekmovanjih,” se iger veseli Akio Tojoda, predsednik Toyota Motor Corporation.

Navijali pa bomo tudi za slovenske olimpijce in paralimpijce. Tokrat imamo v Tokiu izjemno močno ekipo in tudi nekaj resnih kandidatov za medalje. Zaradi tega lahko upravičeno upamo, da bodo za slovensko odpravo igre v Tokiu 2020 tako uspešne kot so bile leta 1964, ko je v japonski prestolnici kraljeval legendarni gimnastičar Miroslav Cerar, ki je takrat v velikem slogu osvojil zlato medaljo na konju z ročajem in bronasto na drogu. Eden izmed najboljših slovenskih športnikov je tokrat v Tokiu vodja naše reprezentance, sicer pa je tudi ponosni ambasador znamke Toyota. Naj se igre končno začnejo!

OLIMPIJSKE ZANIMIVOSTI

MASKOTI – MIRAITOWA IN SOMEITY

Junaka Olimpijskih in Paralimpijskih iger v Tokiu bosta tudi maskoti Miraitowa in Someity. Miraitowa je uradna maskota Olimpijskih iger v Tokiu 2020. Njeno ime izvira iz japonskih besed mirai (prihodnost) in towa (večnost). Someity je uradna maskota Paralimpijskih iger v Tokiu 2020. Tudi njeno ime ima pomen v japonskem jeziku: beseda someijošino označuje posebno vrsto češnjevega cveta, hkrati pa je tudi fraza, ki pomeni “tako mogočen”.

 LONDON 2012 JE BIL ZGODOVINSKI TRENUTEK ENOTNOSTI.

Prehodile so dolgo pot od golih tekmovalk in nevključenih športnic do današnjih polnopravnih članic olimpijskega gibanja. V tem oziru so bile londonske igre 2012 prelomne. Zaradi mnogih dejavnikov jih lahko poimenujemo kar ženske igre. Zakaj? To so bile sploh prve poletne olimpijske igre v zgodovini, na katerih so ženske lahko tekmovale prav v vseh športih. Vsaka država udeleženka pa je na igre v London poslala vsaj eno športnico.

PRVE PARALIMPIJSKE IGRE

Prve Paralimpijske igre so bile na sporedu v Rimu 1960. Takrat so na ta način vojnim veteranom omogočili rehabilitacijo in jim dali priložnost za tekmovanje. Že pred tem so športniki z različnimi telesnimi omejitvami nastopali na nekaterih olimpijskih igrah. Ko so bile leta 1904 olimpijske igre na sporedu v St. Louisu, je gimnastičar George Eyser, ki je nastopal z leseno nogo, osvojil kar šest zlatih medalj.

Danes imajo vsi športniki invalidi možnost nastopanja na paralimpijskih igrah. Leta 2014 je egiptovski namiznoteniški igralec Ibrahim Hamato, ki je brez rok in nog, postal svetovni prvak v para namiznem tenisu, tako da je lopar držal v ustih.

SIMBOL PRIJATELJSTVA

Ko je leta 1936 na igrah v Berlinu temnopolti atlet Jesse Owens osvojil štiri zlate medalje in osmešil nacistične oblasti, sta dva skakalca v višino s palico spisala povsem drugačno zgodbo. Japonska prijatelja Suhei Našida in Sueo Oe sta dosegla povsem identičen izid. Potem naj bi dodatna serija določila, kdo bo nosilec srebrne medalje in kdo bo dobil bronasto medaljo. Prijatelja sta zavrnila ta scenarij in sta svoji medalji prerezala na pol ter tako ustvarila novi medalji prijateljstva.

OLIMPIJSKI OGENJ VEDNO GORI.

Bila je na Trgu sloge v Parizu, bila je na razburkanem morju in celo v vesolju. Premagala je močne vetrove in huda neurja. Ne motita je ne hud mraz ne peklenska vročina. Pravzaprav je odporna na še tako surove vremenske razmere. Olimpijska bakla je bila povsod. Če bi se slučajno zgodilo, da bi ugasnila, je vedno pri roki rezervna, ki je bila prav tako prižgana v Grčiji. Nikoli ni oddaljena več kot 30 sekund.

KAJ PREDSTAVLJAJO OLIMPIJSKI KROGI?

Pet olimpijskih krogov simbolizira pet celin našega planeta. Njihove barve pa so bile izbrane zato, ker se najbolj pogosto pojavljajo na zastavah večine držav udeleženk.

IMENA ZMAGOVALCEV SO VTISNJENA V STENE STADIONOV.

Dobitniki medalj niso le del zgodovine držav, ki jih zastopajo, temveč so tudi pomembni tvorci olimpijske zgodovine. Imena zmagovalcev so vedno vklesana v zidove stadionov. Na ta način je njihova zapuščina za vedno vklesana v kamen.

TRADICIONALNI UGRIZ OLIMPIJSKE MEDALJE

Verjetno se opazili, da številni športniki na razglasitvi zmagovalcev simbolično ugriznejo v svojo medaljo. Le zakaj to počnejo? Ta tradicija sega daleč v preteklost, ko so trgovci na ta način preverili, da so kovanci iz prave kovine, oziroma da niso iz svinca. Kovanec iz svinca bi bil namreč mehak in bi se v njem poznala sled zob. V kovancu iz zlata ali srebra pa seveda ne.

Olimpijske medalje niso iz zlata, so pa pozlačene s pravim zlatom. V resnici so v glavnem izdelane iz srebra. Tako je bilo včasih in tako je še danes. Zadnjič so bile izdelane povsem iz zlata na igrah leta 1904 v St. Louisu.

PR Toyota Adria

Categories
Družabno Film Kultura Splošno Turizem

17. Grossmann → zaključek festivala v soboto, 24. julija

V Soboto, 24. 7. bomo sklenili 17. festival fantastičnega filma in vina – Grossmann, ki je letos nanesel 36. celovečercev, 34. kratkih filmov in 9 dokumentarcev. Zadnji dan bomo tako odvrteli še nekaj filmov, podelili vse mačke, se čudili zombijem, okušali prleške dobrote ter se sukali na muziko Mnosturmental in Ezy Rider.

ZAKLJUČEK 17. FESTIVALA GROSSMANN, SOBOTA 24. 7.

Sobota, 24. 7.

Kino Kulturni dom Ljutomer
► 12.00  PEPELKO IN SKALNI TROL • Začarani kino
Režija: Mikkel Brænne Sandemose • NO, 104′ • Jezik: nor; Podnapisi: slo
► 15.00  NI VRNITVE • Izven tekmovalnega programa
Režija: David Victori • ES, 92′  • Jezik: špa; Podnapisi: ang, slo
► 17.00  TEDDY • Hudi maček
Režija: Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma • FR, 88′ • Jezik: fr; Podnapisi: slo
► 19.00  BENNY TE IMA RAD • Izven tekmovalnega programa
Režija: Karl Holt • GB, 94′ • Jezik: ang; Podnapisi: slo

Kino na prostem Glavni Trg Ljutomer
► 15.00  MONSTRUMENTAL in EZY RYDER • koncert
► 18.00 MIMOVOZ ZOMBIJEV
► 20.00  ZAKLJUČNA PRIREDITEV • podelitev nagrad
Povezuje: Andrej Mernik
► 21.00  PSYCHO GOREMAN • Izven tekmovalnega programa 
Režija: Steven Kostanski • CA, 95′ • Jezik: ang; Podnapisi: slo
► 23.00  ČAROVNICA: 1. DEL – PREVRAT • Retrospektiva: Južnokorejska grozljivka
Režija: Hoon-jung Park • KR, 125′ • Jezik: kor; Podnapisi: ang, slo

Kino na prostem Mestna Hiša Ljutomer
► 22.00  FILMI IZ DELAVNICE • Mala delavnica groze
► 22.15  BLOK 2 | 8 kratkih • Melies d’argent
RU, FR, ES, SI, GB, FI, GR, 106′

PR Grossmannov festival fantastičnega filma in vina

Categories
Splošno

GLASOVANJE ZA NAJLEPŠO ZNAMKO SERIJE EUROMED POSTAL

Skupne izdaje znamk poštnih operaterjev, ki so člani združenja Euromed Postal, so stalnica že od leta 2014, ko je izšla prva znamke te serije. Za leto 2021 je bila razpisana skupna tematika znamk »ročno izdelan nakit Sredozemlja« in tudi letos (12. julija) je izšla znamka v poli s 25 znamkami. Slovenska znamka prikazuje zlate uhane, ki so jih odkrili v rimskodobnem grobišču pri Spodnjih Škofijah, nominala znamke pa je D. Za slovensko znamko je možno  glasovanje na povezavi https://euromed-postal.org/Philately/Voting.

PR Pošta Slovenije

Categories
Splošno

DOSTAVA IZVEN DOMA V PRIHODNOSTI

Vse od finančne krize leta 2008 je medletna rast e-trgovine v skoraj vseh državah več kot 10-odstotna. Pričakujemo pa lahko, da se bo trg približal zrelosti, kar pomeni, da bo rast težje doseči. Da bi ohranila svojo učinkovitost, bodo (poštna) podjetja začela še bolj optimizirati svoje poslovanje.

Pomembna priložnost za večjo učinkovitost dostave je optimizacija poslovanja na zadnjem kilometru, ki sicer predstavlja velik del skupnih stroškov, zato lahko v zadnjih mesecih beremo številna sporočila poštnih operaterjev in kurirskih podjetij ter ponudnikov paketomatov, da hitro širijo omrežja paketomatov (in druge alternativne možnosti dostave) in z njimi povezane storitve.

Na podlagi analize trenutnih trendov dostave na več kot 25 trgih in globalne analize stopenj rasti omrežij izven doma je verjetno, da bo dostava izven doma v prihodnje dosegla 40 odstotkov količine paketov na vseh trgih, nordijske države pa že sedaj dosegajo več kot 70 odstotkov dostave prek paketomatov, paketnikov ipd.

PR Pošta Slovenije

Categories
Splošno

POSTEUROP – POŠTA SLOVENIJE IZBRANA MED PET NAJBOLJŠIH PRAKS NA PODROČJU OKOLJA

Prva sončna elektrarna na strehi logistične pošte v Celju

V okviru združenja evropskih poštnih operaterjev PostEurop je bila Pošta Slovenije v okviru natečaja Coup de Coer med 21 posredovanimi prijavami izbrana med pet  najboljših praks na področju okolja, kar je odraz uspešnega dela na področju energetske učinkovitosti.

Sodelovala je s projektoma prvo e-dostavno vozilo (kombi) in prva sončna elektrarna v Pošti Slovenije. To sta le dva od številnih projektov, ki jih izvaja v skladu s strategijo energetske učinkovitosti in korporativno strategijo Skupine Pošta Slovenije, ki do leta 2025 zasleduje vrsto smelih ciljev. V zadnjih dveh letih je Pošta Slovenije testirala različna električna prevozna sredstva – tako iz segmenta dvokoles, ultralahkih dostavnih vozil (trikolesniki in štirikolesniki), lahkih dostavnih vozil, srednjih dostavnih vozil ter celo tovornjakov ter v letu 2020 povišala delež e-vozil v voznem parku na 7,7 %. Do leta 2025 namerava doseči 46 % delež. Pošta Slovenije ima enega največjih voznih parkov v Sloveniji – poleg več kot 1.400 dostavnih dvoslednih vozil, še  več kot 1.800 različnih tipov dvokoles, lahkih trikolesnikov in lahkih štirikolesnikov.

Skupina Pošta Slovenije si bo prizadevala tudi za 12 % znižanje porabe goriva za prevozna sredstva glede na leto 2018 ter 55 % delež porabljene energije iz obnovljivih virov v stavbah. Ogljični odtis želi zmanjšati za 14 % glede na leto 2018. Prizadevala si bo za nižanje celotne energije na letni ravni na površino stavbe za 6,4 % glede na leto 2018. Za ukrepe na področju ekologije in varstva okolja  so do leta 2025 predvidena sredstva v višini 25,7 milijona EUR.

PR Pošta Slovenije