Categories
Splošno

MVP – Mladi v praksi / Vabilo na zaključno konferenco projekta

Pozdravljeni,

projekt MVP – Mladi v praksi, ki smo ga preteklo leto in pol izvajali v MC Krško, skupaj s konzorcijskima partnerjema Celjskim mladinskim centrom in Mladinskim centrom Bit Črnomelj, se počasi približuje h koncu.

četrtek, 2. septembra 2021, vas zato ob 11. uri prijazno vabimo v Veliko dvorano na Grad Rajhenburg, kjer bomo predstavili rezultate in proslavili uspešen zaključek projekta na Zaključni konferenci projekta MVP – Mladi v praksi.

PROGRAM ZAKLJUČNE KONFERENCE:

 • glasbeni nastop: Robert Petan in Maja Weiss
 • nagovor: Silvo Krošelj, podžupan Občine Krško,
 • nagovor: mag. Dolores Kores, direktorica Urada RS za mladino
 • nagovor: Manuela Bojnecdirektorica MC Krško,
 • predstavitev rezultatov projekta MVP: vodja projekta Snežana Čović in strokovna sodelavka na projektu Tanja Brate,
 • nagovor: Polona Mirt, direktorica ZRSZ Območna služba Sevnica,
 • nagovor: Senta Jevšenak, predstavnica konzorcijskega partnerja Celjski mladinski center,
 • nagovor: Jurij Matkovič, predstavnika konzorcijskega partnerja Mladinski center BIT Črnomelj,
 • predstavitev primerov dobre prakse naših udeležencev projekta MVP: predavatelji in udeleženci MVP,
 • glasbeni nastop: Robert Petan in Maja Weiss
 • pogostitev.

Veseli bomo v kolikor se boste lahko odzvali našemu povabilu in s tem oplemenitili dogodek ob zaključku uspešno izvedenega projekta.Zaradi lažjega načrtovanja in upoštevanja ukrepov NIJZ (za vse udeležence je pogoj PCT), vas prosimo, da potrdite svojo udeležbo z odgovorom na ta e-mail. 

PR: Mladinski center Krško

Categories
Družabno

EUROPARKOVA EKOLOŠKA TRŽNICA VSAKO SREDO OD 14H DO 19H

Vse, ki prisegate na biološko pridelano hrano, vsako sredo od 14h do 19h vabimo na Europarkovo ekološko tržnico v nakupovalno ulico v pritličju, kjer se vam predstavljajo številni pridelovalci in vam ponujajo certificirane biološko pridelane pridelke in izdelke.

PR: Europark

Categories
Tehnologija

Novost na slovenskem trgu: SUPR mobilni paket za mlade, ki prinaša vsak mesec več gigabajtov

Ljubljana, 1. september – Telekom Slovenije od 1. septembra dalje mladim ponuja novost – SUPR mobilni paket, ki s svojo inovativnostjo, atraktivnostjo in nizko ceno odgovarja potrebam mladih po hitri in varni komunikaciji kjerkoli in kadarkoli. Posebnost SUPR mobilnega paketa je, da se količina gigabajtov v njem vsak mesec povečuje, poleg tega pa ob vključenih 100 gigabajtih nudi možnost neomejenega interneta med vikendi ali med tednom, vključuje pa tudi neomejene klice in sporočila. SUPR spodbuja odkrivanje lepot Slovenije, saj vsak obisk lokacij, označenih kot gigaspot, nagradi z dodatnimi brezplačnimi gigabajti – za vedno.

100 gigabajtov na začetku, nato vsak mesec več

V SUPR paket so pri Telekomu Slovenije vključili le najboljše sestavine:

 • neomejene klice in sporočila SMS doma in pri gostovanju v državah območja EU-tarife, vključno z 8,9 gigabajtov prenosa podatkov v območju EU-tarife;
 • v Sloveniji bo SUPR naročnik vsak mesec lahko za začetek prenesel 100 gigabajtov podatkov, nato pa bo za vsak mesec zvestobe dobil dodaten gigabajt in ga ohranil za vedno. S tem bo SUPR tudi pripravljen na prihodnost, ko bodo potrebe po gigabajtih še večje;
 • SUPR naročniki bodo z odkrivanjem gigaspotov po Sloveniji pridobili še več dodatnih gigabajtov in jih ohranili za vedno;
 • SUPR omogoča izjemno hiter internet v prvem 5G omrežju Slovenije s hitrostjo do 300/50 Mb/s;
 • v paket sta vključeni storitvi VoLTE in VoWiFi. Slednja omogoča pogovore prek omrežij WiFi kjerkoli po svetu brez dodatnih stroškov gostovanja.

Izjemna cena, SUPR Vikend in SUPR Dan

SUPR paket za mlade ima izjemno ceno. Mesečna naročnina je zgolj 16 evrov. Dodatno sta na voljo še storitvi SUPR Vikend in SUPR Dan. Naročnik lahko samo za 1 evro dokupi 24 ur neomejenih gigabajtov s storitvijo SUPR Dan. Kaj pa neomejeni vikendi? Tudi. SUPR za 1 evro doplačila nudi povsem neomejene gigabajte cel vikend, in sicer od 17. ure v petek do 4. ure zjutraj v ponedeljek.

Gigaspoti za dodatne gigabajte

V septembru bodo po vsej Sloveniji zaživeli prvi gigaspoti. Naročnik SUPR paketa bo lahko na izbranih lokacijah za vedno pridobil dodatne gigabajte, ki se bodo prišteli njegovim mesečnim količinam. Obisk vsakega gigaspota bo naročniku SUPR paketa prinesel en dodaten gigabajt. Lokacije gigaspotov bodo razkrite v mobilni aplikaciji Moj Telekom, s katero bo naročnik na vsaki lokaciji osvojil gigabajt (prek NFC).

Kdo lahko sklene SUPR paket?

Naročnino na SUPR paket lahko sklenejo mladi od 15. do 31. leta. Paket SUPR in zbrane količine naročniku ostanejo tudi po dopolnjenem 31. letu, ko se v paketu obračuna le dodatek v višini 3 evre na mesec.

Več o SUPR ponudbi na: ts.si/supr.

PR: Telekom Slovenije

Categories
Finance

LIBOR za švicarski frank se s prihodnjim letom umika, nadomestil naj bi ga SARON

Referenčna obrestna mera LIBOR, ki kotira v številnih tujih valutah, med drugim v švicarskih frankih (CHF) in tako služi kot podlaga za vrsto finančnih pogodb v Evropi in globalno, denimo tudi za hipotekarna posojila, s 1. januarjem prihodnje leto ne bo več objavljena, zato naj bi se v pogodbah za izračun obresti kot nadomestna referenčna obrestna mera začel uporabljati SARON. 

LIBOR (London Interbank Offered Rate), londonske medbančne obrestne mere, izračunava in objavlja upravljalec referenčnih vrednosti ICE Benchmark Administration. Marca letos je organ za finančno poslovanje (angl. Financial Conduct Authority – FCA) v Združenem kraljestvu sklenil, da bo panel bank, ki sodelujejo pri določanju obrestne mere, z 31. decembrom 2021 prenehal objavljati vrednosti LIBOR-ja za določene valute, tudi za švicarski frank, kar bo vplivalo na nove in obstoječe kreditne ter druge finančne pogodbe, ki so indeksirane z obrestno mero LIBOR. 

Ker LIBOR za švicarski frank s 1. januarjem 2022 ne bo več objavljen, je za zagotovitev pravne varnosti pogodbenih strank ob prenehanju objavljanja referenčne obrestne mere treba določiti nadomestno obrestno mero na način, da je v Evropski uniji enotno zagotovljena predvidljivost in transparentnost ter nemoteno nadaljnje izvajanje pogodb. Od 1. januarja 2022 dalje se bo predvidoma v pogodbah za izračun obresti postopno pričela uporabljati nadomestna referenčna obrestna mera. Švicarska nacionalna delovna skupina za referenčne obrestne mere za švicarski frank (National Working Group on Swiss Franc Reference Rates) priporoča uporabo nadomestne referenčne obrestne mere SARON (Swiss Average Rate Over Night oz. švicarska povprečna obrestna mera preko noči). Ključna lastnost te sestavljene obrestne mere je, da je določena na podlagi dejanskih obrestnih mer za preteklo obdobje, npr. za pretekli mesec, tri, šest ali za dvanajst mesecev. Institucija, potrjena za objavo in izračunavanje referenčne obrestne mere SARON po različnih metodah, je SIX Financial Information AG. SIX je vpisan v registru referenčnih vrednosti, ki ga vodi Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA).

Nadomestne obrestne mere so bile razvite za zagotovitev nadaljnje uporabe referenčne obrestne mere in ohranitev nemotenega nadaljnjega izvajanja pogodb, če bi prvotno dogovorjene obrestne mere (v konkretnem primeru LIBOR za švicarski frank) prenehale obstajatiUdeleženci na trgu morajo po uvedbi nadomestne obrestne mere zagotoviti čim boljšo usklajenost pogodbe s prvotno pogodbo, t.j. da bo LIBOR nadomestila referenčna obrestna mera, ki je predvidljiva, transparentna in poštena. Obrestna mera SARON je bila prepoznana kot ustrezna nadomestna obrestna mera za CHF LIBOR.

Ključne informacije o reformi referenčnih obrestnih mer in prenehanju LIBOR-ja

Ker so referenčne obrestne mere gospodarsko tako pomembne, je ključno, da se njihova zanesljivost zagotovi z jasno strukturo upravljanja in transparentno metodologijo, zaradi česar je bila potrebna reforma področja referenčnih vrednosti.

Z Uredbo (EU) 2016/1011 o referenčnih vrednostih (Uredba BMR), ki je začela veljati 1. januarja 2018, je Evropska unija med prvimi oblikovala celovit, zakonsko zavezujoč regulativni režim v zvezi s finančnimi referenčnimi vrednostmi. V skladu z Uredbo BMR je dovoljena uporaba samo tistih referenčnih vrednosti, katerih upravljalec ima dovoljenje nacionalnega regulatorja in je vpisan v registru referenčnih vrednosti, ki ga vodi Evropski organ za vrednostne papirje in trge kot nadnacionalni nadzorniški organ na ravni Evropske unije.

Opomba: Navedene informacije odražajo trenutne okoliščine, povezane s prehodom na novo referenčno obrestno mero, ki naj bi zagotovila enotno nadomestilo LIBOR na ravni Evropske unije in se lahko še spremenijo. Vse podrobnosti še niso dorečene, zato informacije, predstavljene na tem mestu, še niso celovite, niti izčrpne. Obvestilo je namenjeno zgolj uvodnemu obveščanju javnosti o pričakovanih spremembah referenčnih obrestnih mer LIBOR za švicarski frank. Ko bodo v okviru Evropske unije sprejete dokončne odločitve v zvezi z reformo referenčnih obrestnih mer, bomo te informacije dopolnili. 

Najpogostejša vprašanja in odgovori ob spremembi referenčne obrestne mere

Kaj so referenčne obrestne mere?

Referenčne obrestne mere so tržne obrestne mere, ki se redno posodabljajo in so javno dostopne ter služijo kot izhodišče za določanje obrestnih mer za posamezne bančne storitve. So podlaga za celo vrsto finančnih pogodb, med katerimi so tudi hipotekarna posojila, prekoračitve stanja na računu in kompleksnejše finančne transakcije. Referenčne obrestne mere izračunava neodvisen organ, običajno pa predstavljajo stroške izposojanja denarja na različnih trgih. 

Kje se referenčne obrestne mere uporabljajo?

Referenčne obrestne mere uporabljajo posamezniki in organizacije v celotnem gospodarskem sistemu. Banke jih na primer uporabljajo v kreditnih in depozitnih pogodbah, ki so jih sklenile s fizičnimi in pravnimi osebami.

Referenčne obrestne mere se uporabljajo tudi v kompleksnejših finančnih transakcijah, med katerimi so med drugim opcije, nestandardizirane terminske pogodbe in zamenjave. 

Referenčne obrestne mere pri svojem delu uporabljajo tudi centralne banke. V Evropski centralni banki se lahko npr. na referenčne obrestne mere oprejo pri ohranjanju cenovne stabilnosti v evrskem območju.

Zakaj so referenčne obrestne mere tako pomembne?

Referenčne obrestne mere so koristne, ko so zanesljive, nepristranske in javno dostopne. Če pogodba temelji na zanesljivi referenčni obrestni meri, ne more nobena od strank vplivati na dogovorjeno obrestno mero. Višina obrestne mere ter posledično vrednost pogodbe sta tako nepristransko določena. Ker imajo referenčne obrestne mere v gospodarstvu pomembno vlogo, je ključno, da se njihova zanesljivost zagotovi z jasno strukturo upravljanja in transparentno metodologijo.

Kakšne so naloge upravljalca referenčne obrestne mere?

Naloga upravljalca je zagotavljanje referenčne obrestne mere, zlasti upravljanje mehanizmov za določanje referenčne vrednosti, zbiranje in analiziranje vhodnih podatkov po sprejeti ter transparentni metodologiji, določanje referenčne vrednosti in njeno objavo. Od upravljalca se v izogib navzkrižju interesov pričakuje ustrezna ureditev upravljanja in ohranitev zaupanja v celovitost referenčnih vrednosti.

Kaj je LIBOR?

LIBOR (London Interbank Offered Rate) je referenčna obrestna mera, ki jo sicer upravljajo v Veliki Britaniji, vendar se uporablja po vsem svetu in tako pomembno vpliva na globalni finančni sistem.

Temelji na kotacijah panela bank in vključuje grosistične transakcije nezavarovanih depozitov in primarnih izdaj komercialnih zapisov, potrdil o vlogah strank, kot so: banke, centralne banke, vladne institucije, multilateralne razvojne banke, nebančne finančne institucije in druge vnaprej definirane kategorije strank.

LIBOR obrestna mera poleg CHF kotira tudi v drugih valutah (EUR, USD, JPY, GBP). Vrednosti se izračunavajo za različne ročnosti: od preko noči; enega tedna; 1, 2, 3, 6 in 12 mesecev.

Banke, ki so v panelu izbranih bank za oddajanje kotacij, sporočajo podatke o obrestnih merah, po katerih so si pripravljene izposojati in posojati denar za posamezne ročnosti. Na podlagi tega združenje ICE Benchmark Administration po metodologiji izračuna vrednost LIBOR-ja za pet valut in sedem ročnosti. 

Zakaj se LIBOR ne bo več uporabljal?

Prehod od uporabe LIBOR-ja na druge referenčne obrestne mere je tema pogovorov že vse od leta 2014, ko je Odbor za finančno stabilnost (angl. Financial Stability Board – FSB) pozval k reformi glavnih svetovnih referenčnih obrestih mer. Marca 2021 je Organ za finančno poslovanje (angl. Financial Conduct Authority – FCA) v Združenem Kraljestvu objavil, da bo panel bank, ki sodelujejo pri določanju obrestne mere, z 31. decembrom 2021 prenehal objavljati vrednosti LIBOR-ja za angleški funt, evro, švicarski frank in japonski jen ter ameriški dolar za tedensko in dvomesečno obdobje. Ostale vrednosti LIBOR-ja za ameriški dolar bodo objavljene še do 30. junija 2023. To pomeni, da LIBOR za švicarski frank po 31. decembru 2021 ne bo več objavljena referenčna obrestna mera.  

Velika Britanija je po izstopu iz EU postala t. i. tretja država, zaradi česar je tudi LIBOR obravnavan kot referenčna obrestna mera tretje države. Uredba BMR nadzorovanim subjektom v EU prepoveduje uporabo referenčnih vrednosti tretjih držav, razen, če ima upravljalec dovoljenje nacionalnega regulatorja in je vpisan v registru referenčnih vrednosti, ki ga vodi Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA). LIBOR je trenutno znotraj EU sicer potrjen kot ena izmed primernih referenčnih obrestnih mer.

Kaj je SARON?

SARON (Swiss Average Rate Over Night) je obrestna mera, ki odraža izvedene in zavezujoče kotirane transakcije preko noči na medbančnem trgu v švicarskih frankih. Upravljalec je SIX Financial Information AG. SARON se izračunava kot tehtano povprečje izvedenih transakcij v elektronskem trgovalnem sistemu pri SIX. Izračunava se tekoče in objavlja dnevno. 

Zaradi najavljenega prenehanja objavljanja LIBOR-ja za švicarski frank je delovna skupina za referenčno obrestno mero (National Working Group on Swiss Franc Reference Rates) kot nadomestno obrestno mero za švicarski frank priporočila sestavljeni SARON. Švicarska centralna banka je to priporočilo sprejela in junija 2019 objavila, da bo začela pri vodenju svoje centralno bančne politike uporabljati SARON. Tudi Mednarodno združenje za zamenjave in druge izvedene finančne instrumente (International Swaps and Derivatives Association – ISDA) prepoznava SARON kot osnovo za nadomestilo za LIBOR za švicarski frank.

Upravljanje s podatki SARON je skladno z mednarodnimi standardi za referenčne obrestne mere.

Kakšna je razlika med LIBOR za CHF in SARON?

V finančnih pogodbah s strankami se uporabljajo različne ročnosti LIBOR-ja. Trimesečni LIBOR pomeni npr. obrestno mero, ki je na tekoči datum določena za naslednje tri mesece, za razliko od sestavljenega SARON-a, kjer je obrestna mera za naslednje tri mesece določena na podlagi obrestnih mer iz preteklih treh mesecev.  

SARON je dnevna obrestna mera. Najboljša primerjava z LIBOR-jem je dosežena s preračunom dnevnih podatkov o SARON-u iz preteklega obdobja. To pomeni, da se obrestna mera izračunava iz podatkov za preteklo obdobje, npr. tri pretekle mesece. Takšno obrestno mero imenujemo sestavljena obrestna mera oz. angl. SARON Compound Rate. 

Primerjava zgodovinskih vrednosti pokaže razliko med vrednostmi CHF LIBOR-ja in SARON-a.  V okviru strokovnega posvetovanja več udeležencev je bila določena metodologija, ki odraža zgodovinsko razliko med vrednostmi CHF LIBOR-ja in sestavljenega SARON-a na osnovi srednje vrednosti za obdobje preteklih petih let. Uskladitveni pribitki sestavljenemu SARON-u so znani in določeni za vse ročnosti in vseh pet valut, za katere se objavlja LIBOR (na povezavi IBOR-Fallbacks-LIBOR-Cessation_Announcement_20210305.pdf (bbhub.io).

Kaj sprememba referenčne obrestne mere LIBOR pomeni za stranke?

Reforma referenčnih obrestnih mer vpliva na obstoječe in nove pogodbe, ki so indeksirane z LIBOR obrestno mero. SARON kot nadomestna referenčna obrestna mera je bila razvita za zagotovitev nemotenega nadaljevanja pogodbenih razmerij, če preneha obstajati LIBOR za švicarski frank. 

V EU potekajo aktivnosti za enovito nasledstveno ureditev referenčne obrestne mere. Sprejetje dokončne odločitve o tem je predvideno za pozno jesen. Cilj enotne ureditve je nadomestitev obstoječe referenčne obrestne mere enakovredno za vse pogodbene udeležence in zmanjšanje negotovosti glede uporabe referenčnih obrestnih mer po letu 2021, pri čemer bi sedanje pogodbe, ki se sklicujejo na CHF LIBOR, ostale nemoteno v uporabi, CHF LIBOR pa se v njih nadomesti s sestavljenim SARON-om. 

Kdaj se bo začela uporabljati referenčna obrestna mera, ki bo nadomestila LIBOR CHF? 

Nova referenčna obrestna mera (sestavljeni SARON) se bo predvidoma začela upoštevati ob prvi prilagoditvi vrednosti v letu 2022.

PR: ZBS

Categories
Lokalno

Odprtje obnovljenega cestnega odseka in novega pločnika v Podkraju pri Velenju

Velenje, 1. september 2021 – V petek, 3. septembra 2021, ob 17. uri bodo v Krajevni skupnosti Podkraj pri Velenju pripravili odprtje obnovljenega cestnega odseka Slavič ter novega pločnika (v križišču ceste Podkraj pri Velenju 2-3). Zbrane krajane bo pozdravil tudi župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

V Podkraju pri Velenju smo v letošnjem letu asfaltirali cestni odcep Slavič v dolžini 120 metrov, ki je zagotovil boljši dostop do šestih stanovanjskih hiš. Sočasno so delavci Komunalnega podjetja Velenje v trasi ceste obnovil tudi primarno vodovodno omrežje.

Prav tako smo konec julija na istem območju te krajevne skupnosti zaključili z gradnjo pločnika dolžine 55 metrov (mimo ordinacije Nevromed diagnostični center, d. o. o.), ki omogoča večjo prometno varnost vseh udeležencev v prometu zaradi nepreglednega ovinka in križišča več cest. V sklopu del smo uredili odvodnjavanje, oporni zid (kamnita zložba) in preplastitev ceste. Komunalno podjetje Velenje pa je uredilo novo kineto toplovoda.

PR: Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Categories
Lokalno

Občina Izola z izvajalcema podpisala pogodbo za obnovo ribiške infrastrukture

Začenja se težko pričakovana obnova izolske ribiške infrastrukture. Za dela v višini 2,4 milijona evrov je občina pridobila 90 odstotkov nepovratnih evropskih sredstev, ostalo bo zagotovila iz svojega proračuna.

Izvajalca, koprski Grafist s partnerjem Adriaingom, bosta v prvi fazi uredila del mandrača ob ribiškem pomolu in plavajoče pontone ob njem ter protipoplavno zaščito bencinskega servisa za plovila. V načrtu je tudi višanje obale in valobrana. Na novo bodo postavljeni plavajoči dostopni pomoli za ribiče, obnovljena bosta pomol in zid ob mandraču, vzpostavljen bo videonadzor, urejen bo podzemni ekološki otok, med mandračem in Hotelom Marina pa pot s hitrostno oviro.

Gradbena dela bodo stekla v prihodnjih dneh. »V času, ko bo na tem mestu gradbišče, si želimo predvsem strpnosti občanov,« je povedal župan Danilo Markočič, direktor JP Komunala Izola, Denis Bele, pa dodal: »Zavedati se moramo, da je območje, kjer bodo potekala gradbena dela, nepredvidljivo, zahteva specifično tehnologijo in poseben pristop.«

Denis Bele je poudaril, da mora biti v letošnjem letu porabljena približno polovica zagotovljenih finančnih sredstev in da je ta cilj mogoče doseči le z medsebojnim sodelovanjem vseh deležnikov. »Če ne dosežemo cilja v predvidenem času, bi to pomenilo, da je bil ves naš trud zaman, saj je poraba evropskih sredstev časovno omejena,« je še pojasnil župan.

Po uspešno zaključeni prvi fazi bosta v drugi fazi urejena del mandrača ob Sončnem nabrežju in zadnji odsek nabrežja. Predvidena vrednost te investicije znaša 1,8 milijona evrov.

Na fotografiji z leve: Denis Bele (direktor JP Komunala Izola, d. o. o.), Nino Filipin (direktor podjetja ADRIAING, d. o .o. Koper), Danilo Markočič (župan Občine Izola), Branko Vidović (direktor podjetja GRAFIST, d. o. o.), podžupan Občine Izola Vlado Marić.

Categories
Družabno

Zvezde čarajo v novi sezoni Vikend paketa

V nedeljske popoldneve se vrača priljubljena oddaja Vikend paket. Vsako nedeljo od 12. septembra naprej vas ob 17.20 na TV SLO 1 v svojo družbo vabita Bernarda Žarn in Jože Robežnik, z Magic Aleksandrom pa vas bodo začarali tudi mnogi znani obrazi.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija1. september 2021 ob 08:09
Ljubljana – Televizija Slovenija

V studiu Vikend paketa se bo Bernardi in Jožetu vsako nedeljo popoldne pridružil tudi talentirani čarodej Magic Aleksander. Foto: Žiga Culiberg
V studiu Vikend paketa se bo Bernardi in Jožetu vsako nedeljo popoldne pridružil tudi talentirani čarodej Magic Aleksander. Foto: Žiga Culiberg
Bernarda Žarn in Jože Robežnik, voditeljski par nedeljski popoldnevov. Foto: Žiga Culiberg
Bernarda Žarn in Jože Robežnik, voditeljski par nedeljski popoldnevov. Foto: Žiga Culiberg

Oddaja Vikend paket že sedmo leto v vaše nedeljske popoldneve vnaša klepete polne humorja, znanih in neznanih obrazov vezanih na aktualno dogajanje preteklega tedna. Tudi v novi sezoni stalnica ostajajo zgovorni in zabavni komentatorji, ki bodo skupaj z Jožetom analizirali dogodke in teme preteklega tedna, čakajo pa jih tudi povsem novi izzivi in zabavne preizkušnje. Poleg aktualnega tedenskega dogajanja bodo pod drobnogled vzeli tudi domače rumene novice in trače ter komentirali objave slavnih na družabnih omrežjih. K sproščenemu vzdušju bodo svojo energijo prispevali tudi zanimivi in vedno aktualni gosti pri Bernardi, ki se prav tako ne bodo mogli izogniti presenečenjem, ki jih zanje pripravljata voditelja.

Čarodej Magic Aleksander bo znane obraze popeljal v svet magije. Foto: Žiga Culiberg
Čarodej Magic Aleksander bo znane obraze popeljal v svet magije. Foto: Žiga Culiberg

Po Zvezde plešejo in Zvezde pojejo tudi Zvezde čarajo
Priljubljena nedeljska popoldanska oddaja pa prinaša tudi novo rubriko Zvezde čarajo. Znani Slovenci se bodo tokrat lahko prvič preizkusili v spretnosti izvajanja trikov. V svet magije se bodo podali pod taktirko čarodejske palice Magic Aleksandra, čarodeja, ki je s svojimi triki začaral in očaral Slovenijo, za enega najbolj talentiranih čarodejev nove generacije pa so ga razglasili tudi v tujini.

Aleksander svoje znanje in večletne izkušnje že prenaša na mlajše generacije, sedaj pa bodo učiteljske sposobnosti talentiranega čarodeja prvič preizkusili tudi naši zvezdniki. »Izginjanje in ugibanje kart, branje misli, lebdenje, teleportacije in podobne spretnosti bodo morali osvojiti v nekaj dneh, vse skupaj pa dopolniti s svojstvenim in prepričljivim nastopom v oddaji v živo,« napoveduje Magic Aleksander in dodaja: »Prvi, ki se bo pogumno lotil te zahtevne naloge, bo prav voditelj oddaje Jože Robežnik

Zvezde čarajo in njihove neverjetne trike z nenavadnim in nepojasnjenim dogajanjem, ki je v nasprotju z vsemi naravnimi in fizikalnimi zakoni, boste lahko vsak teden občudovali v oddaji Vikend paket – prvič v nedeljo, 12. septembra, ob 17.20 na TV SLO 1.

Categories
Gospodarstvo

FURS: Dopolnjen predlog obdavčitve virtualnih valut

Upoštevali smo predloge državljanov.


Včeraj smo objavili predlog bodoče ureditve obdavčitve virtualnih valut. Pozdravljamo velik odziv zainteresirane javnosti, ki smo ga pozorno proučili in bomo naš predlog dopolnili na ta način, da bomo davčnim zavezancem, fizičnim osebam, ki so slovenski davčni rezidenti, poleg možnosti plačila davka od zneska vnovčenja virtualne valute po stopnji 10 %, omogočili tudi plačilo davka od ustvarjenega dobička po stopnji 25 %. Ob tem poudarjamo, da se ta predlog zakona nanaša samo na fizične osebe, davčne rezidente Republike Slovenije in ne na pravne osebe.

Zavezanci bodo torej imeli na izbiro dve možnosti obdavčitve – glede na unovčeni znesek ali pa glede na ustvarjeni dobiček. Vsak se bo sam odločil, katero možnost bo izbral.
Predlagamo tudi uvedbo mejnega zneska v koledarskem letu, do katerega ne bo potrebno niti prijaviti niti plačati davka od unovčenja virtualnih valut oziroma od dobička ustvarjenega s prodajo virtualnih valut oziroma od nakupa stvari z virtualno valuto. Ta mejni znesek bi znašal 15.000,00 evrov v koledarskem letu.

V zadnjih letih se je na področju virtualnih valut zgodil bliskovit napredek in s to zakonsko ureditvijo želimo vsaj deloma slediti tem spremembam ter poenostaviti stvari. Poleg tega želimo postati prva država v Evropi, ki se je odločila za tovrstni pristop.

Primer izračuna
V nadaljevanju vam predstavljamo primer preprostega izračuna davka v primeru nakupa enega bitcoina (BTC) v letu 2018 in unovčenju v teh dneh in to za oba predvidena načina obdavčitve.

Fizična oseba je decembra 2018 kupila 1 BTC po ceni 3.000 evrov. Danes je ta BTC prodala oziroma unovčila v vrednosti 40.000 evrov:

 • Obdavčitev unovčenega zneska v višini 10% od prodaje: 4.000€
 • Obdavčitev dobička po stopnji 25%: (40.000€ – 3.000€) x 25% = 9.250€

Vir: FURS >>

PR: GZS

Categories
Gospodarstvo

Informacijski pooblaščenec: Katere dodatne informacije lahko delodajalec zahteva od delavca, ki ga obvesti, da je bil v tesnem stiku z okuženo osebo?

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Navajate, da iz NIJZ navodil osebam, ki so bile izpostavljene okužbi s SARS-CoV-2, izhaja, da je priporočljivo, da zaposlena oseba delo opravlja od doma tudi v primeru, ko je bila v neposrednem stiku z okuženo osebo, pa ta izpostavljenost ni bila takšne intenzitete, da bi bil zaposleni zato napoten v karanteno (tj. tudi ko ni šlo za visoko rizični tesni stik). Ker glede načina dokazovanja te stopnje neposrednega stika z okuženo osebo niti NIJZ navodilo niti spletna stran GOV.SI (https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/karantena-na-domu/) ne vsebujta nobenih pojasnil, vas zanima, katere dodatne informacije (poleg navedbe dejstva, da je bil v tesnem stiku s COVID pozitivno osebo) lahko kot delodajalec upravičeno zahtevate od delavca, ki vas obvesti o tem, da je bil v »nevisokorizičnem« tesnem kontaktu z okuženo osebo oz. kaj je ustrezen način dokazovanja tovrstne navedbe delavca.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

IP uvodoma poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. To pomeni, da IP izven konkretnih inšpekcijskih postopkov upravljavcem ne more svetovati, kako organizirati poslovne procese in v tem okviru obdelovati osebne podatke. Zato IP na vaše vprašanje v tem mnenju ne more dokončno odgovoriti, temveč v nadaljevanju podaja splošna pojasnila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov zaposlenih.

Prav tako IP izpostavlja, da mora na vprašanje, katere informacije lahko kot delodajalec upravičeno zahtevate od delavca, ki vas obvesti o tem, da je bil tesnem stiku z okuženo osebo, primarno podati odgovor zdravstvena stroka. Skladno z navodilom NIJZ osebam, ki so bile izpostavljene okužbi s SARS-COV-2 naj bi zaposlene osebe opravljale delo od doma v dogovoru z delodajalcem (v kolikor jim to narava dela dopušča) oziroma se z delodajalcem dogovorile o načinu dela, da ne bo možen prenos okužbe na druge zaposlene med delom, niti med prihodom na delo in odhodom domov. Epidemiološka služba oziroma pristojne zdravstvene institucije pa so tisti, ki lahko dajo osebam, ki so bile izpostavljene okužbi, ter podjetjem oziroma organizacijam, kjer so take osebe zaposlene, konkretna navodila, kako v takem primeru ukrepati.

Delodajalci glede na določbe delovno-pravne zakonodaje v običajnih razmerah sicer niso upravičeni do obdelave zdravstvenih podatkov zaposlenih. Delavec je v skladu s 35. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A; v nadaljevanju ZDR-1) dolžan spoštovati in izvajati predpise in ukrepe o varnosti in zdravju pri delu ter pazljivo opravljati delo, da zavaruje svoje življenje in zdravje ter življenje in zdravje drugih oseb. Prav tako mora delavec v skladu s 36. členom ZDR-1 obveščati delodajalca o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na izpolnjevanje njegovih pogodbenih obveznosti, in o vseh spremembah podatkov, ki vplivajo na izpolnjevanje pravic iz delovnega razmerja. Delavec mora obveščati delodajalca o vsaki grozeči nevarnosti za življenje, zdravje ali nastanek materialne škode, ki jo zazna pri delu. Če je torej glede na oceno pooblaščene osebe za medicino dela ali po navodilu pristojnih institucij (NIJZ) to potrebno, lahko delodajalec zahteva od zaposlenih tudi obveščanje o določenih informacijah v zvezi z okužbo. Tovrstni podatki pa sodijo med posebne vrste osebnih podatkov, obdelava katerih je dopustna le na podlagi člena 6(1) v zvezi s členom 9(2) Splošne uredbe.

V primeru nastalih razmer, ko se soočamo s širjenjem okužb z virusom SARS-CoV-2, in je ogroženo tako zdravje posameznika kot javno zdravje, te posebne okoliščine lahko terjajo ukrepe, ki posegajo tudi na področje obdelave posebnih vrst osebnih podatkov. Treba je upoštevati, da so lahko ukrepi, ki sicer posegajo na področje obdelave posebnih vrst osebnih podatkov, tudi lahko v zaščiti življenjskih interesov zaposlenih, zakonitih interesih družbe in tudi v javnem interesu. Vendar je treba vedno upoštevati načelo najmanjšega obsega podatkov iz člena 5(1)(c) Splošne uredbe, skladno s katerim morajo biti osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

Glede na navedeno in upoštevaje navodila NIJZ ter vsebino vladne spletne strani lahko po mnenju IP delodajalec z namenom preprečevanja širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 od zaposlenega pridobi izjavo o izpostavljenosti okužbi, na podlagi česar lahko presodi, ali bo moral zaradi preprečevanja širjenja okužbe delovni proces organizirati drugače. Delodajalec pa načeloma ni upravičen, da od delavca zahteva tudi predložitev dokazil, iz katerih izhajajo konkretni razlogi za delavčevo ogroženost, temveč lahko zbira le splošne podatke o nekonkretiziranih zdravstvenih razlogih za nezmožnost opravljanja dela v delovnih prostorih oziroma na ustaljen način. Delodajalec tudi ni upravičen na primer do podatkov o tem, kje in s katerim okuženim je imel zaposleni stik, ampak le, da je do takšnega stika prišlo in kdaj. IP pa sicer ni pristojen presojati, kaj bi lahko štelo kot ustrezno dokazilo, ki takšen »nevisokorizičen« tesen stik z okuženo osebo izkazuje, niti kako se posamezne epidemiološke ukrepe izvršuje v praksi.

Več o varstvu osebnih podatkov v delovnih razmerjih si lahko preberete tudi v smernicah IP, ki so dostopne na povezavi: https://www.ip-rs.si/publikacije/priro%C4%8Dniki-in-smernice/smernice-po-splo%C5%A1ni-uredbi-o-varstvu-podatkov-gdpr/varstvo-osebnih-podatkov-v-delovnih-razmerjih.

Vir: Informacijski pooblaščenec >>

PR: GZS

Categories
Gospodarstvo

FURS: Predlog spremembe obdavčitve virtualnih valut

Finančna uprava Republike Slovenije predlaga spremembo obdavčitve dohodkov iz naslova virtualnih valut, in to na ta način, da bi se sprejel nov zakon.


Predmet obdavčitve bi bil vnovčeni znesek virtualnih valut v eno od valut oziroma za nakup stvari. Naš predlog je, da se vnovčeni znesek obdavči po stopnji 10 %. Poudarjamo, da ne bo šlo za obdavčitev dobička, temveč za obdavčitev zneska, katerega bo fizična oseba, davčni rezident Republike Slovenije, ob vnovčenju virtualne valute prejela na svoj transakcijski račun oziroma bo kupila neko stvar. To pomeni veliko poenostavitev, saj Furs ne bi preverjal ali ugotavljal, koliko vmesnih transakcij je imel zavezanec in koliko kripto valut je kupoval in prodajal. Gre za preveliko število transakcij (lahko jih je tudi več deset tisoč) in v današnjem, vse bolj digitalnem obdobju, je potrebno uvajati enostavne obdavčitve, ki omogočajo enostavne davčne napovedi in hitro ter enostavno pobiranje davka. V primeru, da bo zavezanec imel izgubo, pa bo moral to dokazati, kar pomeni, da bo potrebno pregledati vse transakcije.

Vir: FURS >>

PR: GZS