Vir podatkov je zbirka 1.640 objav s ključnimi temami, ki smo jih v obdobju med 1. 1. 2021 in 31. 12. 2021 zasledili v slovenskih tiskanih in elektronskih medijih, na podjetju Press Clipping. Osnova za statistiko objav so frekvenčni izpisi (datum, medij, avtor, tema, komercialna vrednost), pridobljeni iz podatkovne baze objav s ključnimi besedami naročnika. Pri izračunu komercialne vrednosti je upoštevana  bruto površina in trajanje objav.