Analize

Organizacije aktivnostim odnosov z javnostmi (OJ) večinoma postavljajo jasne in merljive poslovne cilje. Pomemben del OJ so odnosi z mediji, saj tudi prek interakcij z njimi nastaja za podjetje pomembna medijska vsebina. Analize medijskih objav, ki smo jih razvili v podjetju Press clipping, odgovarjajo na ključna vprašanja, povezana z upravljanjem korporativne medijske identitete, tudi na vprašanja o učinkovitosti aktivnosti OJ. Podjetja učinke aktivnosti OJ ugotavljajo tudi z enim izmed načinov merjenja oziroma vrednotenja klipinga. Bistveno vprašanje torej ni, ali sploh meriti, ampak kdo in s kakšno metodo bo meril in kdo bo dobljene podatke uporabljal. Svetujemo vam, da ne uporabljate površnih analitičnih modelov, saj lahko povsem razvrednotijo opravljeno delo strokovnjakov in svetovalcev za OJ, lahko pa tudi zameglijo slabo opravljene naloge. Zaupajte izvajanje zahtevnih analiz strokovnjakom. Preberite več...