Digitalizacija arhivov

Veliko dokumentarnega gradiva se v organizacijah še vedno nahaja v fizični obliki in na različnih lokacijah – po pisarnah, omarah, dokumentnih skladiščih... Digitalni arhiv je praktična rešitev hrambe vaših dokumentov, saj zavzema manj prostora za shranjevanje, dostopanje do podatkov pa je hitro in elegantno. Zajem papirnih dokumentov se vrši s procesom digitalizacije, s katerim se prvotno gradivo v fizični obliki pretvori v elektronsko obliko. Dokumenti, ki so shranjeni v sodobnih medijih imajo dolgo življenjsko dobo, so hitro dostopni, omogočajo popoln nadzor nad zaščito dokumentov pred uničenjem ali zlorabo, prav tako pa je onemogočeno nepooblaščeno spreminjanje podatkov.

Uredite preteklost, da bo prihodnost enostavnejša!

Press Clipping je registriran ponudnik digitalizacije arhiva pri Arhivu RS.