Categories
Finance

Banka Slovenije: Izid publikacije – Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije

Spoštovani,

v Banki Slovenije smo izdali publikacijo Četrtletna informacija Finančni računi, oktober 2021.  

Iz vsebine: Centralna banka je v okviru ukrepov Evrosistema v zadnjem letu močno povečala nakupe dolžniških vrednostnih papirjev. Naložbe so se povečale za 3,8 mrd EUR in so konec drugega četrtletja 2021 znašale 19,1 mrd EUR, kar je predstavljalo 59 % vseh finančnih sredstev centralne banke.

Publikacija je na voljo na spletnih straneh Banke Slovenije.

PR: BANKA SLOVENIJE Evrosistem | Odnosi z javnostmi

Categories
Finance

Banka Slovenije: Izid publikacije Mesečna informacija o poslovanju bank

Spoštovani,

v Banki Slovenije smo danes izdali publikacijo Mesečna informacija o poslovanju bank, oktober 2021.  

Iz vsebine: Po hitrem okrevanju gospodarstva v letošnjem letu se pojavljajo znaki umirjanja gospodarske rasti, tveganja za dodatno upočasnitev proti koncu leta pa se povečujejo. Kreditiranje gospodinjstev se je avgusta še okrepilo; to je predvsem posledica ponovnega povečanja stanovanjskih posojil, upad potrošniških posojil pa se je ohranil na enaki ravni kot mesec pred tem. Hkrati kljub manjši upočasnitvi rasti ostaja medletna rast posojil nefinančnim družbam pozitivna. Bankam se je ob dospetju vrednostnih papirjev in kratkoročnih terjatev do bank v tujini povečala predvsem primarna likvidnost. Medtem ko se je zmanjševanje obsega nedonosnih izpostavljenosti (NPE) v agregatu nadaljevalo, pa je avgusta ponovno prišlo do naraščanja deleža skupine s povečanim kreditnim tveganjem.

Hkrati se nadaljujejo že nekaj časa prisotni trendi rasti deleža NPE predvsem v izpostavljenostih do dejavnosti gostinstva in potrošniških posojil. Vloge gospodinjstev so se po izraziti rasti v prvi polovici leta 2021 avgusta zmanjšale, medtem ko so se vloge nefinančnih družb, po upadu v drugem četrtletju, julija in avgusta povečale. Neto dohodek bank je letos do avgusta zaostajal za lanskim v enakem obdobju, vendar se je dobiček pred obdavčitvijo na ravni bančnega sistema kljub temu povečal, in sicer zaradi sproščanja oslabitev in rezervacij. V prvih osmih mesecih bi ob upoštevanju dolgoročnega povprečja oslabitev in rezervacij dobiček pred obdavčitvijo znašal le tretjino doseženega, zato še vedno opozarjamo, da je vzdržnost tako ustvarjenih dobičkov v prihodnje negotova. Kapitalska ustreznost bančnega sistema je ostala dobra, kazalniki likvidnosti pa so se avgusta še izboljšali.

Publikacija je na voljo na spletnih straneh Banke Slovenije.

PR: BANKA SLOVENIJE Evrosistem | Odnosi z javnostmi 

Categories
Finance

Banka Slovenije: Sporočilo za javnost – Priložnostni kovanci v prodajo 25. oktobra

Spoštovani,

v Banki Slovenije 25. oktobra v prodajo in obtok izdajamo dve seriji priložnostnih kovancev: izšli bodo zbirateljski kovanci, izdani ob 30. obletnici državnosti Republike Slovenije, in spominski kovanci, posvečeni 200. obletnici ustanovitve Deželnega muzeja za Kranjsko, prvega muzeja na Slovenskem. Ob tem smo pripravili tudi zbirke evrskih kovancev z letnico kovanja 2021. Izdelki bodo naprodaj pri blagajniškem okencu Banke Slovenije, v izbranih poslovalnicah Deželne banke Slovenije in pri družbi Moro & Kunst.

Sporočilo za javnost pripenjamo, na voljo je tudi na spletnih straneh Banke Slovenije.

PR: BANKA SLOVENIJE Evrosistem | Odnosi z javnostmi 

Categories
Finance

“Dovolj je gotovine” – pandemija pripomogla k priljubljenosti brezgotovinskih plačil v srednji in vzhodni Evropi 

Po mnenju sodelujočih v javnomnenjski raziskavi1 izvedeni v državah V4 – na Češkem,  Madžarskem, Poljskem in Slovaškem – ter v Sloveniji, so digitalne oblike plačevanja pripomogle k zajezitvi pandemije COVID-19; kar 83% prebivalcev regije je zadovoljnih s  širjenjem možnosti brezgotovinskih plačil, vsak drugi vprašani pa se izrecno izogiba uporabi  bankovcev, je pokazala regionalna raziskava, ki jo je izvedel CEPER. Od petih držav, ki so  sodelovale v raziskavi, je elektronsko plačevanje najbolj priljubljeno v Sloveniji, kjer bi velika  večina prebivalstva tudi zavezala trgovce k obveznosti ponujanja brezgotovinskih plačil. 

Pandemija novega koronavirusa je prinesla preboj v naraščajoči priljubljenosti brezgotovinskih  plačil: kar polovica vprašanih v anketi izvedeni v petih državah srednje in vzhodne Evrope – na  Poljskem, Češkem, Slovaškem, Madžarskem, in v Sloveniji – je dejala, da od začetka pandemije  pogosteje uporabljajo kartice ali druge digitalne rešitve. Poleg tega je skoraj vsak drugi  anketiranec navedel, da so digitalne možnosti plačil doprinesle k zajezitvi epidemije. 

Med državami v regiji je na Madžarskem in Slovaškem, kjer je družba najbolj gotovinsko  naravnana, zdaj več ljudi, ki bi plačali s kreditno/bančno kartico ali drugimi digitalnimi sredstvi,  če bi imeli to možnost. Kar zadeva regijo kot celoto, je eden od dveh vprašanih izjavil, da se izrecno izogiba uporabi bankovcev, kadar je to mogoče. Na vrhu tega seznama je Slovenija,  kjer bi se vsak peti vprašani, če bi bilo odvisno od njega, popolnoma odpovedal gotovini, 60%  bi se poskusilo izogniti uporabi gotovine, le 6% pa pripada skupini “nasprotnega tabora”, ki bi  ostala pri starih navadah. 

Več kot 80% anketiranih se je strinjalo, da so brezgotovinske rešitve veliko bolj priročne kot  gotovina, in skoraj toliko jih meni, da je elektronsko plačevanje varnejše. V vsaki od  upoštevanih držav sta dva zgoraj omenjena dejavnika – priročnost in varnost – na vrhu seznama  prednosti ter argumentov za brezgotovinsko plačevanje. (Na Češkem, Poljskem in v Sloveniji  je na tretjem mestu globalna razpoložljivost te storitve.) 

Glede na priljubljenost brezgotovinskega plačevanja ni presenetljivo, da bi večina  anketirancev v vseh državah podprla obveznost trgovcev, da zagotovijo določeno obliko te  storitve, ali pa bi se strinjaja z uvedbo le-tega. (Na Madžarskem morajo od 1. januarja 2021 vsi  trgovci s spletnimi blagajnami zagotavljati vsaj eno vrsto elektronskega plačila, vendar bi  večina vprašanih to obveznost še razširila in jo naložila vsem trgovcem.) 

Od petih držav je v Sloveniji in na Češkem, ki sta vodilni glede uporabe kartic, največ  povpraševanja po razvoju obstoječe infrastrukture. Na Poljskem in v Sloveniji je delež tistih, ki  podpirajo sprejemanje kartičnih plačil dvakrat večji od tistih, ki pravijo da za to ni potrebe,  jasen trend pa je opazen tudi na Češkem, kjer bi večina spodbudila obvezo trgovcev do 

zagotavljanja alternative gotovinskim plačilom. 

1Raziskava je bila v vseh državah izvedena po metodi CATI na reprezentativnem vzorcu 1.000 ljudi glede na starost, spol, kraj  bivanja in izobrazbo. Meja odstopanja pri podatkih je +/- 3,16%. 

Glede na potrebe prebivalstva dejansko ni področja, kjer bi ljudje imeli zadržke do uporabe kreditnih kartic, kar tudi kaže, da je v večini primerov neuporabo mogoče razložiti le s  pomanjkanjem priložnosti. Poleg nakupa hrane in dostave na dom bi večina mehanikov in  ponudnikov storitev na domu raje izbrala kartico ali drugo možnost digitalnega plačila;  podobno pa velja tudi za frizerske in kozmetične salone ter za plačevanje položnic. 

Najmanj dve tretjini prebivalcev Češke bi svojo kartico večkrat uporabljali v skoraj vseh  sektorjih, če bi imeli to možnost. 

Na vprašanje, če bi pogrešali plačilo z gotovino, je le 22% vprašanih v petih anketiranih državah  odgovorilo pritrdilno. Največji delež le-teh je na Madžarskem, kar pa še vedno predstavlja le  približno tretjino vprašanih. (Štiriindvajset odstotkov bi se dejansko želelo popolnoma izogniti  gotovini.) Najmanjši delež tistih, ki plačujejo izključno z gotovino, je v Sloveniji, kar pa ne glede  na starostno skupino, izobrazbo ali bivalno okolje še vedno predstavlja enomestno številko. 

Raziskava je prav tako pokazala, da je eden od možnih tradicionalnih razlogov za vztrajanje pri  gotovini izogibanje davkom, pomemben odločilni dejavnik pa je tudi starost: delež starejših,  ki uporabljajo samo gotovino, je namreč znašal več kot 30% (!) na vseh raziskanih tržiščih.  Omeniti pa velja tudi, da nižja izobrazba poleg starosti lahko predstavlja oviro pri prehodu na  brezgotovinske, digitalne plačilne rešitve – na Madžarskem, npr. polovica tistih, ki imajo  končano samo osnovno šolo, uporablja le gotovino – rezultat, ki kaže na pomembnost izobraževanja na področju plačilnih rešitev. 

O CEPER-u 

CEPER (Central European Perspectives) je združenje strokovnjakov v Srednji Evropi, katerega glavno področje so lokalne in  regionalne raziskave in analize. Strokovnjaki CEPER -a v 12 državah regije se ukvarjajo s spremljanjem medijev, raziskavami  trga in javnega mnenja in analizami političnega tveganja, svoja gradiva in raziskave pa pripravljajo po mednarodno priznani  metodologiji. Njihove analize podpirajo poslovne procese in družbene pobude na regionalni ravni na podlagi spremljanja  družbenega dojemanja poslovnih procesov, odločitev in/ali posameznikov. CEPER ima sedež v Budimpešti.

PR: CEPER

Categories
Finance

Pozor: lažna e-sporočila v imenu Pošte Slovenije

Prevaranti so znova na delu. Tokrat poskušajo z lažnimi elektronskimi sporočili, ki jih domnevno pošilja Pošta Slovenije, od naslovnika pridobiti podatke, ki omogočajo krajo denarja.

Prevaranti strankam pošljejo sporočilo, naj za prevzem paketa, ki čaka na dostavo, na povezavi potrdijo plačilo. Poudarjamo, da gre za poskus prevare in svetujemo veliko previdnost pri odpiranju sumljive elektronske pošte, ki jo prejmete tako na službene kot tudi na zasebne elektronske naslove.


ne odpirajo in ne odgovarjajo na pošto neznanega pošiljatelja; Strankam oziroma prejemnikom tovrstnih sporočil v izogib možnim zlorabam svetujemo, da:

  • ne klikajo na priponke in povezave v elektronski pošti neznanega pošiljatelja;
  • če dobijo sumljivo sporočilo od znanega pošiljatelja, preverijo po drugem komunikacijskem kanalu, ali je tako sporočilo res poslal on;
  • takšno sporočilo nemudoma pobrišejo.

Če ste slučajno že odgovorili na takšno obvestilo in posredovali svoje podatke, svetujemo, da nemudoma prekličete ali blokirate svojo kartico.

Kartice lahko za uporabo zaklenete prek mobilne denarnice NLB Pay, blokirate ali deaktivirate prek mobilne banke Klikin. Blokado kartice lahko kadar koli uredite tudi v Kontaktnem centru na telefonski številki (01) 477 20 00, po video klicu ali spletnem klepetu.

PR: NLB

Categories
Finance

Vabilo na strokovno razpravo Inflacija v luči epidemije – kaj lahko pričakujemo?, 18. oktober 2021

Spoštovani,

v evrskem območju, še posebej pa v Sloveniji, ob milejših ukrepih za omejevanje širjenja koronavirusa beležimo močno okrevanje gospodarske aktivnosti. Ob tem pa v ospredje vse pogosteje prihaja vprašanje krepitve rasti cen življenjskih potrebščin.

Ta v Sloveniji in v povprečju evrskega območja trenutno presega dvoodstotni cilj ECB, vendar prevladujejo ocene strokovnjakov, da se bo inflacija po postopni krepitvi do konca letošnjega leta v prihodnjem letu začela umirjati. Rast cen namreč letos v precejšnji meri poganjajo prehodni dejavniki, vendar tveganja glede prihodnje rasti ostajajo izrazita.

Zato smo se v Banki Slovenije odločili, da pripravimo kratko razpravo z naslovom Inflacija v luči epidemije – kaj lahko pričakujemo?.

Potekala bo v ponedeljek, 18. oktobra, med 10. in 12. uro v prostorih Banke Slovenije (za poslušalce bo možen tudi online dostop prek platforme Youtube). Prosimo, da nam svojo udeležbo sporočite na pr@bsi.si, in sicer do petka, 15. oktobra 2021. Ob tem nam sporočite, ali se boste dogodka udeležili v živo ali online (v tem primeru vam bomo poslali povezavo).

PR: BANKA SLOVENIJE Evrosistem | Odnosi z javnostmi

Categories
Finance Gospodarstvo

VIDEO POGOVOR s Predsednikom VZMD o pomenu aktualne razsodbe ESČP glede izbrisa v slovenskih bankah ter skorajšnji razlastitvi dodatnih 60.000 delničarjev

BS
001

Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, je – kot gost sinočnje oddaje TEMA DNEVA na NOVA 24TV – komentiral nedavno razsodbo Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) VIDEO: http://youtu.be/lvPbr8D6PC0?t=429. S slednjo je Sodišče odločilo, da je bila z izbrisom bančnih delnic in obveznic kršena pravica do uživanja premoženja oz. lastnine. Poleg pomena same sodbe, je opisal tudi številna dosedanja prizadevanja, postopke in konstruktivne predloge VZMD ter izrazil prepričanje, da bi morala aktualna oblast, ki s samimi izbrisi ni bila povezana, končati dolgoletno agonijo imetnikov izbrisanih obveznic in delnic slovenskih bank. V podobnih primerih po Evropi so praktično vse tovrstne primere (tudi v Grčiji, na Cipru ipd.) že davno razrešili s poravnavami, zato se zanje zavzemajo tudi v VZMD (Predlog zakona, kot ga je podal VZMD – VIDEO: https://youtu.be/PC9BfVnR-0k).

Za konec je mag. Verbič opozoril, da se konec leta bliža še ena množična razlastitev slovenskih vlagateljev, ki je posledica ukinjanja registrskih računov pri KDD. Z novim letom se tako izteka prehodno obdobje, po katerem bodo delnice več kot 60.000 malih delničarjev – ki so delnice večinoma pridobili preko lastninskih certifikatov – na ukinjenih registrskih računih, dokončno prešle v last Kapitalske družbe (KAD), brez kakršnegakoli nadomestila ali kupnine za dosedanje lastnike. 

Kot rešitev za omenjene delničarje, je VZMD že takoj po uveljavitvi takšne – sporne(!) – zakonske rešitve vzpostavil program “Delniška OPORA” (VIDEO: https://youtu.be/qnNbmMa4VRQ), preko katerega so v zadnjih petih letih pomagali ohraniti in zagotoviti dejanski donos za več kot 7.000 delničarjev. 

Celotni posnetek pogovora z mag. Verbičem si lahko ogledate na povezavi: https://youtu.be/lvPbr8D6PC0?t=429 

PR VZMD

Categories
Finance

150 milijonov evrov SID banke za financiranje naložb in obratnih sredstev z jamstvom Panevropskega garancijskega sklada (EGF) s številnimi ugodnostmi za podjetja

SID banka predstavlja nov program financiranja podjetij za naložbe in obratna sredstva, v okviru katerega je mogoča tudi uporaba jamstva Panevropskega garancijskega sklada kot sredstva zavarovanja kredita, kar omogoča nižjo obrestno mero in ne zahteva dodatnih zavarovanj.

Panevropski garancijski sklad predstavlja odgovor Evropske unije v sodelovanju z EIB skupino na ekonomske učinke COVID-19 krize z namenom zagotoviti likvidnostno financiranje podjetjem ter financiranje njihove nadaljnje rasti in razvoja na srednji in dolgi rok. S poroštvom večine držav Evropske unije, vključno z Republiko Slovenijo, Evropski investicijski banki (EIB) za obveznosti EGF je omogočeno povečanje posojilne aktivnosti MSP in majhnim podjetjem s srednje veliko tržno kapitalizacijo (tj. z od 250 do 499 zaposlenimi), ki se zaradi krize COVID-19 spopadajo s pomanjkanjem likvidnosti s ciljem ohranitve podjetij in s tem delovnih mest.

Predvidena kvota programa kreditov z jamstvom EGF je 150 milijonov evrov, pri čemer je od tega v letu 2021 na razpolago 75 milijonov evrov takšnih kreditov. Krediti po programu bodo podjetjem na voljo neposredno pri SID banki. Znesek posameznega kredita je od 100.000 evrov naprej, najvišji znesek pa je 3 milijone evrov. Kredit se dodeli na podlagi pravil o državni pomoči (pomoč de minimis, pomoč za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu). Obrestna mera je ugodna, doba kreditiranja je med 1 in 12 let. Za kredite krite z jamstvom EGF sene zahteva dodatnih zavarovanj s strani kreditojemalcev. To bo gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom, zadrugam ter tudi javnim (gospodarskim) zavodom omogočilo zagotovitev zadostne likvidnosti za financiranje poslovanja in naložb pod ugodnimi pogoji.

Predsednik uprave SID banke, mag. Sibil Svilan in generalni direktor Evropskega investicijskega sklada (EIF) Alain Godard sta konec poletja v Ljubljani tudi slavnostno podpisala tudi jamstveno pogodbo, ki je omogočila pridobitev jamstva Panevropskega garancijskega sklada (EGF).

Ob predstavitvi novega programa, je predsednik uprave SID banke, mag. Sibil Svilan, povedal: »Panevropski jamstveni sklad z nacionalnimi poroštvi EIB omogoča povečanje posojilne dejavnosti za do 200 milijard evrov na ravni EU in veseli smo, da je tudi Slovenija oziroma SID banka pristopila k podpisu jamstvenega sporazuma za koriščenje EGF jamstva. Sredstva bodo porabljena za ugodno likvidnostno financiranje podjetij, zlasti za ugodno financiranje njihove nadaljnje rasti in trajnostnega razvoja na dolgi rok. Gre za še eno v nizu uspešnih sodelovanj med SID banko in EIB oziroma EIF. SID banka namreč, na podlagi dolgoročnih virov EIB, preko sodelujočih poslovnih bank, že dlje zagotavlja sredstva za financiranje malih in srednje velikih podjetij. V sodelovanju z EIF omogoča tudi lastniško financiranje v okviru Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti (SEGIP), po vzpostavitvi regionalne platforme za prenos tehnologij (CEETT platform), skupaj z EIF in hrvaško razvojno banko (HBOR), pa izboljšuje tudi dostop do semenskega kapitala za komercializacijo raziskovalnih projektov univerz in raziskovalnih institutov v gospodarstvu oziroma na trgu. SID banka tako s svojim delovanjem nadaljuje z interventno-razvojnimi programi, ki so namenjeni zaostrenim razmeram na trgu in skrbijo za izboljšanje likvidnosti ter okrevanje gospodarstva, kot tudi s spodbujanjem novih naložb ter raziskovalno-razvojnih projektov in inovacij, ki so temelj konkurenčnosti gospodarstva in trajnostne rasti.

###

SID banka je spodbujevalna, razvojna in izvozna banka v 100-odstotni lasti države, katere ključna naloga je spodbujanje gospodarskega in družbenega razvoja. V skladu z zakonodajo z opravljanjem finančnih storitev podpira ekonomske, strukturne, socialne in druge politike ter deluje v smeri dolgoročnih družbenih koristi. Produkti SID banke učinkovito dopolnjujejo ponudbo komercialnih poslovnih bank ter tako odpravljajo tržne pomanjkljivosti, ki nastanejo, kadar na trgu ni zadostne oziroma ustrezne ponudbe finančnih in zavarovalnih storitev zasebnega sektorja (zlasti na področjih razvoja konkurenčnega gospodarstva, razvoja družbe znanja in inovativnega podjetništva, razvoja okolju prijazne družbe in proizvodnje ter regionalnega in družbenega razvoja). SID banka lahko zagotavlja cene pod »tržnimi« oziroma referenčnimi obrestnimi merami, ki jih objavlja Evropska komisija. Dovoljene državne pomoči podjetjem so pri programih SID banke opredeljene kot ugodnosti, ki izhajajo iz možnosti koriščenja nižjih obrestnih mer, kot bi jih za isto transakcijo ponujali morebitni poslovni finančni posredniki.

Dodatne informacije

PR SID BANKA

Categories
Finance

Mastercard zaganja globalno iniciativo Strive za mala podjetja s katero želi pospešiti ekonomsko okrevanje

Strive ob zagonu razpolaga s 25 milijoni dolarjev dobrodelnih sredstev za krepitev finančne odpornosti in spodbujanje rasti malih podjetij po vsem svetu 

Ljubljana, 7. oktober 2021 – Mikro in mala podjetja pomembno prispevajo k ustvarjanju delovnih mest in globalni gospodarski rasti, saj predstavljajo 90 % vseh podjetij in zaposlujejo več kot 50 % svetovnega prebivalstva. A pričujoča pandemija je od njih zahtevala hiter prehod na digitalne platforme in procese, kar je sicer ustvarilo nove priložnosti, vendar obenem tudi mnoga potisnilo na rob obstoja. Za naslovitev težav pri prehodu na digitalno tehnologijo je Mastercard s pomočjo Centra za vključujočo rast (Center for Inclusive Growth) predstavil Strive, globalno pobudo za krepitev finančne odpornosti in pomoč pri okrevanju ter razvoju malih podjetij. 

Začetna filantropska naložba v višini 25 milijonov dolarjev iz sklada Mastercard Impact Fund bo pobudi Strive omogočila pomagati več kot petim milijonom mikro in malih podjetij po vsem svetu pri dostopu do orodij in virov, ki jih potrebujejo za digitalizacijo. 

»Uspešna mala podjetja zagotavljajo razcvet lokalnih skupnosti, a če se znajdejo v težavah, ima lahko to obsežne posledice,« je dejal Michael Miebach, izvršni direktor družbe Mastercard. »Lastniki malih podjetij potrebujejo partnerje, ki jim bodo prisluhnili in razvili inovativne rešitve za pomoč pri okrevanju in rasti v obdobju pandemije. S pomočjo te in podobnih naložb želimo tako zagotoviti njihovo in posledično tudi našo uspešnost in zato so programi, kot je Strive, trenutno bistvenega pomena.«

»Program Strive temelji na pridobljenih izkušnjah in dejavnostih, izvedenih v okviru dolgoročnega osredotočanja podjetja Mastercard na finančno vključenost,« je dejala Shamina Singh, predsednica in ustanoviteljica Centra za vključujočo rast Mastercard. »Osredotočanje na enakopravnost in pristop, ki temelji na partnerstvu, bo pobudi Strive omogočilo stik z lastniki malih podjetij po vsem svetu in jih povezalo z viri, za katere ti lastniki menijo, da jih potrebujejo za dolgoročni uspeh in rast.« 

Na podatkih temelječa pobuda 

Pobuda Strive želi združiti globalne platforme in lokalizirane programe in tako nasloviti ter se odzvati na edinstvene izzive in priložnosti za najbolj ranljiva mala podjetja po celotnem svetu. 

Strive Community, prvi tak program, želi tako doseči več kot pet milijonov malih podjetij po Evropi, Latinski Ameriki, Afriki, na Bližnjem vzhodu in v Aziji. Ta program, razvit ob podpori Caribou Digital, raziskovalnega in svetovalnega podjetja, ki se osredotoča na razvoj vključujočega in etičnega digitalnega gospodarstva, bo malim podjetjem pomagal pri uporabi tehnoloških virov, ki bodo digitalizirali njihovo poslovanje, racionalizirali finančne in zaledne storitve ter izboljšali dostop do trga z namenom zagotoviti njihovo uspešnost v današnjem gospodarstvu. Nepovratna sredstva bodo dodeljena organizacijam, ki imajo izkušnje pri delu z lastniki mikro in malih podjetij.

»Z veseljem sodelujemo s podjetjem Mastercard pri zagotavljanju tistih orodij, ki jih mala podjetja potrebujejo pri izkoriščanju svojega potenciala v digitalnem svetu,« je dejal Chris Locke, ustanovitelj podjetja Caribou Digital. »Vzpostavitev partnerstva s široko paleto medsebojno povezanih organizacij bo programu omogočila ponuditi dragocene vire za digitalizacijo, spodbujala nadaljnje inovacije in nam obenem pomagala doseči vpliv na širši ravni.«

Pristop na podlagi analize podatkov podjetju Mastercard omogoča odgovorno sodelovanje z regionalnimi finančno-tehnološkimi podjetji, podjetji za družbeni vpliv in neprofitnimi organizacijami z namenom najbolj ranljivim malim podjetjem zagotoviti dostop do varnih orodij in virov, ki bodo izboljšala njihovo sposobnost upravljanja z denarnim tokom in pridobivanja ter ohranjanja strank in omogočila digitalni napredek. V Evropi bo skupnost Strive partnerstva s finančno-tehnološkimi podjetji s ciljem podpore malim podjetjem najprej vzpostavila v Španiji in Franciji.

Podpora najbolj ranljivim podjetjem s poudarkom na lokalnem trgu 

Strive UK, drugi program zagnan v okviru pobude Strive, želi okrepiti finančno odpornost in sprostiti potencial rasti 650.000 britanskih mikro in malih podjetij z uporabo prilagojenih svetovalnih storitev, orodij, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih, in z vpogledi ter podporo pri digitalizaciji. V sodelovanju z lokalnimi nevladnimi organizacijami, osredotočenimi na mala podjetja, kot so Enterprise Nation, Digital Boost in Be the Business, se bo Strive UK skupaj s prizadevanji vlade Združenega kraljestva, kot je Help to Grow, osredotočil na zagotavljanje namenskih sredstev za najbolj ranljiva mala podjetja, vključno s tistimi, ki so v lasti žensk ali pripadnikov manjšin.

Nujnost pospeševanja rasti malih podjetij

Mala podjetja so že pred pandemijo zaostajala za večjimi konkurenti na področju vključevanja digitalnih tehnologij v poslovanje. Leta 2019 izvedena raziskava v Evropski Skupnosti je razkrila, da je vsaj eno digitalno tehnologijo uvedlo okoli 80 odstotkov velikih podjetij in le 30 odstotkov mikro podjetij. 

Današnje sporočilo sledi lanskoletni zavezi podjetja Mastercard v višini 250 milijonov dolarjev za zagotavljanje finančne varnosti za mala podjetja. Strive tako nadgrajuje dolgoletne zaveze podjetja Mastercard k doseganju finančne vključenosti, s pomočjo katerih želi podjetje v digitalno ekonomijo do leta 2025 vključiti eno milijardo ljudi ter 50 milijonov mikro in malih podjetij s poudarkom na 25 milijonov podjetnicah. 

Citati

John W.H. Denton, častnik reda Avstralije in generalni sekretar Mednarodne gospodarske zbornice: »Mala podjetja po vsem svetu še naprej igrajo ključno vlogo pri izgradnji bolj vključujočega in trajnostnega gospodarstva. Partnerski programi za finančno vključevanje, ki temeljijo na tehnologiji in jih razvija Mastercard, lahko malim podjetjem pomagajo izboljšati poslovanje in jih popeljejo v digitalno dobo, v kateri se trenutno nahajamo.«

Rebecca Marmot, glavna direktorica za trajnostni razvoj, Unilever: »Mala podjetja so ključna za Unileverjevo rast in potrebujejo še več podpore kot v preteklosti. Vse bolj digitalen svet nam ponuja priložnost zagotoviti, da so lastniki podjetij del preobrazbe. To je bil temelj našega sodelovanja s podjetjem Mastercard v Keniji in bo tudi v prihodnosti poganjalo naša skupna prizadevanja. Z nudenjem pomoči pri digitalizaciji, bo skupnost Strive mala podjetja usmerila na pot do doseganja odpornosti in rasti ter ustvarila bolj trajnostno in uspešno gospodarstvo.«

Assel Zhanassova, Ministrstvo za trgovino in integracijo Republike Kazahstan: »Mikro in mala podjetja predstavljajo bistven del kazahstanskega gospodarstva, zato si moramo njihovo odpornost in rast zastaviti kot prednostno nalogo. Pozdravljamo prizadevanja podjetja Mastercard za podporo malim podjetjem v okviru programa Strive Community in drugih pobud ter se veselimo dodatnih oblik sodelovanja pri teh prizadevanjih v prihodnosti.«

Timothy Ogden, generalni direktor, pobuda za dostop do financ pri NYU Wagner: »Zagotavljanje ustrezne podpore pri povrnitvi dela in prihodkov za tiste, ki jih je pandemija najbolj prizadela, mora postati globalna prioriteta. Programi, kot je Strive, so bistvenega pomena pri dostopu malih in mikro podjetij do dokazano delujočih orodij in znanj za izgradnjo finančne odpornosti in za rast.«

Matthew Gamser, izvršni direktor, finančni forum za mala in srednja podjetja: »Če se morebiti nismo zavedali, da je prehod iz gotovinskega na brezgotovinska plačila, iz papirnih na digitalne pogodbe in iz fizičnega v digitalno poslovanje ključnega pomena za prihodnost malih podjetij po vsem svetu, je COVID poskrbel, da je to postalo kristalno jasno čisto vsem. Zato z velikim zadovoljstvom pozdravljam zagon programa Strive Community Centra za vključujočo rast pri podjetju Mastercard, ki bo malim, a dinamičnim, podjetjem pomagal pri tem prehodu. Pričakujem, da bo pobuda Strive našla nove, cenejše in bolj prožne načine za podporo digitalizaciji in rasti MSP.« 

Zahra Omar, podjetnica, Egipt: »Kot samostojni podjetnik pogosto ne poznaš nikogar, ki bi ga lahko vprašal za nasvet. Vi ste ustanovitelj, upravitelj, izvajalec – vse v enem. Toda nasveti in podpora izkušenih posameznikov so kritičnega pomena za rast podjetja in sprejemanje pravih odločitev. Odkar sem se prijavila na platformo za digitalno mentorstvo MicroMentor, imam podporo na voljo kadar koli in od kjer koli. Moj mentor mi je pomagal pri reševanju težav in rasti mojega podjetja ob soočanju z gospodarskimi in političnimi izzivi v moji državi – in nasvet je zame vreden več tisoč dolarjev!«

Asia Tabassum, podjetnik, Pakistan: “Pandemija je prinesla nove izzive, ki jih doslej še ni bilo. Toda del našega DNK kot podjetnikov je prilagajanje. Pridobitev podpore za prehod naših storitev na splet je prinesla nove stranke in tako nove vire prihodkov. Brez tega bi se morda borili za preživetje. Vsem majhnim podjetjem, ki iščejo načine kako uspeti v prihodnosti, sporočam preprosto: zagotovite, da ste prisotni v digitalnem svetu in da vaša ekipa ve, kako delati na spletu.«

O družbi Mastercard

Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com, je globalno tehnološko podjetje v plačilni industriji. Naše poslanstvo je povezati in napajati vključujočo, digitalno ekonomijo, ki koristi vsem in povsod, tako, da naredi transakcije varne, preproste, pametne in dostopne. Z uporabo varnih podatkov in omrežij, partnerstev in strasti, naše inovacije in rešitve pomagajo posameznikom, finančnim institucijam, vladam ter podjetjem, da uresničijo svoj največji potencial. Naš količnik spodobnosti ali DQ poganja našo kulturo in vse, kar počnemo znotraj in zunaj našega podjetja. S povezavami v več kot 210 državah in območjih gradimo trajnostni svet, ki odpira neprecenljive možnosti za vse. 

Sledite nam na računu na Twitterju @MastercardNews, pridružite se pogovoru na blogu Beyond the Transaction Blog in se naročite na najnovejše novice na Engagement Bureau.

Spremljajte tudi Mastercard Slovenia Facebook in Instagram stran.

O Caribou Digital 

Caribou Digital je raziskovalno in svetovalno podjetje, ki svojim strankam pomaga spreminjati svet z izgradnjo vključujočih in etičnih digitalnih gospodarstev. Naša ekipa strokovnjakov je prisotna v različnih sektorjih in podjetjih, od zagonskega financiranja in analize podatkov vse do finančne vključenosti in uporabe prostora za razvoj, s čimer jim želimo zagotoviti vodilni položaj na področju uporabe tehnologije za pravičen in trajnosten razvoj.

PR: Mastercard

Categories
Finance

NLB s sindikatom bank uspešno financira širitev Petrola na Hrvaškem

V NLB kot vodilni banki na trgu organizacije sindiciranih posojil in izdaje vrednostnih papirjev še naprej uspešno podpiramo in financiramo širitev slovenskih podjetij v regiji. Tako smo s podjetjem Petrol d.d., Ljubljana podpisali sindicirano kreditno pogodbo za financiranja nakupa 100 % poslovnega deleža v družbi Crodux Derivati Dva d.o.o. v višini 200.000.000,00 EUR.

Mednarodno sindicirano posojilo smo organizirali skupaj s Privredno Banko Zagreb d.d., v okviru sindikata bank pa so sodelovale še Banka Intesa Sanpaolo d.d., UniCredit Banka Slovenija d.d., SID banka, d.d., Ljubljana in SKB banka d.d., Ljubljana.

“NLB ostaja zanesljiv partner slovenskemu gospodarstvu tako doma kot pri širitvi njihovih dejavnosti na mednarodne trge. Svojim strankam zagotavljamo dolgoročne vire financiranja in jim svetujemo, kako jih ustrezno strukturirati. Na ta način podpiramo ključne projekte, ki so pomembni za razvoj Slovenije, pa tudi celotne regije,” je ob zaključku postopka dejal Andrej Lasič, pomočnik uprave NLB za korporativno in investicijsko bančništvo. “Ponosni smo, da smo z ekipo in v sodelovanju s tujo partnersko banko posel uspešno sklenili in tako poglobili dolgoletno sodelovanje s skupino Petrol, ki bo pomembno povečala prisotnost slovenskega gospodarstva na trgih Jugovzhodne Evrope,” je dodal.

Prevzem družbe Crodux Derivati Dva d.o.o. je največja transakcija družbe Petrol v zadnjih 10 letih. Z njim bo skupina Petrol na Hrvaškem pridobila 93 bencinskih servisov. Število njenih prodajnih mest se bo z že obstoječimi Petrolovimi servisi povzpelo na prek 200, tržni delež skupine Petrol pa bo z 13 % zrasel na 23 %. Kot poudarjajo v skupini Petrol, bodo s prevzemom povečali tudi svojo vlogo pomembnega člena pri povečevanju energetske neodvisnosti in učinkovitosti, prihrankov CO2, deleža obnovljivih virov energije in trajnostne mobilnosti v regiji.

PR: NLB Komuniciranje