An online guide to monitoring and analyzing media content

⬇

FREE ONLINE GUIDE!

We don’t spam! Read more in our privacy policy

How will it help you?

Added value of monitoring media releases:

You will learn how monitoring media releases can contribute to your success and why it is important to regularly monitor what is happening in your environment.

The process of creating a daily report

We will explain to you how the process of monitoring media releases works and how our daily report can help you follow the most important news.

The importance of monitoring current topics, competitors and the market

We’ll show you why it’s important to keep track of what’s happening in your industry, who your competitors are, and what the current market trends are.

Evaluating the performance and effectiveness of events:

We will explain how you can use us to evaluate the success of your events and how you can use this information to improve your communication strategy.

External communication

You will learn how our services can help you improve your external communication and how you can improve your public image by monitoring media releases.

Measuring the value of your work

We will show you how you can use our analyzes to measure the value of your work and how you can use this information to improve your business strategy.

Categories
Izobraževanje Izobraževanje

Spletni vodnik za spremljanje in analizo medijskih vsebin

Kako vam bo pomagal?

Dodana vrednost spremljanja medijskih objav:

Spoznali boste, kako lahko spremljanje medijskih objav prispeva k vašemu uspehu in zakaj je pomembno, da redno spremljate, kaj se dogaja v vašem okolju.

Proces kreiranja dnevnega poročila

Razložili vam bomo, kako poteka proces spremljanja medijskih objav in kako vam lahko naše dnevno poročilo pomaga pri spremljanju najpomembnejših novic.

Pomembnost spremljanja aktualnih tem, konkurentov in trga

Pokazali vam bomo, zakaj je pomembno spremljati, kaj se dogaja v vaši panogi, kdo so vaši konkurenti in kakšni so trenutni trendi na trgu.

Vrednotenje uspešnosti in učinkovitosti dogodkov: 

Pojasnili vam bomo, kako lahko z našo pomočjo ocenite uspešnost svojih dogodkov in kako lahko s temi informacijami izboljšate svojo komunikacijsko strategijo.

Eksterna komunikacija 

Spoznali boste, kako vam lahko naše storitve pomagajo pri izboljšanju vaše eksterne komunikacije in kako lahko s spremljanjem medijskih objav izboljšate svojo javno podobo.

Merjenje vrednosti vašega dela

Pokazali vam bomo, kako lahko z našimi analizami izmerite vrednost svojega dela in kako lahko s temi informacijami izboljšate poslovno strategijo.