Categories
Kmetijstvo

PREDSEDNIK VLADE RS SPREJEL PREDSTAVNIKE KMETIJSKO GOZDARSKE ZBORNICE SLOVENIJE

S predsednikom vlade o zahtevah Sveta KGZS o več vlaganjih v kmetijstvo

(Ljubljana, 13. september 2021) – Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič se je konec tedna sestal s predsednikom Vlade RS Janezom Janšo. Na srečanju so skupaj z resornim ministrom dr. Jožetom Podgorškom, direktorjem KGZS Janezom Pircem in članom Sveta KGZS Žigo Kršinarjem iskali možnosti za rešitev težav glede Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 in finančnih sredstvih za prihajajoče petletno obdobje. Vlada RS bo preučila dodatne možnosti in jih skušala uresničiti glede na gospodarsko rast.
»Predsednik Vlade RS je izrazil razumevanje glede položaja v kmetijstvu ter pomena pridelave varne in kakovostne hrane ter stabilne pogoje, ki zagotavljajo skladen in socialno vzdržen razvoj podeželja. Glede na trenutni položaj, ko zaznavamo gospodarsko rast, in v primeru, da se bo ta nadaljevala, se bodo našla tudi dodatna sredstva za spodbujanje razvoja kmetijstva. Žal je gospodarski položaj zaradi več razlogov težko predvidljiv, zato pogovori še niso zaključeni in se bodo nadaljevali,« je po srečanju razložil predsednik KGZS Roman Žveglič.
Svet KGZS bo v nadaljevanju prekinjene seje sprejel sklepe glede nadaljnjih aktivnosti.
OZADJE:
Za novo petletno obdobje kmetijstva je predsednik Vlade RS avgusta že zagotovil dodatnih sto milijonov evrov sredstev. Člani Sveta KGZS so na 2. izredni seji 7. septembra 2021 obravnavali nov predlog finančnega razreza Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027. Seja Sveta KGZS je bila zaradi nestrinjanja z višino sredstev prekinjena. Slovensko kmetijstvo nujno rabi v naslednjem petletnem programskem obdobju dodatna sredstva v višini 380 milijonov evrov za posodobitve in prilagoditve ter zagotavljanje večje samooskrbe z varno in kakovostno hrano. Manj sredstev bi namreč dodatno ogrozilo preživetje kmetijske panoge. Svet KGZS je takrat zahteval takojšen sestanek s predsednikom Vlade RS.

PR: KGZS

Categories
Kmetijstvo

SVET KGZS ZAHTEVA DODATNIH 380 MILIJONOV EVROV ZA RAZVOJ KMETIJSTVA

Člani Sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) so na 2. izredni seji obravnavali nov predlog finančnega razreza Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027. Seja Sveta KGZS je bila zaradi nestrinjanja z višino sredstev prekinjena. Manj sredstev bi namreč dodatno ogrozilo preživetje kmetijske panoge. Svet KGZS zahteva takojšen sestanek s predsednikom Vlade Republike Slovenije.

(Ljubljana, 7. september 2021) – Na sedežu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je pod vodstvom predsednika KGZS Romana Žvegliča danes potekala 2. izredna seja Sveta KGZS. Na njej so člani Sveta in strokovni sodelavci KGZS obravnavali nov predlog pristojnega ministrstva glede finančnega razreza Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.Seja je bila prekinjena zaradi soglasnega strinjanja članov Sveta KGZS, da razpoložljiva sredstva niso dovolj za prilagoditev na nove zahteve skupne kmetijske politike

.Po mnenju članov Sveta predlagana višina sredstev ne omogoča ohranitve in posodobitve slovenskega kmetijstva. Člani Sveta KGZS zahtevajo dodatna sredstva v višini 380 milijonov evrov za obdobje sledečih pet let. Člani Sveta KGZS ugotavljajo, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS le delno upoštevalo predloge sprememb strateškega načrta, ki jih je podala zbornica. Članom zbornice tako niso znane vsebinske rešitve intervencij ter njihova višina. Pri ponovnem pregledu finančnega razreza je bilo znova ugotovljeno, da so za razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja nujno potrebna bistveno višja sredstva, ki bodo omogočala primeren dohodek in standard dela ter življenja na kmetijah, zagotavljala več investicij za ohranitev in razvoj družinskih kmetij.

Zagotavljala pridelavo in prirejo varne ter kakovostne slovenske hrane, omogočala prilagoditev slovenskega kmetijstva na vedno zahtevnejše razmere na trgu ter ohranitev podeželja in njegove poseljenosti. Prav tako bodo omogočala ohranjanje kulturne krajine za namen razvoja turizma in zagotavljanje pogojev, ki bodo mlade obdržale na kmetijah ter prilagajanja podnebnih sprememb, ki jih kmetijstvo najbolj občuti. »Kmetijstvo se nahaja na prelomnici. Predlog strateškega načrta je finančno podhranjen, nižanje sredstev bi dodatno ogrozilo preživetje kmetijske panoge,« meni predsednik KGZS Roman Žveglič, ki je z izjavo ovrgel trditev, da je kmetijstvo vir emisij toplogrednih plinov. V času zaprtja sveta zaradi pandemije Covid-19 se je namreč opazno dvignila čistost ozračja kljub dejstvu, da je kmetijstvo delovalo v enakem obsegu. »Kljub temu, da nam je Vlada RS že zagotovila določena dodatna sredstva, smo pri novem pregledu finančnega razreza strateškega načrta ugotovili, da je sredstev premalo,« zatrjuje predsednik KGZS Anton Medved»Kljub mnenju, da je na kmetijskih razpisih možno pridobiti veliko sredstev, da so le-ta dostopna in omogočajo visoko stopnjo sofinanciranja, temu ni tako. Tako je bilo na enem od zadnjih razpisov za investicije namenjenega kmetijam (16. Javni razpis 4.1 Naložbe v kmetijska gospodarstva), zanimanje kmetij za investicijska sredstva bistveno večje kot je bilo razpoložljivih sredstev (111 oddanih vlog, 20 prejemnikov),« meni ekološki kmet in član Sveta KGZS Žiga Kršinar. Razmere na trgu kmetijskih pridelkov so vse slabše in škarje cen se zapirajo v škodo kmetov. Za kmete to pomeni, da sami vse težje investirajo v razvoj kmetij, kar na dolgi rok pomeni konec pridelave in prireje. Manjši prihodki na kmetiji vplivajo na zasebno življenje družine, ki kmetujejo. Slaba ekonomska stabilnost onemogoča dvig osebnega standarda, ovira šolanje otrok in manjša možnost ustvarjanja družin ter motiva za kmetovanje novih generacij. Opuščanje kmetovanja pomeni tudi intenzivno zaraščanje Slovenije.

Posnetek izjave za javnost najdete na povezavi TUKAJ. 

PR: KGZS 

Categories
Kmetijstvo

NADALJUJEJO SE USKLAJEVANJA O STRATEŠKEM NAČRTU SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE ZA OBDOBJE 2023-2027

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) pričakuje celovit predlog intervencij in dovolj časa za obravnavo.

Po obširni razpravi in predstavitvi novega predloga Strateškega načrta Skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027 je bila prejšnji teden na sejmu v Gornji Radgoni predstavitev rezultatov javnega posvetovanja Strateškega načrta SKP 2023-2027. KGZS ob tem pozdravlja vladno odločitev, da nameni dodatna sredstva kmetijstvu, predvsem za naložbe za dobrobit živali, varovanje okolja in blaženje posledic podnebnih sprememb. Hkrati se zahvaljuje za posluh vlade za razumevanje resnosti položaja, v katerem je slovensko kmetijstvo in podeželje.
Včeraj je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano deležnikom predstavilo okvirna izhodišča glede predvidene prerazporeditve sredstev. »Iz predstavljenega je razvidno, da je ministrstvo v določeni meri upoštevalo predloge zbornice in drugih nevladnih organizacij v kmetijstvu: Zveze slovenske podeželske mladine, Sindikata kmetov Slovenije in Zadružne zveze Slovenije. Kljub temu na KGZS ocenjujemo, da manjkajo bolj konkretni izračuni, zato pričakujemo, da bo le-te ministrstvo pripravilo v najkrajšem možnem času,« meni predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič. Pri tem opozori na nerazumno kratek čas za odziv, saj KGZS novega predloga ne more obravnavati na organih v tako kratkem času.
V prihodnjem tednu bo predlog finančnega razreza sredstev obravnaval Svet KGZS. »Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije pričakujemo, da bo ministrstvo upoštevalo naše dodatne predloge, saj izhajajo iz poznavanja stanja in potreb na terenu. Tako bi najbolj smotrno uporabili sredstva, ki jih namenjata Evropska unija in Republika Slovenija za razvoj slovenskega kmetijstva, gozdarstva, ribištva in razvoj podeželja,« je pove Žveglič in dodaja: »Kmetje smo tisti, ki bomo strateški načrt nove skupne kmetijske politike morali izvajati in tudi živeti, zato je ključno, da smo tudi tisti, ki smo ustrezno in pravočasno obveščeni.«

PR: KGZS

Categories
Kmetijstvo

Po enoletnem premoru se bodo zopet pomerili najboljši slovenski orači

Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) v soorganizaciji z Občino Sveti Jurij ob Ščavnici, KGZS – KGZ Murska Sobota, Društvom oračev Pomurja, Biotehniško šolo Rakičan in PGD Bolehnečici organizira že 64. državno tekmovanje oračev Slovenije in 26. državno tekmovanje dijakov biotehniških šol v oranju. Državni tekmovanji bosta potekali v soboto, 4. septembra 2021, v naselju Bolehnečici.

Najboljši slovenski orači se bodo letos pomerili v oranju strnišča, ženske pa v spretnostni vožnji s traktorjem. Na prizorišču se bo odvijal tudi pester spremljevalni program z razstavo kmetijske mehanizacije, na stojnicah pa bo na ogled raznovrstna ponudba lokalnih ponudnikov. Podrobnejši program tekmovanj s predstavitvijo spremljevalnega programa se nahaja v prilogi.

Svečano odprtje tekmovanja bo v soboto, 4. septembra, ob 11.00 uri na prizorišču v Bolehnečicih.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na spodnjem e-naslovu in telefonski številki.

Zveza za tehnično kulturo Slovenije

Foto: Rok Horvat/ZOTKS

≠≠≠

O Zvezi za tehnično kulturo Slovenije

Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) je nevladna in neprofitna organizacija z več kot 70-letno tradicijo dela z otroki in mladino na področju znanosti, naravoslovja in tehnike. Zveza je imela pomembno pionirsko vlogo pri uvajanju sodobne računalniške informatike v različne segmente slovenske družbe. Deluje na različnih področjih tehnike, kot so elektronika, robotika, konstruktorstvo in tehnologije obdelave materialov, ter na področju kemije, biologije, modelarstva in kmetijstva. Prizadeva si za dvig priljubljenosti znanosti in tehnike med otroki in mladimi ter za spodbujanje in razvijanje njihove ustvarjalnosti, inovativnosti in raziskovalnega duha.

Program ZOTKS sofinancirajo Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Urad Republike Slovenije za mladino in drugi. Več informacij o organizaciji se nahaja na www.zotks.si.

PR: ZOTKS

Categories
Kmetijstvo

S PROTESTI KMETJE OPOZARJAJO NA NEGOTOVO PRIHODNOST

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije podpira odziv kmetov na predlog Strateškega načrta SKP za obdobje 2023-2027

(Gornja Radgona, 25. avgust 2021) – Vodstvo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ob današnji predstavitvi rezultatov javnega posvetovanja glede predloga Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027, ki bo potekalo na sejmu AGRA, ponovno izraža pričakovanje, da bo ministrstvo upoštevalo pripombe KGZS. »Potrebujemo strateški načrt, ki bo kmeta in kmetijo postavil na prvo mesto, le tako si bomo lahko zagotovili hrano in obdelano podeželje v prihodnje. Kmetje so upravičeno zaskrbljeni glede svoje prihodnost, želijo opozoriti nase, kar ponazarjajo z današnjim protestom,« poudarja predsednik KGZS Roman Žveglič.
V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije kot stanovski organizaciji slovenskih kmetov podpirajo aktivnosti za izboljšanje delovnega, ekonomskega in statusnega položaja kmetov in podeželja, ki jih izvajajo nevladne kmetijske organizacije. Predlogi sprememb in dopolnitev, ki jih je zbornica posredovala pristojnemu ministrstvu, so bili pripravljeni na podlagi obravnav, ki so potekale na območnih enotah, strokovnih odborih in drugih organih zbornice ter potrjene s strani Sveta KGZS.

PR: KGZS

Categories
Kmetijstvo

Z znanjem kmetijskih šol do uspešnih mladih kmetov

Spoštovani! V življenju je med temelji za uspeh znanje. Zaradi kompleksnosti dejavnosti, ki združuje naravoslovna, tehnična, kemična, ekonomsko-politična in druga znanja, je kmetijstvo zelo zahtevna dejavnost, ki zahteva široko paleto znanja. Dober temelj za uspeh je primerna izobrazba. Zato bodo v

sredo, 25. avgusta
od 9.30 do 11.30 v dvorani 3
na sejmu Agra v Gornji Radgoni

potekale delavnice »Z znanjem kmetijskih šol do uspešnih mladih kmetov«
z namenom iskanja rešitev za izboljšanje vpisa v kmetijske šole.

Delavnice organizirajo Zveza slovenske podeželske mladine, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Konzorcij biotehniških šol. 

PR: KGZS

Categories
Kmetijstvo

ŽELIMO TVORNO SODELOVANJE DELEŽNIKOV IN MINISTRSTVA

Pripombe na predlog strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023 – 2027

(Gornja Radgona, 21. avgust 2021) – Štiri krovne kmetijske organizacije Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Sindikat kmetov Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine so na dan odprtja sejma Agra na novinarski konferenci opozorile na nujno upoštevanje pripomb na predlog strateškega načrta SKP 2023 – 2027 ter pozvale k takojšnjemu ukrepanju Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. »Pričakujemo, da bo slovenska kmetijska politika prepoznala vrednost vseh konstruktivnih pripomb, ki smo jih podali, jih upoštevala in najprej s krovnimi kmetijskimi organizacijami ter ob strokovnem sodelovanju agrarnih ekonomistov dokončno oblikovala strateški načrt, nato pa h komentarjem pozvala še ostale akterje znotraj kmetijstva in drugih povezanih področij,« pozivajo organizacije.

PR: KGZS

Categories
Kmetijstvo

Izboljšati trženje ekološko pridelanega mesa

Spoštovani!
IZBOLJŠATI TRŽENJE EKOLOŠKO PRIREJENEGA MESA
je cilj, ki ga skušajo doseči v okviru projekta EIP EKOPAKT. Ugotovitve bodo predstavljene v

torek, 24. avgusta
od 13.30 – 15.00 v dvorani 3
na sejmu AGRA v Gornji Radgoni.

Osnovni cilj projekta EKOPAKT je vzpostaviti delujoč sistem sledljivosti ekološko prirejenega govejega mesa od hleva do vilice z izgradnjo modela sledljivosti, ki bo temeljil na sodobnih digitalnih tehnologijah za izmenjavo podatkov.
Vljudno vabljeni!

Več o sodelovanju zbornice na sejmu Agra si lahko ogledate na www.kgzs.si/agra

PR: KGZS

Categories
Kmetijstvo

Podpis pogodbe o nakupu poslovne stavbe v Kočevju

Kočevje, 19. avgust 2021 – Družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG), je danes s podjetjem Gozdarstvo Grča, d. o. o., Kočevje (Gozdarstvo Grča), sklenila pogodbo o nakupu poslovne stavbe v Kočevju. Kupoprodajno pogodbo so podpisali glavni direktor SiDG g. mag. Robert Tomazin, poslovni direktor SiDG g. Matjaž Juvančič in finančni direktor SiDG g. Andrej Janša kot zastopniki kupca ter direktor Gozdarstva Grča g. mag. Stojan Rovan kot zastopnik prodajalca.

Družba SiDG, ki je bila v letu ustanovljena z ZGGLRS v letu 2016, ima sedež v Kočevju. Je največje gozdarsko podjetje v državi in po številu zaposlenih tudi največji zaposlovalec v Kočevju. Deluje sicer na več lokacijah, ki so razporejene po celotnem območju Republike Slovenije, poslovna stavba pa se nahaja na Rožni ulici 39 v Kočevju, kjer ima družba poslovni naslov. Za poslovno stavbo je družba doslej imela sklenjeno najemno razmerje.

Z namenom gospodarnejše ureditve potrebnih poslovnih prostorov ter ob tem zagotovitve večje stabilnosti za svoje poslovanje, se je družba odločila, da bo odkupila poslovne prostore, ki jih trenutno najema. Z lastnimi poslovnimi prostori sedeža družbe bo družba lažje sledila svojim ostalim ciljem, kot so podpora izobraževalnemu in znanstveno-raziskovalnemu delu, spodbujala razvoj podeželja ter na področju gozdov, gozdarstva in lesarstva omogočala usposabljanje strokovnega osebja. Tako bo naredila tudi korak k oblikovanju centra dejavnosti gozdarske proizvodnje v Republiki Sloveniji.

Družba torej kupuje poslovno stavbo s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, dostopnimi potmi in parkiriščem, za ceno 925.000,00 EUR.

Sam objekt je bil zgrajen l. 1978, po svojem namenu in zasnovi prirejen takratnemu času, zato ga bo družba ustrezno sanirala oziroma prenovila, da bo s tem tudi glede na lokacijo, nahaja se namreč v podnožju Stojne oziroma v osrčju kočevskih gozdov, lahko postal reprezentativen objekt, ki bo vezni člen med gozdarsko dejavnostjo in večanjem dodane vrednosti lesa iz slovenskih gozdov. V procesu projektiranja zunanje ureditve bo bistveni del lesena fasada iz modificiranega lesa. Fasada bo predstavljala značilne drevesne vrste slovenskih pokrajin kot npr. koroški macesen, pokljuška smreka, roška bukev… Pričakujemo, da bo prenovitev stavbe v celoti zaključena sredi leta 2022.

PR: Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Categories
Kmetijstvo

KGZS na sejmu AGRA 

 Tudi na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) v letu 2021 ostajamo zvesti sejmu AGRA ter hali B. Prav vsi lepo vabljeni in prisrčno dobrodošli na našem razstavnem prostoru, na katerem poteka predstavitev delovanja strokovnih služb in organov KGZS.
Poleg osmih območnih kmetijsko-gozdarskih zavodov KGZS se bodo v času trajanja sejma na njem predstavljala združenja, zveze in društva, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k ohranitvi in razvoju slovenskega kmetijstva in podeželja. Pod okriljem zbornice se na AGRI 2021 predstavlja Zveza kmetic Slovenije, Zveza slovenske podeželske mladine, Sindikat kmetov Slovenije, Združenje turističnih kmetij Slovenije, Združenje pridelovalcev sladkorne pese, Združenje predelovalcev mesa na kmetiji, Slovensko združenje za konopljo, Zveza biodinamikov Slovenije, Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije, Zveza lastnikov gozdov Slovenije, Zveza sadjarskih društev Slovenije.
Obiščite razstavni prostor KGZS in si priskrbite ušesne značke za govedo, drobnico in prašiče, ki jih prodaja KGZS – Zavod Nova Gorica. V pokušino in nakup pa pridelke in izdelke, ki jih ponujajo naše kmetije. Najboljše je blizu!
Dodajamo še, da smo na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije v času spremenjenih nakupovalnih navad, z namenom približati kulinarično ponudbo slovenskih kmetij različnim ciljnim skupinam porabnikov, zasnovali nov spletni portal Dobrote slovenskih kmetij. Portal je nastal v sklopu EIP projekta Seneno meso in mleko, več o njem boste prav tako izvedeli na našem razstavnem prostoru v hali B, kjer se lahko na kolesu znanja potegujete za uporabne nagrade.
Vsak dan med 12. in 14. uro bo na razstavnem prostoru KGZS v hali B potekala degustacija senenih izdelkov v družbi mlečne kraljice. V nedeljo vabljeni na delavnico trženja s Klaro Otoničar, v ponedeljek ne zamudite srečanja s strokovnjakom sušenja sena dr. Janezom Benedičičem, v sredo vas pričakuje Dominika Klavž, ki bo z obiskovalci delila znanje o možnostih pridobitve različnih certifikatov.
Seveda si kmetijski sejem brez razstav domačih živali težko predstavljamo. Tako tudi letos Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije aktivno sodeluje pri njihovi pripravi in izvedbi predstavitve plemenskih govejih živali. Najboljše plemenske živali bodo nagrajene na slavnostnih dogodkih. V ponedeljek na dan govedorejcev bo v maneži potekalo tradicionalno ocenjevanje plemenskih telic lisaste, rjave in črnobele pasme govejih živali s predstavitvijo in razglasitvijo najboljših. Vabljeni na ogled živali ter podelitvi nagrad najboljšim.
Zaradi nevarnosti prenosa afriške prašičje kuge tudi letos žal ni razstave plemenskih prašičev. Kljub temu bo potekalo dnevno pestro dogajanje v prašičerejskem hlevu, ki ga je vredno obiskati. Pripravili smo zanimiv program za vse generacije, tudi najmlajše. Morda izpostavimo sredo, ko bodo podeljena priznanja rejcem prašičev. Srečali pa se boste lahko tudi s številnimi strokovnjaki, ki bodo razpravljali o ekonomski učinkovitosti in prihodnosti slovenske prašičereje, ki se tako kot ostale panoge poskuša prilagoditi usmeritvam novega obdobja Skupne kmetijske politike. Lepo vabljeni, najboljše je blizu! Še posebej vas vabimo na dogodke, ki jih organizira KGZS:

Sobota, 21. avgusta
12.00–13.00 / dvorana 2
Novinarska konferenca:
Stanje v kmetijstvu in strateški načrt skupne kmetijske politike 2023-2027
14.00–15.30 / maneža
Revija razstavljene goveje živine s strokovnim komentarjem

Ponedeljek, 23. avgusta
13.00 – 14.30 / maneža
Podelitev nagrad govedorejcem

Torek, 24. avgusta
13.30 – 15.00 / dvorana 3
Povečevanje dodane vrednosti v prehranski verigi prek sledljivosti
(primer sledljivosti za ekološko pridelano goveje meso)

Sreda, 25. avgusta
9.30 – 11.30 / dvorana 3
Z znanjem kmetijskih šol do uspešnih mladih kmetov
10.00 – 11.30 / hala D1
Podelitev priznanj najboljšim rejam v prašičereji 

PR: KGZS